رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی کارایی کلرید فریک توام با کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده طبیعی در حذف آرسنیک از آب "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101314
شماره مدرک : ‭ت۱۳۶۷۳‬
شماره راهنما : ‭TD،۴۳۰،/ح۵ب۴،۱۳۹۱‬
سرشناسه : حسامی، فرید
عنوان : بررسی کارایی کلرید فریک توام با کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده طبیعی در حذف آرسنیک از آب [پایان‌نامه]
نویسنده : /فرید حسامی
استاد راهنما : ؛ بیژن بینا
استاد مشاور : ؛ افشین ابراهیمی، محمد مهدی امین
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1391/04/19‬
صفحه شمار : ‮ ‭۶۲‬ص.‬: جدول، شکل
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۰۱۱۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : آلودگی آب به آرسنیک یک مشکل جهانی است که در برخی از نقاط ایران نیز مشاهده شده است. براساس مطالعات اپیدمیولوژیکی یکی از جدی ترین اثرات سمی بودن آرسنیک اثر سرطان زایی آن بر انسان است که به عنوان ماده سرطان زای گروه یک تلقی می شود. هدف از این مطالعه حذف آرسنیک از آب سنتتیک توسط فرآیند انعقاد و لخته سازی با استفاده از کلرید فریک به عنوان منعقدکننده و کیتوزان به عنوان کمک منعقدکننده طبیعی می باشد. مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی بوده و با استفاده از دستگاه جارتست انجام گرفت. در این مطالعه تاثیر ‭pH‬، غلظت های اولیه آرسنیک ‭ ۲۰۰۰-۲۰۰)‬میلی گرم در لیتر) و گونه های مختلف آرسنیک (آرسنات و آرسنیت) بررسی شد. در پایان آزمایش‭ ۵۰۰ ‬میلی لیتر نمونه از زیر‭۲ ‬سانتی متری سطح آب برداشته شد و پس از فیلتر کردن، میزان آرسنات و آرسنیت باقیمانده با استفاده از کیت آرسنیک سنج ‭(EZ arsenic test kit)‬ محصول شرکت ‭HACH‬ تعیین مقدار شد‭pH .‬ بهینه حذف آرسنات و آرسنیت توسط کلرید فریک برابر با‭ ۷ ‬بدست آمد. دوز بهینه منعقدکننده کلرید فریک جهت کاهش آرسنات و آرسنیت باقیمانده به حداکثر مجاز استاندارد ایران ‭ ۵۰)‬میکروگرم در لیتر)، بستگی به غلظت اولیه آرسنیک و گونه های مختلف آرسنیک (آرسنات و آرسنیت) داشت. با فزایش میزان اولیه آرسنات و آرسنیت، دوز مورد نیاز بهینه منعقدکننده افزایش پیدا کرد. همچنین دوز بهینه کلرید فریک جهت حذف آرسنات کمتر از آرسنیت بود. در این مرحله راندمان حذف آرسنات بالاتر از‭ ۹۰ ‬درصد و راندمان حذف آرسنیت بالاتر از‭ ۶۰ ‬درصد بدست آمد. دوز بهینه کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده،‭ ۰/۵‬میلی گرم در لیتر بدست آمد. زمانی که دوز بهینه کیتوزان به همراه منعقد کننده کلرید فریک استفاده شد. دوز کلرید فریک بهینه جهت حذف آرسنات به‭ ۲۰ ‬تا‭ ۵۰ ‬درصد مقدار اولیه کاهش پیدا کرد. همچنین راندمان حذف آرسنات به بالاتر از‭ ۹۷ ‬درصد و جهت آرسنیت به‭ ۸۰ ‬درصد در غلظت های اولیه بالای آرسنیت ‭ ۲۰۰۰)‬میکروگرم در لیتر) افزایش پیدا کرد. در غلظت های کلرید فریک مورد آزمایش‭ ۳۰-۰)‬میلی گرم در لیتر توام با کیتوزان بهینه، میزان آرسنیت اولیه‭ ۱۰۰۰ ‬و‭ ۲۰۰۰ ‬میکروگرم در لیتر به حداکثر مجاز استاندارد ایران کاهش پیدا نکرد. در غلظت های کلرید فریک بیشتر از‭ ۳۰ ‬میلی گرم در لیتر، میزان آهن باقیمانده بیشتر از حداکثر مجاز استاندارد ایران بود. در دوزهای بهینه منعقدکننده کلرید فریک حذف آرسنیک میزان کدورت باقیمانده به کمتر از‭NTU ۵ ‬ کاهش یافت. یافته ها نشان داد که فرآیند انعقاد و لخته سازی توسط کلرید فریک توام با کیتوزان می تواند به طور موثری آرسنات موجود در آب را کاهش دهد. جهت حذف موثر آرسنیت در غلظت های بالا، ابتدا بایستی آرسنیت توسط یک اکسیدکننده به آرسنات تبدیل شود و سپس با استفاده از فرآیند انعقاد، آرسنات حذف شود
توصیفگر : آب- تصفیه.- کلیدواژه ها: پالایش آب
: آلودگی آب
: آلاینده های شیمیایی آب
: آرسنیک
: کلرایدها
: Water Purfiction
: Water Pollution
: Water Pollutants, Chemical
: Arsenic
: Chlorids
: Chitosan
شناسه افزوده : بینا، بیژن، استاد راهنما
: ابراهیمی، افشین، استاد مشاور
: امین، محمدمهدی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۳۶۷۳موجود‭‬
نظرسنجی