رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط مراحل رویش دندان های مولر سوم و سن تقویمی در افراد‭ ۱۴ ‬تا‭ ۲۱ ‬سال "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101393
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۵۳‬
شماره راهنما : ‭WN،۲۳۰،ج۵۲۴ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : جلالی‌ عزیزیان، الهام
عنوان : بررسی ارتباط مراحل رویش دندان های مولر سوم و سن تقویمی در افراد‭ ۱۴ ‬تا‭ ۲۱ ‬سال [پایان‌نامه]
نویسنده : /الهام جلالی
استاد راهنما : ؛ احسان حکمتیان
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/10/05‬
صفحه شمار : ‮ ‭۳۱‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۳۵۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : در مواقعی که تاریخ تولد افراد مشخص نیست می توان از طریق مراحل رویش دندانی به سن تقریبی افراد پی برد. در مطالعه‌ی حاضر با توجه به اینکه تنها دندان‌های مولر سوم، دربازه‌ی سنی‭ ۱۴ ‬تا‭ ۲۱ ‬سال در حال تکامل هستند، مراحل رویش این دندان‌ها، جهت تخمین این بازه‌ی سنی بررسی گردید. در این مطالعه‌ی توصیفی، تحلیلی‭ ۱۸۰ ‬رادیوگرافی پانورامیک در محدوده سنی‭ ۱۴ ‬تا‭ ۲۱ ‬سال بررسی شد. مراحل رویش دندان‌های مولر سوم بالا و پایین به‭ ۴ ‬مرحله(‭۱ ‬- عدم رویش،‭ ۲ ‬- رویش آلوئولی،‭ ۳ ‬- رویش لثه‌ای،‭۴ ‬- رویش کامل) تقسیم و به تفکیک جنسیت بررسی شد و ارتباط آ ن با سن تقویمی بدست آمد. از ارتباط حاصل از مراحل رویش با سن تقویمی به منظور پیشگویی سن احتمالی اشخاص استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار ‭spss‬ نسخه‭ ۱۱/۵ ‬و آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون استفاده شد (آلفا مساوی با‭.(۰/۰۵‬ ضریب همبستگی اسپیرمن برای مراحل رویش و سن تقویمی دندان‌های‭ ۴۸ ،۳۸ ،۲۸ ،۱۸ ‬در مردان به ترتیب‭ ۰/۶۵۹ ،۰/۶۵۹ ،۰/۶۲۱ ‬و‭ ۰/۶۳۳ ‬و در زنان به ترتیب‭۰/۶۱۴ ۰/۶۳۶ ،۰/۶۴۸ ،۰/۶۵۸ ‬بود. ( در همه موارد‭(P value<۰/۰۰۱ ‬ میانگین سنی مراحل رویش آلوئولی، لثه‌ای و کامل برای مردان به ترتیب‭ ۱۵/۹۲ ،۱۵/۴۶ ‬و‭ ۱۹/۱۲ ‬و برای زنان به ترتیب‭ ۱۸/۰۲ ،۱۶/۰۳ ‬و‭ ۱۹/۰۶ ‬سال به دست آمد. بین مراحل رویش دندان‌های مولر سوم و سن تقویمی افراد ارتباط معنی دار وجود دارد و معادلات رگرسیون به دست آمده، برای تخمین سن افراد( به تفکیک جنسیت) می تواند مورد استفاده قرار گیرد
توصیفگر : ۱.پرتونگاری دندان.- کلیدواژه‌ها: پرتونگاری از دندان
: دندان عقل
: رویش دندان
: تعیین سن از روی استخوان
: فاکتورهای سنی
: Radiography, Dental
: Molar, Third
: Tooth Eruption
: Age Determination by skeleton
: Age Factors
شناسه افزوده : حکمتیان، احسان، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
: مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی پروفسور ترابی نژاد
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۷۵۳موجود‭‬
نظرسنجی