رکورد قبلیرکورد بعدی

" بهینه سازی تولید و خالص سازی آنزیم ‭Taq‬ پلیمر از موتاسیون یافته ‭N666E‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101316
شماره مدرک : ‭ت۱۳۶۷۶‬
شماره راهنما : ‭QU،۱۴۱،ع۶۴۳ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : عصارزاده، سمانه
عنوان : بهینه سازی تولید و خالص سازی آنزیم ‭Taq‬ پلیمر از موتاسیون یافته ‭N666E‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /سمانه عصارزاده
استاد راهنما : ؛ حمید میرمحمد صادقی، محمد ربانی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
تاریخ دفاع : ‭1391/04/22‬
صفحه شمار : ‮ز، ‭۷۳‬ ص.‬: مصور، جدول، نقشه، نمونه
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۹۳۰۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : هدف از این پروژه جدا سازی و خالص سازی آنزیم ‭Taq‬ پلیمراز نو ترکیب از گونه باکتری اشرشیاکلی ‭BL12‬ می باشد. آنزیم ‭Taq‬ پلیمراز آنزیمی با وزن مولکولی ‭ ۹۴kDA‬می باشد که به صورت گسترده در‭PCR‬ کار برد دارد. در واکنش ‭PCR‬ فعالیت و دقت آنزیم ‭Taq‬ پلیمراز تاثیر زیادی بر روی نتایج دارد. یکی از قسمت های مهم دخیل در فعالیت آنزیم ‭Taq‬ پلیمراز منطقه ‭O-helix‬ آنزیم می باشد. در طی تحقیقات قبلی یک وکتور بیانی شامل موتاسیون ‭Asn-666-Glu‬ بر روی ژن آنزیم ‭taq‬ پلیمراز طراحی شده است. به منظور بررسی تاثیر این موتاسیون بر روی فعالیت آنزیم در ابتدا باید به خالص سازی آنزیم ‭Taq‬ پلیمراز پرداخت. در این مطالعه پس از ترانسفورم کردن سلولهای پذیرا با پلاسمید حاوی ژن ‭Taq‬ پلیمراز موتانت شده در ناحیه ‭N666E‬ و القای بیان آنزیم با ایزو پروپیل بتا تیوگالاکتوزید از روش های خالص سازی ‭Desai‬ پروتکل ‭Desai‬ بهینه سازی شده، رزین- نیکل، تری کلرواستیک اسید و رفولدینگ به منظور تلخیص آنزیم ‭Taq‬ پلیمراز استفاده گردید و در نهایت ب‌ه مقایسه این روشها با یکدیگر پرداخته شد. در مقایسه نتایج با یکدیگر، استفاده از پروتکل ‭Desai‬ علاوه بر اینکه باندی شارپ در ناحیه مورد نظر ایجاد نمود در سایر نواحی نیز باندهایی دیده شد، اما پس از بهینه سازی پروتکل ‭Desai‬ تنها باند مورد نظر قابل مشاهده است. با استفاده از تری کلرواستیک اسید و رزین -نیکل باند های دیده شده در ناحیه ‭ ۹۴ kDa‬ضعیف بوده و گاها باند های دیگری در سایر نواحی دیده می شود. با رفولدینگ آنزیم، باند ایجاد شده در ناحیه ‭ ۶۶ kDa‬مشاهده شد. در بین تکنیک های مختلفی که در این مطالعه استفاده شد، روش خالص سازی ‭Desai‬ که با استفاده از ‭RNase‬ و ‭DNase‬ بهینه سازی شده باعث ایجاد باندی واضح و مناسب در ناحیه ‭ ۹۴ kDa‬گردید. استفاده از تری کلرو استیک اسید به منظور رسوب پروتئین هایی که با حرارت از بین نرفته اند و استفاده از رزین- نیکل باعث حذف تقریبی باندهای ناخواسته شد، هر چند مقدار آنزیم مورد نظر را نیز در ناحیه ‭ ۹۴ kDa‬کاهش داد. در مورد باند ‭ ۶۶ kDa‬ایجاد شده در پروسه رفولدینگ آنزیم این احتمال وجود دارد که در حین جداسازی اینکلوژن بادی ها از سلول باقی ماندن آنزیم پروتئاز باعث شکست آنزیم در این ناحیه شده باشد
توصیفگر : ۱. دی ان ا نوکلئوتیدیل اگزوترانسفراز.- کلید واژه‌ها: دی ان ا نوکلئوتیدیل اگزوترانسفراز
: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
: آنزیم‌های محدودساز دی ان‌ا
: محیط کشت
: DNA Nucleotidyltransferases
: Polymerase Chain Reaction
: DNA Restriction Enzymes
: Culture Media
: Taq Polymerase
شناسه افزوده : میرمحمد صادقی، حمید، استاد راهنما
: ربانی، محمد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۳۶۷۶موجود‭‬
نظرسنجی