رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان آگاهی نگرش و مهارت استفاده از فایلهای روتاری در بین دندانپزشکان عمومی استان اصفهان در سال‭۱۳۹۰-۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101398
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۵۹‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۳۰،ر۵۹۳ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : رضوی، احمدرضا
عنوان : بررسی میزان آگاهی نگرش و مهارت استفاده از فایلهای روتاری در بین دندانپزشکان عمومی استان اصفهان در سال‭۱۳۹۰-۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /احمدرضا رضوی
استاد راهنما : ؛ محمد قاسم امین الضربیان، حمید رضویان
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته دندانپزشکی، دکتری عمومی
تاریخ دفاع : ‭1392/02/28‬
صفحه شمار : ‮‭۳۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره‭۳۹۲۱۳۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : فایلهای روتاری، قابل استفاده درکانالهای کلسیفیه،‭S ‬ شکل و آپکس باز نمیباشند بنایراین کار با این وسایل نیاز به آموزش و مهارت کافی دارد. هدف از این پژوهش تعیین میزان آگاهی، نگرش و مهارت دندانپزشکان عمومی استان اصفهان در خصوص نحوه استفاده از فایلهای روتاری بود. در این مطالعه توصیفی - تحلیلی تعداد‭ ۲۰۰ ‬نفر از دندانپزشکان عمومی استان اصفهان به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه‌ای به منظور فراهم نمودن اطلاعات دموگرافیک و ارزیابی آگاهی، نگرش و مهارت دندانپزشکان در خصوص استفاده از فایلهای روتاری توسط دو متخصص درمان ریشه تهیه و در بین آنها توزیع شد. بعد از جمع آوری داده‌ها و ثبت آنها در نرم افزار آماری ‭SPSS 20‬ آنالیز توصیفی با استفاده از تست های آماری من ویتنی و کروکسال والیس بر روی اطلاعات انجام و آلفا برابر با‭ ۰/۰۵ ‬به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. از بین‭ ۱۸۲ ‬پرسشنامه کامل شده، تعداد‭ ۸۶ ‬شرکت کننده ‭۴۷/۲۵)‬درصد)از فایلهای روتاری استفاده می کردند،‭۵/۸‬درصد در حیطه آگاهی،‭۱/۴ ‬درصد در حیطه نگرش و‭ ۹/۹ ‬درصد در حیطه نگرش و‭ ۹/۹ ‬درصد در حیطه مهارت جواب کاملا صحیح دادند. میانگین نمره آگاهی زنان به طور معنی داری بیشتر از مردان‭(P=0.002)‬ و مهارت مردان به طور معنی داری بیشتر از زنان بود‭.(P=0.03)‬ اختلاف معنی داری بین محل و سابقه کار و محل تحصیل بین گروهها در هر سه حیطه آگاهی، نگرش و مهارت وجود نداشت(آلفا‭.(=۰/۰۵‬ استفاده از فایلهای روتاری باید به همراه آموزش کافی باشد تا بتواند به دندانپزشک در بالا بردن کیفیت درمان کمک نماید و این خلاء آموزشی در هر سه حیطه آگاهی، نگرش و مهارت دندانپزشکان عمومی در این مطالعه بسیار چشمگیر بود
توصیفگر : ۱. درمان ریشه دندان.- کلیدواژه‌ها: درمان مجرای ریشه دندان
: دانش، نگرش، عملکرد
: دندانپزشکان
: آگاهی
: Root Canal Therapy
: Knowledge, Attitudes, Practice
: Dentists
: Awareness
شناسه افزوده : امین الضربیان، محمد قاسم، استاد راهنما
: رضویان، محمد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۷۵۹موجود‭‬
نظرسنجی