رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه اثر یوگا و آرامسازی بر راهبردهای مقابله با استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا ( س) اصفهان در سال‭۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101402
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۶۷‬
شماره راهنما : ‭WB،۸۹۰،آ۴۷۵م،۱۳۹۰‬
سرشناسه : آزادی، فاطمه
عنوان : مقایسه اثر یوگا و آرامسازی بر راهبردهای مقابله با استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا ( س) اصفهان در سال‭۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه آزادی
استاد راهنما : ؛ طیبه مهرابی، سعید پهلوان زاده
استاد مشاور : ؛ نیلوفر مقدادی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش آموزش پرستاری) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۱۹۷‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۰۲۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : پرستاران بخش های مراقبت ویژه از جمله افرادی هستند که تحت تاثیر استرس هیا فراوان می باشند. در بررسی اثرات استرس شیوه برخورد با آن از ماهیت خود استرس مهم تر می‌باشد. بدین معنی که افراد در مقابله با استرس از راهبردهای مقابله‌ای مختلفی استفاده می کنند هر چه در مواجهه با استرس راهبردهای مناسب تری به کار گرفته شود آسیب ناشی از آن کمتر خواهد بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی دو مرحله‌ای است که بر روی‭ ۶۸ ‬نفر از پرستاران بخش مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا ( س) اصفهان انجام شد. پرسشنامه این پژوهش شامل مشخصات فردی و پرسشنامه سنجش راهبردهای مقابله با استرس ‭CS-R‬ بوده است. نمونه‌گیری به روش آسان و براساس معیارهای ورود انجام شد و نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه یوگا و آرام سازی تقسیم شدند. افراد گروه یوگا‭ ۸ ‬هفته، هفته‌ای‭ ۲ ‬جلسه به مدت یک ساعت و افراد گروه آرام سازی نیز‭ ۸ ‬هفته، هفته‌ای‭ ۱ ‬جلسه به مدت‭ ۴۵ ‬دقیقه در کلاس ها شرکت نمودند. پرسشنامه‌ها در دو مرحله قبل و بعد از مداخله تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار ‭spss‬ استفاده شد. آزمون های آماری نشان دادند که نمره هر یک از راهبردهای مقابله با استرس قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت در گروه یوگا بعد از مداخله تفاوت معناداری در نمره راهبرد مساله دار (‭( p< ۰/۰۰۱ ‬ هیجان مدار (‭( p= ۰/۰۱۴ ‬ و ناسازگار (‭( p<۰/۰۰۱ ‬ نسبت به قبل به وجود آمد. در گروه آرامسازی نیز نمره راهبرد مساله مدار (‭( p< ۰/۰۰۱ ‬ هیجان مدار (‭( p= ۰/۰۰۱ ‬ و ناسازگار (‭( p< ۰/۰۰۱ ‬ قبل از مداخله نسبت به بعد از آن دارای تفاوت معنادار بود اما تفاوت معناداری پس از مداخله بین دو گروه مشاهده نشد. یوگا و آرام سازی می توانند به عنوان روش هایی جهت ارتقاء و بهبود راهبردهای مقابله با استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه به کار گرفته شوند. می‌توان آموزش این دو روش در بخش ها و بیمارستان های مختلف راهبردهای مقابله با استرس پرستاران را اصلاح کرد و اثرات منفی استرس را کاهش داد
توصیفگر : ۱. یوگا.- کلیدواژه‌ها: آرام سازی
: فشار روانی
: پرستاران بالینی
: بخش مراقبت های ویژه
: تمرین درمانی
: Relaxation
: Stress, Psychological
: Nurse Clinicians
: Intensive Care Units
: Exercise Therapy
: Yoga
شناسه افزوده : مهرابی، طیبه، استاد راهنما
: پهلوان زاده، سعید، استاد راهنما
: مقدادی، نیلوفر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۳۷۶۷موجود‭‬
نظرسنجی