رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی انتظارات و دیدگاههای اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در ارتباط با دستاوردهای مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101382
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۴۲‬
شماره راهنما : ‭W،۱۸،ش۱۶۸ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : شاطرجلالی ، ماریا
عنوان : بررسی انتظارات و دیدگاههای اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در ارتباط با دستاوردهای مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی [پایان‌نامه]
نویسنده : /ماریا شاطر جلالی
استاد راهنما : ؛ طاهره چنگیز
استاد مشاور : ؛ نیکو یمانی
محل تحصیل : مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش پزشکی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1391/06/27‬
صفحه شمار : ‮ک، ‭۱۴۹‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۰۹۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ارزشیابی مراکز توسعه آموزش پزشکی که خود مسئول ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاهها هستند ضروری به نظر می رسد. از آنجا که اعضای هیات علمی از مهمترین مولفه های بهبود کیفیت آموزش، و نیز از خدمت گیرندگان و همکاران اصلی این مراکز به شمار می آیند، نظرسنجی از ایشان علاو ‭ ۵۲/۳)‬بر فراهم ساختن اطلاعات ارزشمند، سبب تقویت حس مشارکت در آنان می شود. این پژوهش، جستاری بر دیدگاههاو انتظارات اعضای هیات علمی ، از مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهها است. این پژوهش ارزشیابی هدف- آزاد ، با رویکرد ترکیبی در دو مرحله کیفی و کمی اجرا شد. در مرحله اول، با نمونه هدفمند از هیات علمی مصاحبه و نتایج با روش تجزیه و تحلیل تم ها تحلیل گردید. بر اساس نتایج مصاحبه، پرسشنامه پایا و روا در پنج بخش تدوین و به پست الکترونیکی‭ ۲۲۰۰ ‬نفر اعضای هیات علمی ارسال شد. میانگین نظری هر حیطه ،‭ ۲/۵ ‬تعیین شد و برای تعیین شکاف انتظار، تفاضل میانگین نمره وضعیت موجود و مطلوب محاسبه شد. در مرحله کیفی ، دیدگاههاو توقعات اعضای هیات علنی در‭ ۶ ‬درونمایه (تم اصلی) ، و‭ ۱۷ ‬طبقه و‭ ۱۲ ‬زیر طبقه منظم گردید. درونمایه های اصلی عبارتند از: ایفای نقش آموزشی، ایفای نقش در فرایند ارزشیابی، بازگشت به فلسفه وجودی ، مراکز و اعضای هیات علمی، ایفای نقش در تولید علم و حمایت از اعتلای دفاتر توسعه.نتایج مرحله دوم نشان دهنده شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب یا شکاف انتظار در خدمات ارائه شده مراکز به اعضای هیات علمی در حیطه های ذکر شده است. در مجموعه حوزه ها، بیشترین شکاف در تم ایفای نقش آموزشی و تم ایفای نقش در فرایند ارزشیابی ، مربوط به نظارت بر اجرای روش های آموزش داده شده توسط اساتید ‭(-۱/۶۱)‬ و نظارت بر اجرای صحیح شیوه های نوین آزمونهای دانشجویان توسط دانشکده ها‭(-۱/۶۰)‬ بود. کمترین شکاف در تم ایفای نقش آموزشی مربوط به استفاده از روشهای حضوری (کارگاه، سمینار،‭(...‬ برای آموزش اساتید ‭(-۰/۸۴)‬ بود. بیشتر اعضای هیات علمی تاثیر اغلب فعالیت های مراکز را کمتر از حد انتظار بیان نمودند. تنها نیمی از افراد ‭ ۵۲/۳)‬درصد) اعتقاد داشتند که در صورت عدم وجود مراکز توسعه، وضعیت آموزش دانشگاه بدتر از وضعیت فعلی می شد. گستردگی توقعات اعضای هیات علمی می تواند نشانگر اهمیت نقش مراکز در ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه باشد. به نظر می رسد کشف دیدگاهها و انتظارات اعضای هیات علمی و تلاش برای پاسخ به آن، به ایجاد انگیزه و جلی مشارکت ایشاندر مراکز توسعه کمک کند
توصیفگر : آموزش پزشکی
: هیات علمی
: آموزش برنامه‌ای
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: نگرش
: Education, Medical
: Faculty
: Academic Medical Centers
: Programmed Instruction
: Attitude
شناسه افزوده : چنگیز، طاهره، استاد راهنما
: یمانی، نیکو، استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۱۳۷۴۲موجود‭‬
نظرسنجی