رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر بوی پرتقال بر اضطراب بیماران مراجعه کننده برای جراحی دندان عقل مندیبل "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101411
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۷۷‬
شماره راهنما : ‭WM،۱۷۲،ک۵۱۶ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : کریمی احمدآبادی، فاطمه
عنوان : بررسی اثر بوی پرتقال بر اضطراب بیماران مراجعه کننده برای جراحی دندان عقل مندیبل [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه کریمی احمدآبادی
استاد راهنما : ؛ داریوش هاشمی نیا، عباس حقیقت
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۵۳‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار( رنگی)
يادداشت : این یک پایان‌نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۲۸۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : اضطراب در دندان‌پزشکی یک ترس پیچیده است که عوامل زیادی در آن دخالت دارد. روشهای کنترل اضطراب دندان‌پزشکی، شامل روشهای دارویی و غیر دارویی می‌باشد. از روشهای غیر دارویی می‌توان به رایحه درمانی (آروماتراپی) اشاره کرد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر رایحه درمانی در اضطراب بیماران کاندید جراحی دندان عقل مندیبل می‌باشد. این پژوهش یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی‭ ۵۶ ‬بیمار داوطلب جراحی دندان عقل منیبل در کلینیک افضل اصفهان انجام گرفت. بیماران به روش نمونه‌گیری آسان با توجه به معیارهای ورود انتخاب و به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. جهت ارزیابی میزان اضطراب، فشار خون ، ضربان قلب و تعداد تنفس بیماران، در‭ ۵ ‬مرحله مورد بررسی قرار گرفت. مداخله در گروه مورد به صورت استشمام بوی پرتقال در محیط انجام گردید. داده‌ها در نرم افزار‭SPSS ۱۶ ‬ با استفاده از آزمون‌های آماری واریانس داده‌های مکرر، مجذور کای،‭T ‬ مستقل، آزمون ناپارامتری ‭Mann - Witney‬ و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‍. آنالیز داده‌های مکرر، اختلاف معناداری را در میانگین فشار خون (‭( p<۰/۰۰۱ ‬ و تعداد تنفس (‭( p<۰/۰۰۱ ‬ بیماران در گروه شاهد و مورد نشان داد، در حالی که اختلاف معناداری بین ضربان قلب در دو گروه، مشخص نشد‭.( p =۰/۰۵۱)‬ رایحه پرتقال در کاکهش اضطراب بیمارانی که تحت عمل جراحی دندان عقل مندیبل قرار می‌گیرند، موثر است
توصیفگر : ۱. هراس از دندان‌پزشکی.- کلید واژه‌ها: ترس از دندان پزشکی
: دندان عقل- جراحی
: فک پایین
: گیاهان شفابخش
: Dental Anxiety
: Molar,Third- surgery
: Mandible
: Plants, Medicinal
شناسه افزوده : هاشمی نیا، داریوش، استاد راهنما
: حقیقت، عباس، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۷۷۷موجود‭‬
نظرسنجی