رکورد قبلیرکورد بعدی

" تحلیل مورفومتریک پروفایل بینی در بیماران با مال اکلوژن اسکلتی ‭CI II‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101396
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۵۷‬
شماره راهنما : ‭WU،۴۴۰،ف۲۶۸ت،۱۳۹۱‬
سرشناسه : فخاری، نوشین
عنوان : تحلیل مورفومتریک پروفایل بینی در بیماران با مال اکلوژن اسکلتی ‭CI II‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /نوشین فخاری
استاد راهنما : ؛ سعید صادقیان‌؛ امین شیروانی
محل تحصیل : دانشکده ندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/09/01‬
صفحه شمار : ‮‭۳۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۲۸۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : نیمرخ بینی یکی از موثرترین متغیرها در طرح درمان بیماران کلاس ‭II‬ است. هدف این مطالعه بررسی خصوصیات مورفومتریک نیمرخ بینی در بیماران کلاس ‭II‬ در جامعه‌ی ایرانی می باشد. این مطالعه با بکارگیری تحلیل مورفومتریک روی رادیوگرافی های سفالومتریک‭ ۱۲۳ ‬بیمار کلاس ‭II‬ انجام گرفت. سوپر ایمپوزیشن گرافی ها با استفاده از ‭Procrust superimposition‬ انجام شد و آنالیز ‭Principal Component‬ بر روی‭ ۸ ‬نقطه‌ی بافت نرم بینی و‭ ۱۵ ‬نقطه‌ی بافت سخت جهت توصیف تمایلات طبیعی موجود انجام گرفت. آنالیز رگرسیون چند خطی برای تعیین شدت ارتباط خصوصیات مورفولوژزیک بافت سخت و پروفایل بافت نرم بینی استفاده شد. آنالیز ‭Principal Component‬ توسط نرم افزار ‭(dHAL,kifissia,Greece) Viewbox4‬ ( و آنالیز رگرسیون با سطح معنی دار‭ ۰/۰۵ ‬توسط نرم افزار ‭spss 15‬ انجام شد. تنوعات نیمرخ بافت نرم بینی با‭PC۲۲ ‬ (مولفه‌ی اصلی) توصیف شد. هفت ‭PC‬ اول بافت نرم در افراد کلاس ‭II‬ تقریبا‭ ۸۸/۵ ‬درصد کل واریانس شکل را شامل می شود. شدت همبستگی خصوصیات مورفولوژیک بافت سخت و نیمرخ بافت نرم بینی‭ ۳۵/۵ ‬درصد برآورد شدو تنها‭PC ۲ ‬ بافت نرم در دو نوع مال اکلوژن کلاس ‭(CI II Div 1,CI II Div 2) II‬ تفاوت معنی دار با‭p<۰/۰۰۱‬ نشان داد. تمام افراد کلاس ‭II‬از هر دو گروه‭Div ۲ ‬ و‭Div ۱ ‬ تنوع مختلفی از شکل بینی را دارند و ارتباط بین الگوی اسکلتی بیماران با مال اکلوژن کلاس ‭II‬ و شکل بینی آن‌ها معنادار نیست. بنابراین طرح درمان باید با توجه به خصوصیات هر بیمار تعیین شود
توصیفگر : ۱. جفت شدن دندان ها.- کلیدواژه‌ها: جفت شدن دندان
: جفت نشدن دندان ها
: دندان آرایی اصلاحی
: زیباسازی دندان ها
: بینی
: Dental Occlusion
: Malocclusion
: Orthodontics, Corrective
: Esthetics, Dental
: Nose
شناسه افزوده : صادقیان، سعید، استاد راهنما
: شیروانی، امین، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده ندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۷۵۷موجود‭‬
نظرسنجی