رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر دریافت مکمل های ویتامین‭C ‬ و‭E ‬ بر شاخص‌های آسیب عضلانی، استرس اکسیداتیو و عملکرد زنان ورزشکار "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101378
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۳۰‬
شماره راهنما : ‭QU،۱۴۵،ت۶۶۳ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : تقی‌یار، مریم
عنوان : بررسی اثر دریافت مکمل های ویتامین‭C ‬ و‭E ‬ بر شاخص‌های آسیب عضلانی، استرس اکسیداتیو و عملکرد زنان ورزشکار [پایان‌نامه]
نویسنده : /مریم تقی یار
استاد راهنما : ؛ رضا غیاثوند
استاد مشاور : ؛ آوات فیضی
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته علوم تغذیه، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۹۰‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۰۹۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : نیاز به انرژی در تمرینات ورزشی شدید، موجب افزایش اکسیژن مصرفی می گردد و در نهایت تولید گونه های واکنش پذیراکسیژن افزایش می یابد. استفاده از مکمل های آنتی اکسیدانی از استرس اکسیداتیو ناشی از این گونه تمرینات می کاهد. لذا هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مکمل های ویتامین‭C ‬ و‭E‬ بر استرس اکسیداتیو، شاخص های آسیب عضلانی و عملکرد پس از یک دوره تمرینات ورزشی در زنان ورزشکار می باشد. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور بوده که به مدت‭ ۴ ‬هفته انجام شد. نمونه ها‭ ۶۴ ‬زن ورزشکار که به صورت حرفه ای ایروبیک انجام می دادند از بین مراجعین به باشگاههای ورزشی شهر اصفهان داوطلب شرکت در این مطالعه شده و به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. سه گروه مورد ( گروه اول ویتامین‭(mg(۲۵۰)C ‬، گروه دوم ویتامین‭(IU۴۰۰)E ‬ و گروه سوم مصرف هر دو ویتامین و گروه چهارم شاهد(دارونما‭.(‬ نمونه گیری خون در ابتدا و قبل از قرار دادن مکمل و در پایان هفته چهارم جهت ارزیابی شاخص های آسیب عضلانی (کراتین، کیناز، آسپارتات آمینوترانسفراز، لاکتات دهیدروژناز، میوگلوبین) و مالون دی آلدئید انجام گرفت. تست پله هاروارد جهت اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی ‭(VO2 max)‬ انجام گرفت. همچنین چربی زیر پوستی نمونه ها نیز جهت ارزیابی ترکیب بدن اندازه گیری شد. از شاخص های آسیب عضلانی تنها میانگین ‭CK‬ در بین گروهها کاهش یافته بود‭(P=0/03)‬ اما در مقایسه درون گروهی در گروه‭ ۱ ‬به طور معنی داری کاهش داشته است‭AST.(P=0/002)‬ در هیچیک از مقایسات تفاوت معنی داری نداشت‭LDH .‬ در گروه‭ ۲‬به طور معنی داری کاهش یافته ‭(P=0/02)‬ و تغییرات مربوط به ‭Mb‬ در بین گروهها تفاوت معنی داری دیده نشد البته با بررسی داخل گروهی ‭Mb‬ در گروه‭ ۱ ‬افزایش معنی داری یافته بود‭.(P=0/04)‬ در مورد ‭MDA‬ در گروههای‭ ۳،۱ ‬و‭ ۴ ‬کاهش معنی داری گزارش شده است‭.(P<0/05)‬ در مقایسه عملکرد ورزشی، تفاوت معنی داری بین گروهها مشاهده نشد. هم چنین دریافت مکمل های ویتامینی تاثیر معنی داری بر چربی زیر پوستی در بین گروهها نداشت، امادر بررسی داخل گروهی، در گروه‭ ۴ ‬این افزایش معنی دار بود‭.(P=0/03)‬ مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ‭ROS‬ در ایجاد آسیب عضلانی ناشی از ورزش موثر است و مصرف مکمل ویتامین های‭C ‬ و‭E‬ می تواند در کاهش شاخص های آسیب عضلانی ناشی از تمرینات ایروبیک در زنان نقش داشته باشد
توصیفگر : تغذیه
: مکمل
: ویتامین C
: ویتامین E
: ورزش
: صدمه‌های ورزشی
: زنان
: Complement
: Nutrition
: Ascorbic Acid
: Vitamin E
: Exercise
: Athletics Injuries
: Women
شناسه افزوده : غیاثوند، رضا، استاد راهنما
: فیضی، آوات، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۳۷۳۰موجود‭‬
نظرسنجی