رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی روابط بین بخشی صنعت گردشگری پزشکی در اصفهان بر اساس تحلیل ذینفع و تدوین راهبرد در سال‭۱۳۸۹ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101363
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۲۲‬
شماره راهنما : ‭W،۸۱،آ۶۵۱‮الف‬،۱۳۹۱‬
سرشناسه : آقارحیمی، زهرا
عنوان : ارزیابی روابط بین بخشی صنعت گردشگری پزشکی در اصفهان بر اساس تحلیل ذینفع و تدوین راهبرد در سال‭۱۳۸۹ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /زهرا آقارحیمی
استاد راهنما : ؛ مسعود فردوسی، علیرضا جباری
استاد مشاور : ؛ محمود کیوان آرا
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮د، ‭۱۳۰‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : سیاست گذاران و تصمیم گیران صنعت گردشگری پزشکی برای موفقیت در این حوزه ابتدا باید ذینفعاتی را که از یک سو می توانند از صنعت تاثیر بپذیرند و از سوی دیگر بر آن تاثیر بگذارند، شناسایی و جایگاه آنان را برای همکاری ومشارکت مشخص نمایند. از این رو هدف این مطالعه شناخت ذینفعان صنعت گردشگری پزشکی و تحلیل آنها وبررسی چالش های روابط بین بخشی در استان اصفهان به عنوان یکی از قطب های گردشگری پزشکی ایران بوده است. این پژوهش، پژوهشی است کاربردی که به روش مطالعه کیفی در سال‭ ۱۳۹۰ ‬انجام شد. در مرحله اول ذینفعان کلیدی گردشگری پزشکی در استان اصفهان بر اساس بررسی متون و نظرصاحب نظران مشخص شد. در مرحله دوم با ذینفعان کلیدی مصاحبه شد. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل ذینفعان و تحلیل محتوا استفاده شد و در نهایت راهبردهای روابط بین بخشی در راستای توسعه گردشگری پزشکی ارایه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که ذینفعان کلیدی صنعت گردشگری پزشکی در اصفهان به نه دسته اصلی تقسیم بندی شدند. این ذینفعان شامل استانداری، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی، نظام پزشکی ، ارایه دهندگان خدمات بخش بهداشت و درمان ، ارایه دهندگان خدمات گردشگری، بانک توسعه صادرات، سرمایه گذاران بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بودند. بررسی ویژگی ذینفعان نشان داد که از میان ذینفعان دانشگاه علوم پزشکی ، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و کلینیک خصوصی از برنامه ی دولت در زمینه گردشگری پزشکی آگاهی کامل داشته اند. از نظر قدرت ذینفعان، استانداری، سرمایه گذار و دانشگاه علوم پزشکی دارای قدرت زیاد بودند. از میان ذینفعان، دانشگاه علوم پزشکی، کلینیک خصوصی، بیمارستان خصوصی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در موضع کاملا موافق قرار داشتند. انتظارات ذینفعان شامل تحقق سیاست دولت، استاندارد سازی و اعتبار بخشی، توسعه وضعیت اقتصادی کشور، کسب اعتبار و شهرت، ترکیب بهینه منابع، افزایش رضایت، تغییر نگرش نسبت به موقعیت کشورو حمایت و پشتیبانی دولتی بوده است. چالش های روابط بین بخشی ذینفعان به سه تم اصلی شامل عوامل قانونی، عوامل فرآیندی و عوامل نگرشی تقسیم شد. راهبردهای موثر باتوجه به تحلیل ذینفعان، شامل راهبردهای افزایش موافقت و راهبردهای حفظ موضع بود. در صنعت گردشگری پزشکی اصفهان ذینفعان مختلفی وجود دارند؛ بنابراین می توان با طراحی شبکه ذینفعان و مشخص شدن نقش و ویژگی هر یک از آنان، به صورت نظام مند و منسجم در راستای توسعه گردشگری پزشکی برنامه ریزی، سیاست گذاری و تصمیم گیری نمود و راهبردهای موثر را برای افزایش روابط بین بخشی آنان به کار گرفت
توصیفگر : ۱. ارائه مراقبت های بهداشتی.- کلیدواژه‌ها: ارائه مراقبت های بهداشتی
: سفر
: تعیین خط مشی
: Delivery of Health Care
: Travel
: Policy Making
: Medical Tourism
شناسه افزوده : فردوسی، مسعود، استاد راهنما
: جباری، علیرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۳۷۲۲موجود‭‬
نظرسنجی