رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر نوع تست و نحوه آماده سازی ریشه به استحکام باند عاجی دونوع سمان رزینی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101399
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۵۸‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۳۰،ش۹۲۵ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : شیخی، محمدرضا
عنوان : بررسی اثر نوع تست و نحوه آماده سازی ریشه به استحکام باند عاجی دونوع سمان رزینی [پایان‌نامه]
نویسنده : /محمدرضا شیخی
استاد راهنما : ؛ مریم خروشی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1392/03/01‬
صفحه شمار : ‮‭۲۲‬ص.‬: جدول، نمودار(رنگی)
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۹۱۱۸۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تا کنون درمطالعات مختلف از تست‌های متفاوتی برای بررسی استحکام باند فایبر پست به عاج ریشه استفاده شده است. در این مطالعه، با کاربرد تست‌های مدیفاید پول- آوت وشییر، اثر نوع تست براستحکام باند بین دو سمان رزینی اچ-و-شستشو و سلف-اچ با عاج ریشه در شرایط شستشو با دو پروتکل متفاوت بررسی شد. در این مطالعه آزمایشگاهی‭ ۹۶ ‬دندان قدامی استفاده شدند، ابتدا‭ ۴۸ ‬دندان قدامی تک ریشه انسانی سالم با طول مفید ریشه‭ ۱۵ ‬میلیمتر بطور تصادفی به دو گروه تقسیم و به ترتیب با شستشوی با نرمال سالین و هیپو کلریت سدیم‭ ۲/۵ ‬درصد و بطور یکسان مورد درمان ریشه قرار گرفتند. برای‭ ۲۴ ‬دندان، که نیمی از گروه هیپوکلریت سدیم و نیمی از گروه نرمال سالین بودند، فیبر پست شماره‭ ۱ ‬به ترتیب با سمانهای رزینی ‭Due-Link‬ و‭BisCem‬ باند شد. پس از انکوباسیون، از قسمت میانی هر ریشه دو نمونه برای تست پوش- آوت تهیه شد. در‭ ۲۴ ‬دندان دیگر پس از تهیه دو مقطع‭ ۲ ‬میلیمتری از قسمت میانی ریشه، مقاطع‭ ۶ ‬میلیمتری پست توسط هر یک از سمانهای مزبور در دو زیر گروه هیپو کلریت و نرمال سالین در مقاطع‭ ۲ ‬میلیمتری باند شد و نمونه‌ها برای تست پول- آوت تهیه گردید. همچنین برای انجام تست شییر بر روی‭ ۴۸ ‬دندان قدامی پس از قطع تاج و آماده سازی سطح عاج و انجام دو پروتکل شستشوی ذکر شده، هر یک از سمانهای رزینی فوق مجموعا در‭ ۴ ‬گروه باند شدند. داده‌های به دست آمده از انجام سه توع تست، با آزمونهای ‭ANOVA‬، ‭Tukey‬ و‭Weibull‬ بررسی شدند. (آلفا مساوی‭.( ۰/۰۵ ‬ بین تست‌های پوش- آوت و شییر با تست پول- آوت تفاوت معناداری از نظر میانگین استحکام باند مشاهده شد.(‭(p<۰/۰۰۱ ‬ هیپوکلریت سدیم درهر سه تست اثر کاهنده بر میانگین استحکام باندداشت، اما این اثر از نظر آماری معنی دار نبود. بین دو نوع سمان رزینی درهر سه تست اختلاف معنی دار مشاهده نگردید.‭(p<۰/۰۵)‬ با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، با آنکه نوع تست بر میزان استحکام باند ثبت شده برای بررسی باند بین سمان رزینی و عاج ریشه اثر داشت، متغیرهایی چون نوع سمان وماده شستشودهنده با همه تستها تغییرات مشابه نشان دادند. در این میان با توجه به مجموع نتایج آزمونهای وایبل و نووا، تست‌های پوش-آوت و شییر قرابت بیشتری با یکدیگر نشان دادند
توصیفگر : ۱. آماده‌سازی ریشه دندان.- کلیدواژه‌ها: آماده‌سازی مجرای ریشه دندان
: عاج دندان
: مواد چسبنده به عاج
: مغز دندان
: مواد دندانی
: سیمان دندان
: Root Canal Preparation
: Dentin- Bonding Agents
: Dental Pulp
: Dental Materials
: Dental Cementum
شناسه افزوده : خروشی، مریم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۷۵۸موجود‭‬
نظرسنجی