رکورد قبلیرکورد بعدی

" تبیین فرایند مدیریت دیابت و ارائه مدل کاربردی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101400
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۶۱‬
شماره راهنما : ‭WK،۸۱۰،‮الف‬۱۱۲ت،۱۳۹۱‬
سرشناسه : اباذری، پروانه
عنوان : تبیین فرایند مدیریت دیابت و ارائه مدل کاربردی [پایان‌نامه]
نویسنده : /پروانه اباذری
استاد راهنما : ؛ زهره ونکی
استاد مشاور : ؛ عیسی محمدی، مسعود امینی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری، دکترای پرستاری
صفحه شمار : ‮ ‭۳۵۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : رهبران بهداشتی در سرتاسر جهان و از جمله در کشور ما، با وظیفه خطیر و دلهره‌آور مدیریت کیفیت خدمات بهداشتی برای بیماران مبتلا به دیابت مواجه هستند. در همین راستا انجام مطالعاتی برای کمک به شناخت ابعاد مختلف پدیده مدیریت دیابت و مبتنی برآن طراحی مدل ها و راهبردهایی برای کمک به مدیران در ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات ضروری به نظر می رسد. این مطالعه کیفی و با رویکرد نظریه زمینه‌ای انجام شده است. جمع‌آوری داده ها به صورت هدفمند از آذر ماه‭ ۱۳۸۸ ‬آغاز شد و به صورت نظری از طریق مصاحبه‌های بدون ساختار و عمیق و مصاحبه گروه متمرکز، مشاهدات غیر ساختارمند و یادداشت های عرصه، با تنوعی از مشارکت کنندگان از برنامه‌ریزان در سطح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تا مسئولان بهداشت و درمان، پزشکان و پرستاران مراکز دیابت‌و پزشکان خانواده استان اصفهان تا دی ماه‭ ۱۳۹۰ ‬ادامه یافت. تحلیل داده‌ها مبتنی بر رویکرد گلیزری انجام شد. با ظهور تئوری زمینه‌ای، مدل کاربردی مبتنی بر یافته‌ها با بکارگیری روش ساخت نظریه واکر و اوانت طراحی شد. در تحلیل داده‌ها ناکارآمدی فرایند ارجاع به عنوان مهم‌ترین دغدغه مشارکت کنندگان بود راهبردی که مستمرا توسط مشارکت کنندگان برای غلبه بر ناکارآمدی فرایند ارجاع مورد استفاده قرار گرفته بود یا در واقع متغیر مرکزی مطالعه تصمیم گیری های اقناعی بود. در تبیین روابط متغیر مرکزی با سایر طبقات، نقص برنامه‌ریزی به عنوان علت، محدودیت های سیستم مراقبت بهداشتی اولیه به مثابه زمینه، مدیریت نامناسب منابع انسانی و کنترل ناکافی بر فرایند اجرایی برنامه، به عنوان شرایط ظهور و مراقبت غیر یکپارچه به عنوان پیامد متغیر مرکزی ظاهر شدند پس از ظهور نظریه تصمیم گیری اقناعی با بهره‌گیری از مفاهیم و عناصر مدل های تصمیم گیری مدل کاربردی ارتقاء کارایی تصمیم گیری های اقناعی طراحی شد. یافته‌های پژوهش حاضر، نشان دهنده آن است که در عرصه مدیریت دیابت تعاملات جاری متمرکز بر تصمیم گیری های اقناعی نتوانسته به اصلاح فرایند ارجاع کمک مناسبی بنماید. امید است کاربرد مدل پیشنهاد شده بتواند به اصلاح فرایند ارجاع کمک نماید
توصیفگر : ۱. دیابت شیرین.- کلیدواژه‌ها: دیابت قندی- پیشگیری و کنترل
: برنامه‌ریزی بهداشتی
: کیفیت مراقبت بهداشتی
: Diabetes, Mellitus- prevention and control
: Health Planning
: Quality of Health Care
شناسه افزوده : ونکی، زهره، استاد راهنما
: محمدی، عیسی، استاد مشاور
: امینی، مسعود، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۳۷۶۱موجود‭‬
نظرسنجی