رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی حذف ‭Noise‬ در رادیوگرافی دیجیتال اصلاح شده در نرم افزار ‭Scanora‬ در ارزیابی تحلیل های اپیکالی ریشه دندانی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101372
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۳۸‬
شماره راهنما : ‭WN،۲۳۰،ب۷۳۲ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : بنیانیان، نازی
عنوان : بررسی حذف ‭Noise‬ در رادیوگرافی دیجیتال اصلاح شده در نرم افزار ‭Scanora‬ در ارزیابی تحلیل های اپیکالی ریشه دندانی [پایان‌نامه]
نویسنده : /نازی بنیانیان
استاد راهنما : ؛ مژده مهدیزاده
محل تحصیل : دانشکده دندان پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان پزشکی، دکترای عمومی
صفحه شمار : ‮‭۵۳‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۱۱۵۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یکی از مزایای داشتن یک تصویر دیجیتال این است که این تصویر را می توان بوسیله نرم افزارهای کامپیوتری پردازش کرد وبه کمک ابزارهای پردازش تصاویر قدرت تشخیص را افزایش داد. این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی بر روی‭ ۶۰ ‬دندان پره مولر کشیده شده فک پایین انسان با ریشه سالم انجام شد. دندان‌ها در تیمول نگه داری شدند. دندان‌ها در مندیبل خشک انسانی جهت تهیه تصویر ثابت گردیدند. قبل و بعد از ایجاد ضایعات مصنوعی با فرز روند‭ ۱/۴ ‬در ناحیه مزیالی‭ ۱/۳ ‬اپیکالی ریشه تصاویر دیجیتال تهیه شده و به نرم افزار ‭Scanora‬ منتقل گردید و تصاویر‭ ۲ ‬مرتبه به فاصله زمانی‭ ۱ ‬هفته توسط یک رادیولوژیست با و بدون قابلیت حذف ‭noise‬مشاهده شده و در‭ ۲ ‬گروه فاقد تحلیل با نمره صفر و دارای تحلیل با نمره یک درجه بندی گردیدند. تحلیل‌ها بوسیله پروب ویلیامزاندازه‌گیری شده و به عنوان استاندارد طلایی در نظر گرفته شدند، این گروه به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. سپس داده‌های بدست آمده از رادیوگرافی‌های دیجیتال پردازش شده ومقادیر استاندارد طلایی یا گروه شاهد وارد نرم افزار ‭SPSS‬ شده‌و توسط آزمون‌های ‭Cochran‬ و ‭Mc - Namar‬ آنالیز گردیدند(آلفا=‭.(۰/۰۵ ‬ بین توزیع فراوانی تشخیص تحلیل ریشه در‭ ۳ ‬گروه (استاندارد، پردازش شده با قابلیت حذف ‭noise‬و پردازش شده بدون قابلیت حذف ‭(noise‬ تفاوت معنی دار وجود داشت (‭.( P<۰/۰۰۱ ‬بین گروه با قابلیت حذف ‭noise‬ و گروه بدون قابلیت حذف ‭noise‬ تفاوت معنی دار وجود نداشت(‭.( P<۰/۷۷۴ ‬استفاده از قابلیت ‭noise‬ در نرم افزار‭Scanora‬ در تصاویر دیجیتال در تشخیص ضایعات پری اپیکال ریشه توصیه نمی شود
توصیفگر : ۱. پرتونگاری دندان.- کلیدواژه‌ها: پرتونگاری از دندان
: درمان مجرای ریشه دندان
: تحلیل ریشه دندان
: پردازش تصویر به کمک رایانه
: نوفه
: Radiography, Dental
: Root Canal Therapy
: Root Resorption
: Image Processing, Computer- Assisted
: Noise
شناسه افزوده : مهدیزاده، مژده، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۷۳۸موجود‭‬
نظرسنجی