رکورد قبلیرکورد بعدی

" سنتز و مطالعه عملکرد دارویی ترکیبات ضد مالاریای‭۳ ‬- هیدروکسی پیریدینون با استفاده از روش ‭QSAR‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101349
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۰۹‬
شماره راهنما : ‭QU،۱۸۳،س۳۹۴س،۱۳۹۱‬
سرشناسه : سخی،حمیدرضا
عنوان : سنتز و مطالعه عملکرد دارویی ترکیبات ضد مالاریای‭۳ ‬- هیدروکسی پیریدینون با استفاده از روش ‭QSAR‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /حمیدرضاسخی
استاد راهنما : ؛ لطف الله سقایی، حسن سبزیان
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای عمومی
تاریخ دفاع : ‭1391/07/02‬
صفحه شمار : ‮ز، ‭۸۳‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه ی تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۸۴۹۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بیشتر داروهای ضد مالاریا که در‭ ۴۰ ‬سال گذشته استفاده می شده‌اند، از کارایی مناسبی جهت کنترل این بیماری برخوردار نمی باشند که یکی از دلایل آن می تواند مقاومت دارویی باشد. یک روش جدید برای درمان این بیماری استاده از کیلیت کننده های آهن مثل هیدروکسی پیریدینون ها ‭(HPOs)‬ می باشد. انگل مالاریا برای رشد و نمو خود نیاز به آهن دارد که آن را از طریق منبعی از آن که از تجزیه هموگلوبین در یک ارگانل اسیدی حاصل می شود ‭(LMWIP)‬به دست می آورد. استفاده از کیلیت کننده های آهن می تواند آهن را از دسترس انگل خارج نموده و در نتیجه باعث مرگ آن گردد. امروزه با استفاده از آمار و شیمی محاسباتی، روند تحقیق و توسعه داروهای جدید به مقدار زیادی تسریع یافته است. روش های بررسی کمی ارتباط ساختمان- اثر برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه ها در مراحل طراحی داروهای جدید کمک شایانی به محققان کرده است. هدف از مدل سازی، تحلیل و تشخیص عوامل مهم ساختاری و موثر بر فعالیت زیستی ترکیبات شیمیایی می باشد. در این پایان نامه سنتز دو ملکول و مطالعه ارتباط ساختمان-اثر تعدادی از مشتقات‭۳ ‬- هیدروکسی پیریدین -۴-اون به عنوان عوامل ضد مالاریا گزارش می شود. برای سنتز ترکیبات‭۳ ‬- هیدروکسی پیریدینون به روش هاریس ‭ ۳)‬مرحله‌ای) از مالتول به عنوان ماده اولیه استفاده می شود. ابتدا گروه هیدروکسیل آن را توسط بنزیل کلراید بنزیله نموده، سپس آن را با آمین مناسب نوع اول واکنش داده و در مرحله ی آخر گروه محافظ بنزیل به روش هیدروژناسیون توسط ‭Pd/C‬ شکسته می شود و ترکیبات نهایی به دست می آیند. اما سنتز ترکیبات مورد نظر در این پایان نامه به روش یک مرحله‌ای انجام گرفت و مالتول و آمین مستقیم با هم واکنش داده و ترکیب نهایی حاصل شد. مدل‌های آماری توصیف کننده ارتباط بین ساختار شیمیایی و اثر شامل برازش چند گانه خطی ‭(MLR)‬ می باشد. توصیف گرهای شیمیایی، ساختاری، گروه‌های عاملی، هندسی و کوانتوم به عنوان عوامل موثر بر فعالیت زیستی ترکیبات محاسبه شدند. در ابتدا با استفاده از نرم‌افزارهای هایپرکم ملکول ها رسم شدند و توسط نرم‌افزار گاوسین بهینه گردیدند. سپس توصیف گرها به کمک نرم‌افزارهای هایپرکم، دراگون و گاوسین محاسبه شدند. در انتها مدل آماری ارتباط ساختار- اثر توسط روش برازش چندگانه خطی توسط نرم افزار ‭SPSS‬ ارائه شد. ساختار دو ترکیب سنتز شده با استفاده از روش های طیفی ‭IR‬و ‭H-NMR‬ تعیین گردید و مورد تایید قرار گرفت. مدل‌سازی با استفاده از روش آماری مورد نظر صورت گرفت، سپس اعتبار مدل به دست آمده به وسیله روش آماری مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از مدل ‭MLR‬، رابطه مطلوبی میان پارامترهای مختلف و اثرات ضد مالاریایی ،در ترکیبات مورد مطالعه مشاهده شد
توصیفگر : ۱. مواد جمع کننده آهن.- کلیدواژه‌ها: ضد مالاریاها
: مواد جمع‌کننده آهن
: پیریدین ها
: Antimalarials
: Iron Chelating Agents
: Pyridines
شناسه افزوده : سقایی، لطف‌الله، استاد راهنما
: سبزیان، حسن، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۳۷۰۹موجود‭‬
نظرسنجی