رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ژنوتوکسیسیتی عصاره آبکی مانهای ترنجبین و شیر خشت بوسیله ‭SCGE‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101323
شماره مدرک : ‭ت۱۳۶۸۴‬
شماره راهنما : ‭QV،۷۶۶،‮الف‬۲۸۴ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : احمدی، فرانه
عنوان : بررسی ژنوتوکسیسیتی عصاره آبکی مانهای ترنجبین و شیر خشت بوسیله ‭SCGE‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فرانه احمدی
استاد راهنما : ؛ محمود اعتباری، علیرضا قنادی، عباس جعفریان دهکردی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
تاریخ دفاع : ‭1391/04/21‬
صفحه شمار : ‮ش، ‭۸۸‬ ص.‬: مصور(رنگی)، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۸۴۹۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : استفاده از گیاهان و فرآورده های آنها از دیرباز مرسوم بوده است. علاقه مندی به مصرف اینگونه فرآورده ها در جامعه امروزی نیز دیده می شود. مصارف متنوع مانها ریشه در طب سنتی دارد. با توجه به اینکه مطالعات سم شناسی کمی بر روی این مانها انجام گرفته است، در این مطالعه ژنوتوکسیسیتی مانهای ترنجبین و شیر خشت ارزیابی شد. به منظور انجام این آزمایش از ‭Comet Assay‬ به عنوان متدی سریع، حساس، ارزان استفاده شد. در این روش رده سلولی ‭HepG2‬ در محیط کشت ‭RPMI 1640‬ با‭ ۱۰ ‬درصد سرم جنین گاوی کشت شد و پس از‭ ۲۴ ‬ساعت مجاورت با غلظتهای مختلف ترنجبین ‭ ۵Hg/ml)‬و‭ ۲/۵ ‬و‭۱ ‬)، گلوکز ‭ ۱۰mg/ml )‬و‭۰/۲۵ ،۰/۵ ،۱ ،۵ ‬)، شیر خشت ‭ ۰/۵ ،۵ ،۵۰ ،۷۵ ،۱۰۰mg/ml )‬و‭۰/۰۵ ‬) و مانیتول ‭ ۱۰ ،۵۰ mg/ml)‬و‭۵ ‬) توسط محلول ‭Lysis‬ لیز شد و سپس برای باز شدن زنجیره های ‭DNA‬ در بافر الکتروفورز با ‭PH‬ برابر با‭ ۱۳ ‬قرار گرفتند. الکتروفرز در ‭PH‬ قلیایی انجام شد. سلولها توسط محلول خنثی کننده، خنثی و پس از آن با اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی گردیدند‭Comet .‬ های (سلولهای آسیب دیده مشابه ستاره دنباله دار) توسط میکروسکوپ فلورسانس مشاهده شدند. بر طبق آنالیزهای صورت گرفته عصاره آبکی مانهای ترنجبین و شیر خشت و قندهای گلوکز و مانیتول به ترتیب در غلظتهای ‭ ۵ Hg/ml‬، ‭ ۲۵ mg/ml،۱۰۰ mg/ml‬و‭ ۵۰ mg/ml‬ژنوتوکسیک بودند. به این معنی که درصد ‭DNA in tail‬ و ‭Tail moment‬ در آنها با گروه کنترل اختلاف معنی دار داشت. با توجه به نتایج بدست آمده، به نظر می رسد مصرف گلوکز، مانیتول و شیر خشت به میزان ذکر شده در طب سنتی مشکلی ایجاد نکند، در حالیکه مصرف ترنجبین در مقادیر بالا توصیه نمی شود. آسیب ایجاد شده توسط ترنجبین مربوط به قند گلوکز موجود در آن نمی باشد و ترکیبات قندی ممکن است باعث ایجاد این اثر شوند. البته واضح است که تمامی مواد موجود در روی زمین در غلظتهای بالا ژنوتوکسیک بوده و باعث آسیب به ‭DNA‬ می شوند. جهت اطمینان بیشتر از نتایج کار، انجام سایر تستهای ژنوتوکسیسیتی نیز توصیه می شود
توصیفگر : ۱. گیاهان شفابخش.- کلیدواژه ها: گیاهان شفابخش
: ترنجبین
: شیرخشت
: عصاره های گیاهی
: آزمون های جهش زایی
: Plants, Medicinal
: Alhagi Pseudoalhagi
: Cotoneaster Discolor Pajark
: Plant Extracts
: Mutagencity Tests
: Mannans
شناسه افزوده : اعتباری، محمود، استاد راهنما
: قنادی، علیرضا، استاد راهنما
: جعفریان دهکردی، عباس، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۳۶۸۴موجود‭‬
نظرسنجی