رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه‌ی آزمایشگاهی سمیت سلولی هیدروکسید کلسیم و کلشی سین بر روی سلول های فیبروبلاست لثه انسان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101391
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۵۲‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،پ۲۹۵م،۱۳۹۱‬
سرشناسه : پدرام، آیدا
عنوان : مقایسه‌ی آزمایشگاهی سمیت سلولی هیدروکسید کلسیم و کلشی سین بر روی سلول های فیبروبلاست لثه انسان [پایان‌نامه]
نویسنده : /آیدا پدرام
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته دندانپزشکی، دکتری عمومی
تاریخ دفاع : ‭1391/08/14‬
صفحه شمار : ‮‭۴۴‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : سازگاری نسجی مواد پانسمان یکی از مهمترین و اولین خصوصیاتی از مواد دندانی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. از جمله پرمصرف ترین داروهای پانسمان کلسیم هیدروکساید می‌باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی سمیت سلولی داروی کلشی سین ومقایسه‌ی آن با داروی کلسیم هیدروکساید بود. در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، از هر داروی کلشی سین و کلسیم هیدروکساید غلظت‌های‭ ۵ ،۱۰ ‬و‭ ۲/۵ ‬میلی گرم بر میلی لیتر تهیه شد. سلولهای فیبروبلاست رده‭C۱۶۵ ‬ در محیط کشت قرار گرفت و پس از انکوبه شدن، غلظتهای تهیه شده ازمواد به محیط کشت اضافه شد. بعد از گذشت زمانهای‭ ۲۴ ‬ساعت و‭ ۷۲ ‬ساعت و‭ ۷ ‬روز، نمک تترازولیوم به سلولها افزوده شد و کمیت ‭formazan‬ حاصله به روش اسپکتروفوتومتری در دستگاه الایزا اندازه گیری شد. برای ارزیابی کشندگی این دو ماده و پس از اتمام تیمار دارویی، سلولها توسط محلول تریپان لو‭ ۰/۴‬درصد رنگ آمیزی شده و سلولهای زنده زیر میکروسکوپ نوری شمارش شدند. در این مطالعه برای آنالیز داده‌ها از ‭mann- whitney‬ و‭kruskal- wallis‬ استفاده شد. گروه کنترل بدون اضافه نمودن هیچ غلظتی از مواد دارای بیشترین میزان جذب نوری بود. میزان جذب نوری درهمه غلظتها در ماده‌ی کلسیم هیدروکساید در هر سه زمان تعیین شده بالاتر از کلشی سین بود. ‭(p<۰/۰۵)‬ همچنین رنگ آمیزی تریپان بلو نشان داد که میانگین کشته شدن سلولهای فیبروبلاست برای کلشی سین با اختلاف معنی داری بیشتر از کلسیم هیدروکساید بود. از این مطالعه می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که میزان سمیت سلولی هر دو ماده در گروه‌های مشخص از گروه کنترل بالاتر و در مورد ماده‌ی کلشی سین هم بیشتر از کلسیم هیدروکساید است. در نتبجه اینطور به نظر می‌رسد که ماده‌ی کلسیم هیدروکساید همچنان به عنوان مطلوب ترین انتخاب برای پانسمان داخل کانال در بین جلسات درمانی درمان ریشه مورد استفاده است
توصیفگر : ۱. مواد دندانی.- کلیدواژه‌ها: مواد دندانی
: بیماریهای بافت اطراف دندان
: بیماریهای لثه
: هیدروکسیدکلسیم
: کلشی سین
: Dental Materials
: Periodental Diseases
: Gingival Diseases
: Calcium Hydroxide
: Colchicine
شناسه افزوده : برکتین، بهناز، استاد راهنما
: فرهاد، علیرضا، استاد راهنما
: هاشمی بنی، بتول، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
: مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی پروفسور ترابی نژاد
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۷۵۲موجود‭‬
نظرسنجی