رکورد قبلیرکورد بعدی

" فرمولاسیون و ارزیابی فیزیکوشیمیایی ژل تهیه شده از گیاهان ‭Coriandrum satvum L. ،Quercus brantii L.‬ به منظور دارورسانی به پاکت پریودنتال در درمان پریودنتیت "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101327
شماره مدرک : ‭ت۱۳۶۸۸‬
شماره راهنما : ‭QV،۷۶۶،ن۳۲۱ف،۱۳۹۱‬
سرشناسه : نجفی، هاجر
عنوان : فرمولاسیون و ارزیابی فیزیکوشیمیایی ژل تهیه شده از گیاهان ‭Coriandrum satvum L. ,Quercus brantii L.‬ به منظور دارورسانی به پاکت پریودنتال در درمان پریودنتیت [پایان‌نامه]
نویسنده : /هاجر نجفی
استاد راهنما : ؛ ابوالفضل اصلانی، علیرضا قنادی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم داردیی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای عمومی
تاریخ دفاع : ‭1391/07/19‬
صفحه شمار : ‮ی،‭۷۷‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۹۳۷۶‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : پریودنتیت، بیماری التهابی بافت های حمایت کننده دندان است که توسط میکروارگانیسم های خاص ایجاد می گردد. سیستم‌های دارورسانی مخاط چسب، داخل پاکت پریودنتال به صورت بالینی در درمان پریودنتیت موثر بوده‌اند. هدف از مطالعه حاضر فرموله کردن یک ژل گیاهی مخاط چسب، داخل پاکت پریودنتال، از پوست دانه (جفت) بلوط گونه‭Q.brantii‬ و میوه گیشنیز ‭C.sativun‬ برای درمان پریودنتیت می باشد. عصاره های نیمه جامد تغلیظ شده در پایه ژل وارد شدند. فرمولاسیون های ژل مخاط چسب با استفاده از پلیمرهای مخاط چسب کربومر‭۹۴۰ ‬، سدیم کربوکسی متیل سلولز و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ‭k4m‬ تهیه شدند. تستهای فیزیکوشیمیایی، اندازه گیری قدرت مخاط چسبی، مطالعه آزادسازی دارو به صورت ‭In-vitro‬ بر روی دو فومولاسیون حاوی مخلوطی از پلیمرهای کربومر‭ ۹۴۰ ‬و سدیم کربوکسی متیل سلولز ‭F4)‬ و ‭(F5‬ انجام شد. در مطالعه حاضر فعالیت ضد باکتری فرمولاسیون انتخابی ‭(F5)‬ در برابر ‭Porphyromonas gingivalis‬ با استفاده از روش ‭Disc diffusion‬ مورد بررسی قرار گرفت. از میان‭ ۸ ‬فرمولاسیون تهیه شده فرمولاسیون ‭F4‬ ( حاوی‭ ۰/۵ ‬درصد کربومر‭ ۹۴۰ ‬و‭ ۳ ‬درصد سدیم کربوکسی متیل سلولز) و فرمولاسیون ‭F5‬ (حاوی‭ ۱ ‬درصد کربومر‭ ۹۴۰ ‬و‭ ۳ ‬درصد سدیم کربوکسی متیل سلولز) قوام و ظاهر فیزیکی مطلوبی را داشته اند. قدرت مخاط چسبی و ویسکوزیته فرمولاسیون ‭F5‬ بیشتر بود. هر دو فرمولاسیون از طریق نیدل شماره‭ ۲۱ G ‬به خوبی از سرنگ تخلیه می شوند. آزادسازی دارو از ‭F5‬ آهسته تر بود. در روش ‭Disc diffusion‬، فرمولاسیون انتخابی، ‭F5‬ هاله عدم رشد قابل توجهی را در برابر باکتری ‭P.gingivalis‬ ایجاد کرد. فرمولاسیون ایده آل برای درمان پریودنتیت باید قدرت مخاط چسبی بالایی در پاکت داشته باشد و نیز دارو را کنترل شده و به آسانی ترجیحا با استفاده از سرنگ به داخل پاکت پریودنتال آزاد نماید. براساس مطالعات ‭in-vitro‬ آزادسازی دارو و تعیین مخاط چسبی، فرمولاسیون ‭F5‬ به عنوان فرمولاسیون انتخابی در نظر گرفته شد
توصیفگر : ۱. گیاهان شفابخش.- کلیدواژه ها: گیاهان شفابخش
: گشنیز
: بلوط
: بیماری های بافت اطراف دندان
: ژل ها
: شکاف غیر عادی بافت اطراف دندان
: التهاب بافت اطراف دندان
: Plants, Medicinal
: Coriandrum satvum L.
: Quercus brantii L.
: Gels
: Periodontal Diseases
: Periodontal Pocket
: Periodontitis
شناسه افزوده : اصلانی، ابوالفضل، استاد راهنما
: قنادی، علیرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم داردیی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۳۶۸۸موجود‭‬
نظرسنجی