رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثرات سایتوتوکسیک سویه بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم ‭A7‬ و مقایسه آن با سویه تجاری لاکتوباسیلوس رامنوسوس ‭GG‬ بر رده های سلولی سرطان کولون انسان ‭HT-29)‬ و‭(Caco-2‬ و یک رده ی نرمال ‭(L-929)‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101343
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۰۳‬
شماره راهنما : ‭QV،۲۶۹،م۳۵۲ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : ‏ محمدی، فاطمه
عنوان : بررسی اثرات سایتوتوکسیک سویه بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم ‭A7‬ و مقایسه آن با سویه تجاری لاکتوباسیلوس رامنوسوس ‭GG‬ بر رده های سلولی سرطان کولون انسان ‭HT-29)‬ و‭(Caco-2‬ و یک رده ی نرمال ‭(L-929)‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه محمدی
استاد راهنما : ؛ حجت صادقی، حسین فاضلی، عباس جعفریان دهکردی
استاد مشاور : ؛ مریم میرلوحی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم داروئی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
تاریخ دفاع : ‭1391/06/09‬
صفحه شمار : ‮ز، ‭۷۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۹۲۴۲‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : باکتری های پروبیوتیک طیف گسترده ای از اثرات مفید بر سلامتی را به میزبان خود انتقال می دهند. لاکتوباسیل‌هااثرات ضد تکثیر سلولی بر روی رده های سلولی سرطان کولون ممکن است از سویه‌ای به سویه دیگر متفاوت باشد و بنابراین نیاز به پیدا کردن سویه های پروبیوتیک جدید باخواص ضد تومور از طریق مطالعات آزمایشگاهی وجود دارد. در این مطالعه فعالیت ضد تکثیر سلولی سلول های کشته شده با حرارت و نیز سوپروناتانت بدون سلول سویه بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم ‭(L.A7)A7‬ و سویه تجاری لاکتوباسیلوس رامنوسوس ‭(L.GG) GG‬ بر روی دو رده سلولی سرطان کولون ‭HT-29)‬و‭(Caco-2‬ ویک رده ی نرمال ‭(L-929)‬ با استفاده از روش ‭MTT‬ ارزیابی شد. سلول های کشته شده با حرارت و نیز سوپرناتانت بدون سلول هر دو سویه پروبیوتیک باعث کاهش میزان رشد در سلول های سرطانی و سلول های نرمال شدند. از نظر تاثیر باکتری های کشته شده با حرارت بر رده های سلولی، اختلاف معنی‌داری بین سویه بومی و سویه تجاری مورد بررسی، مشاهده نشد ‭.(P<۰/۰۵)‬ اما سوپرناتانت سویه ‭L.A7‬ در برخی غلظت ها اثر مهاری بیشتری نشان داد. اثر ضد تکثیر سلولی باکتری های پروبیوتیک ممکن است یک ویژگی منحصر به یک پروبیوتیک رسمی خاص نباشد. مانند گزارش های دیگر در این زمینه، لاکتوباسیلوس پلانتاروم ‭A7‬ نیز به احتمال زیاد با توجه به مزایای خود در تولید مقدار قابل توجه اسید آلی می تواند در سرطان کولون به عنوان یک محصول بیولوژیک مفید واقع شود.
توصیفگر : داروهای ضد سرطان
: نورویش های کولون
: باسیل ها
: آزمون های سیتوتوکسیسیتی ایمونولوژیک
: اسید لاکتیک
: Antineoplastic Agents
: Colonic Neoplasms
: Bacillus
: Cytotoxicity Tests, Immunologic
: Lactic Acide
شناسه افزوده : صادقی، حجت، استاد راهنما
: فاضلی، حسین، استاد راهنما
: جعفریان دهکردی، عباس، استاد راهنما
: میرلوحی، مریم، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم داروئی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۳۷۰۳موجود‭‬
نظرسنجی