رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزشیابی مبتنی بر الگوی بین نظریه‌ای ‭(TTM)‬ برای ماندگاری رفتار ترک سیگار در سال‭۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101358
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۱۵‬
شماره راهنما : ‭WM،۲۹۰،چ۳۵‮الف‍‬،۱۳۹۱‬
سرشناسه : چرکزی، عبدالرحمان
عنوان : ارزشیابی مبتنی بر الگوی بین نظریه‌ای ‭(TTM)‬ برای ماندگاری رفتار ترک سیگار در سال‭۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /عبدالرحمان چرکزی
استاد راهنما : ؛ غلامرضا شریفی راد، احمد علی اسلامی
استاد مشاور : ؛ فیروزه مصطفوی
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش بهداشت وارتقاء سلامت، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۱۱۶‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۰۷۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مصرف دخانیات سالانه علت مرگ حدود‭ ۴ ‬میلیون نفر در جهان می باشد. ترک سیگار می تواند باعث پیشگیری از این مرگ ومیرها شود. ولی میزان موفقیت در ترک سیگار زیاد نیست. الگوی ‭TTM‬، یکی از الگوهایی است که در آموزش سلامت با موفقیت جهت ترک سیگار بکار گرفته شده است. هدف این مطالعه ارزشیابی ماندگاری ترک سیگار بر اساس الگوی بین نظریه ای در افراد سیگاری بود. در یک مطالعه کارآزمایی بالینی، تعداد‭ ۱۱۰ ‬فرد سیگاری بطور تصادفی به دو گروه درمان و مقایسه تقسیم شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه استاندارد بر اساس سازه های الگوی بین نظریه ای، و آزمون فاگرشتروم بود. برای گروه درمان‭ ۵ ‬جلسه مشاوره فردی، درمان جایگزین رایگان با آدامس نیکوتین به مدت‭ ۸ ‬هفته، پیگیری تلفنی و جزوه آموزشی داده شد و در پیگیری‭ ۳ ‬و‭ ۶ ‬ماه، میزان ترک سیگار مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها از طریق آزمونهای آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات، کای اسکوئر، تی مستقل و آنالیز کوواریانس سنجیده شد. در سنجش‭ ۶ ‬ماهه،‭ ۲۳ ‬نفر ‭ ۴۶)‬درصد) از افراد گروه درمان به مرحله نگهداری رسیدند در حالی که هیچ یک از فراد گروه مقایسه به این مرحله نرسیدند وتنها دو نفر از آنان به مرحله عمل رسیدند ‭.( X2=34/041 P=0/001)‬ در سنجش پیگیری‭ ۶ ‬ماهه، تمامی سازه های الگوی بین نظریه ای ( منافع درک شده، فرآیندهای شناختی و رفتاری و وسوسه مصرف سیگار) به غیر از سازه موانع درک شده مصر سیگار در گروه درمان تغییرات معنی داری را نشان دادند‭(P<0/05)‬ ولی هیچ کدام از آنها در گروه مقایسه تغییر معنی داری پیدا نکردند. میزان ماندگاری ترک سیگار در گروه درمان بطور محسوسی بیشتر از گروه مقایسه بود. انجام مداخلات با استفاده از مشاوره فردی، درمان جایگزین با نیکوتین و پیگیری تلفنی در افراد آماده ترک سیگار سودمند است و استفاده از همزمان آنها برای برنامه های ترک سیگار در کشور توصیه می شود
توصیفگر : ۱. استعمال دخانیات- پیشگیری و کنترل.- کلیدواژه ها: استعمال دخانیات
: آموزش بهداشت
: رفتار بهداشتی
: Smoking
: Smoking-Prevention Control
: Health Education
: Health Behavior
شناسه افزوده : شریفی راد، غلامرضا، استاد راهنما
: اسلامی، احمد علی، استاد راهنما
: مصطفوی، فیروزه، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۳۷۱۵موجود‭‬
نظرسنجی