رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی نقش آنتی اکسیدانی اسید آمینه ی ال- سرین در سلول های اندوتلیال بند ناف انسانی ‭(HUVECs)‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101333
شماره مدرک : ‭ت۱۳۶۹۳‬
شماره راهنما : ‭QU،۶۰،ن۱۳۶ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : نادری مارالانی، مسعود
عنوان : بررسی نقش آنتی اکسیدانی اسید آمینه ی ال- سرین در سلول های اندوتلیال بند ناف انسانی ‭(HUVECs)‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مسعود نادری مارالانی
استاد راهنما : ؛ احمد موحدیان عطار، شقایق حق جوی جوانمرد
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته بیوشیمی بالینی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1391/07/13‬
صفحه شمار : ‮ظ، ‭۱۲۲‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه ی تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۹۱۷۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : استرس اکسیداتیو جزو عوامل اصلی و برجسته ی بسیاری از بیماری ها و ناهنجاری های مختلف به شمار می آید که آترواسکلروزیس یکی از این عوارض می باشد. اثرات آنتی آترواسکلروتیک اسید آمینه ال - سرین قبلا مشاهده شده ولی مکانیسم های مربوط به این اثرات مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است. هدف از این مطالعه بررسی و ارزیابی مکانیسم های احتمالی برای مشخص کردن اثرات آنتی اکسیدانی و محافظت سلولی ال- سرین می باشد که احتمالا از این طریق خواص آنتی آترواسکلروتیک خود را ایفا می کند. بدین منظور میزان بقا سلولی ، فعالیت فاکتور رونویسی ‭Nrf2‬، غلظت آنزیم هم اکسیژناز-‭(HO-1) ۱‬ غلظت نیتریک اکساید تام ‭(NOx)‬ در سلول های اندوتلیال سیاهرگ بند ناف انسانی ‭(HUVECs)‬ که قبلا با غلظت های مختلف اسید آمینه ی ال - سرین مواجه و درمان شده بودند، سپس تحت شرایط استرس اکسیداتیو قرار گرفته بودند، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. میزان بقاء و محافظت سلولی توسط روش ‭MTTassay‬ و میزان فعالیت فاکتور ‭Nrf2‬ و غلظت ‭HO-1‬ به ترتیب به روش الایزای ‭DNA-binding‬ و الایزای ساندویچی اندازه گیری شدند، هم چنین غلظت ‭NOx‬ توسط روش کالریمتریک گریس مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز آماری توسط نرم افزار ‭SPSS‬ ب‌ه روش ‭ANOVA‬ یک طرفه مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج با‭p value<۰/۰۵‬ به عنوان نتایج معنی دار محسوب شدند. مواجه نمودن سلول های اندوتلیال با ال- سرین ‭ ۲۵/۶-۰/۱)‬میلی مولار) باعث محافظت سلول ها بر علیه استرس اکسیداتیو القاء شده توسط هیدروژن پراکساید ‭ ۰/۵)‬میلی مولار به مدت‭ ۲ ‬ساعت) شده، هم چنین منجر به افزایش فعالیت فاکتور ‭Nrf2‬ و افزایش میزان غلظت های ‭HO-1‬ و ‭NOx‬ در این سلول ها شد. نتایج مطالعه حاضر برای اولین بار نشان داد که اسید آمینه ی ال - سرین دارای خاصیت محافظت سلولی و آنتی اکسیدانی از طریق سایر فاکتورهای آنتی اکسیدان مهم نظیر‭Nrf2‬، ‭HO-1‬،‭NO‬ بنابراین نقش مهم و مفیدی در هموستاز و عملکرد سلول های اندوتلیال و اندوتلیوم عروق ایفا می کند
توصیفگر : ۱. اسیدهای آمینه.- کلیدواژه‌ها: اسیدهای آمینه
: آنتی اکسیدان ها
: اکسید نیتریک
: آترواسکلروز
: بند ناف
: Amino Acids
: Antioxidants
: Nitric
: Atherosclerosis
: Umblical Cord
: Serine
: Human Umbilical Vein Endothelial Cells
شناسه افزوده : موحدیان عطار، احمد، استاد راهنما
: حق جوی جوانمرد، شقایق، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۳۶۹۳موجود‭‬
نظرسنجی