رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثیر کاهش لوردوز کمری بر روی خصوصیات بلوک حسی و حرکتی در بیماران تحت بیهوشی نخاعی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101293
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۴۳‬
شماره راهنما : ‭WO،۳۰۵،ر۵۵۸ت،۱۳۹۱‬
سرشناسه : رضا، ترکیه
عنوان : تاثیر کاهش لوردوز کمری بر روی خصوصیات بلوک حسی و حرکتی در بیماران تحت بیهوشی نخاعی [پایان‌نامه]
نویسنده : /ترکیه رضا
استاد راهنما : ؛ جلال هاشمی، مرتضی حیدری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/07/23‬
صفحه شمار : ‮ ‭۲۶‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۲۸۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : لوردوز کمری از جمله عواملی است که تاثیر آن بر ارتفاع سطح بلوک حسی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. تزریق داروی بیحس کننده موضعی هیپرباریک در فضاهای بین مهره‌ای کمری تحتانی می‌تواند منجر به تجمع دارو در ناحیه ساکرال بشود. وجود قوس در مهره‌های کمری به دلیل لوردوز در وضعیت طاقباز سبب ممانعت از گسترش دارو به سمت سگمان های فوقانی کاهش ارتفاع سطح بلوک حسی، عدم موفقیت در ایجاد بلوک مناسب و لذا درد حین عمل می‌گردد. در این مطالعه کارآزمایی بالینی‭ ۸۲ ‬بیمار بعد از اخذ رضایت کتبی به دو گروه تقسیم و تحت بیهوشی نخاعی با‭ ۳ ‬میلی لیتر بوپیواکائین نیم درصد قرار گرفتند. در گروه مورد بعد از انجام بیهوشی نخاعی در بیماران از فلکسیون مفصل ران از طریق بالا آوردن زانوها به مدت‭ ۵ ‬دقیقه استفاده و سپس بیمار در وضعیت طاقباز قرار گرفت. بیماران شاهد بدون انجام فلکسیون ران در وضعیت طاقباز قرار گرفتند. سطح بلوک حسی با روش ‭pinprick‬ و میزان بلوک حرکتی با روش ‭Modiffied Bromage Scale‬ ارزیابی و ثبت شد. حداکثر سطح بلوک حسی، حداکثر نمره بلوک حرکتی، زمان رسیدن به حداکثر بلوک حسی و نیز زمان رسیدن به حداکثر میزان بلوک حرکتی در بیماران دو گروه تعیین و در پرسشنامه ثبت گردید. همچنین زمان رسیدن به ‭Two segment regression‬ و برگشت کامل حرکت در بیمار نیز اندازه‌گیری و ثبت گردید. در پایان داده‌ها توسط نرم‌افزار ‭spss‬ نسخه‭ ۱۷ ‬مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. در این مطالعه اصلاح لوردوز کمری نتوانست منجر به تغییرات سطح بلوک حسی و حرکتی در بیماران تحت بیهوشی نخاعی بشود. سرعت رسیدن به حداکثر بلوک سطحی و حرکتی افزایش یافت اما سرعت برگشت حسی دو سگمانی در دو گروه یکسان بود. برگشت کامل بلوک حرکتی نیز از سرعت بیشتری برخوردار بود. خم کردن مفصل ران از طریق بالا آوردن زانوها باعث کاهش لوردوز کمری می‌شود اما این کاهش در حدی نیست که بتواند مانع از تجمع دارو در ناحیه ساکرال و در نتیجه گسترش آن به سمت سگمان های فوقانی نخاع بشود
توصیفگر : ۱. بی‌حسی نخاعی.- کلید واژه‌ها: بیحسی نخاعی
: درد- پپشگیری و کنترل
: وضعیت بدن
: بی حسی موضعی
: داروهای بی حسی موضعی
: کاس پشتی
: Anesthesia, Local
: Pain- prvention and control
: Posture
: Anesthesia, Local
: Anesthetics, Local
: Lordosis
شناسه افزوده : هاشمی، جلال، استاد راهنما
: حیدری، مرتضی، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۱۹۱موجود‭‬
نظرسنجی