رکورد قبلیرکورد بعدی

" آگاهی، نگرش و تجربه برخورد نسبت به کودک آزاری در دندانپزشکان شهر اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101322
شماره مدرک : ‭ت۱۳۶۸۲‬
شماره راهنما : ‭WU،۴۸۰،ی۵۲آ،۱۳۹۱‬
سرشناسه : یزدی، مرضیه
عنوان : آگاهی، نگرش و تجربه برخورد نسبت به کودک آزاری در دندانپزشکان شهر اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /مرضیه یزدی
استاد راهنما : ؛ زهرا سید معلمی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته دندانپزشکی، دکترای عمومی
تاریخ دفاع : ‭1391/08/29‬
صفحه شمار : ‮ ‭۵۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۱۱۵۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : دندانپزشکان از جایگاه ویژه‌ای برای تشخیص و گزارش دهی موارد کودک آزاری برخوردارند زیرا بیش از نیمی از موارد کودک آزاری در ناحیه سر و گردن اتفاق می افتد. هدف مطالعه حاضر بررسی دانش، نگرش و تجربه برخورد دندانپزشکان پیرامون موارد کودک آزاری و بی توجهی بود. پژوهش انجام شده توصیفی - تحلیلی بود. نمونه گیری آن به صورت چند مرحله‌ای (خوشه - سیستماتیک) از مطب ها و درمانگاه های شهر اصفهان و همچنین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. ابزار پژوهش یک پرسشنامه خودایفا بوده که از‭ ۱۳۴ ‬دندانپزشک عمومی و‭ ۴۰ ‬متخصص دندانپزشکی اخذ گردید. داده های بدست آمده با آنالیز اسپیرمن، پیرسون، واریانس یک طرفه و فریدمن بررسی شد. آگاهی دندانپزشکان راجع به انواع و علایم کودک آزاری پایین (میانگین نمره دانش‭۴/۳۳ ‬) بود. دندانپزشکان نگرش مطلوبی پیرامون اهمیت این موضوع در دندانپزشکی داشته و تمایل زیادی برای تشخیص و گزارش دهی موارد مشکوک آن به مراجع قانونی نشان دادند (میانگین نمره نگرش‭ ۱۵/۱ ‬از‭ ۲۰ ‬بود‭.(‬ زنان نگرش صحیح تری داشتند. در کل تجربه برخورد با موارد کودک آزاری در بیماران‭ ۱۱/۵ ‬درصد بوده که تنها یک نفر‭ ۵ ‬درصد از ایشان برخی از موارد را گزارش نموده بود. مهمترین دلایل گزارش نکردن توسط آنها، عدم قطعیت از رخ دادن آزار و نداشتن دانش و آگاهی کافی در این زمینه بود. با توجه به جایگاه ویژه دندانپزشکان در امر تشخیص و گزارش دهی موارد کودک آزاری و پایین بودن سطح آگاهی ایشان در این زمینه به علاوه علاقه مندی دندانپزشکان به فعالیت در این حیطه، پیشنهاد می گردد واحدهای درسی اختصاصی کودک آزاری به کوریکولوم آموزشی دندانپزشکی اضافه گردد. همچنین آموزش دندانپزشکان شاغل از طریق بازآموزی ها و کنفرانس های علمی باید مدنظر قرار گیرد
توصیفگر : ۱. دندان پزشکی کودکان.- کلیدواژه‌ها: دندانپزشکی کودکان
: کودک آزاری
: دندانپزشکان
: دانش، نگرش، عملکرد
: Pediatric Dentistry
: Child Abuse
: Dentists
: Knowledge, Attitudes, Practice
شناسه افزوده : سیدمعلمی، زهرا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۶۸۲موجود‭‬
نظرسنجی