رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان انطباق چکیده فارسی طرح های پژوهشی مصوب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد ایزو‭۲۱۴ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101418
شماره مدرک : ‭ت۱۳۸۱۲‬
شماره راهنما : ‭Z،۶۹۵/۹،/خ۸ب۴،۱۳۹۱‬
سرشناسه : خ‍ل‍ج‍ی‌، داود
عنوان : بررسی میزان انطباق چکیده فارسی طرح های پژوهشی مصوب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد ایزو‭۲۱۴ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /داود خلجی
استاد راهنما : ؛ احمد پاپی، حسن اشرفی ریزی
استاد مشاور : ؛ احمد شعبانی، اکبر حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ح، ‭۱۱۸‬ ص.‬: جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : رعایت استانداردهای چکیده نویسی، نقش بسیار مهمی د ر بازیابی اطلاعات داشته و باعث می شود تا کاربران و جویندگان اطلاعات بتوانند نیازهای اطلاعاتی خود را در کوتاه ترین زمان ممکن و با حداقل تلاش و جستجو به دست آورند. روش پژوهش، توصیفی کاربردی و از نوع تحلیل محتوا و ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی محقق ساخته بود. جامعه مورد مطالعه، شامل‭ ۲۲۷ ‬طرح پژوهشی مصوب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بین سال های‭ ۱۳۸۰ - ۱۳۸۹ ‬بوده است. برای سنجش روایی سیاه وارسی از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت مشاهده مستقیم بوده و نوع آمار توصیفی ( جدول توزیع فراوانی شامل تعداد و درصد) و استنباطی ( آزمون ‭(chi -square‬ و نرم افزار مورد استفاده ‭SPSS.16‬ بود. بیش ترین میزان رعایت موارد استاندارد ایزو‭ ۲۱۴ ‬مربوط به بیان ضمایر در قالب سوم شخص معادل‭ ۱۰۰ ‬درصد و کم ترین میزان، مربوط به استفاده از افعال معلوم معادل‭ ۳۴/۴ ‬درصد است. بیش ترین میزان رعایت موارد استاندارد ایزو‭ ۲۱۴ ‬مربوط به بیان ضمایر در قالب سوم شخص، شروع چکیده با جمله ای مبین موضوع پژوهش، جایگاه چکیده، وجود کلیدواژه هر کدام معادل‭ ۱۰۰ ‬درصد در سال‭ ۱۳۸۸ ‬و کم ترین میزان مربوط به بیان یافته های پژوهش معادل‭ ۱۶/۷ ‬درصد بین سال های‭ ۱۳۸۰ - ۱۳۸۲ ‬است. بین میزان رعایت موارد استاندارد ایزو‭ ۲۱۴ ‬بر حسب گروه آموزشی، تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین میزان رعایت موارد استاندارد ایزو‭ ۲۱۴ ‬بر حسب درجه تحصیلی مجری اصلی، تفاوت معنی داری وجود ندارد. به طور کلی، میزان انطباق چکیده فارسی طرح های پژوهشی مصوب دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد ایزو‭ ۲۱۴ ‬در وضعیت مطلوبی قرار دارد. میزان رعایت موارد استاندارد ایزو‭ ۲۱۴ ‬در سال های مختلف یکسان نیست. بین میزان رعایت موارد استاندارد ایزو‭ ۲۱۴ ‬بر حسب گروه آموزشی و درجه تحصیلی، تفاوت معنی داری وجود ندارد
توصیفگر : ۱. چکیده نویسی.- کلیدواژه‌ها: چکیده نویسی و نمایه سازی
: طرح پژوهش
: Abstracting and Indexing
: Research Design
شناسه افزوده : پاپی، احمد، استاد راهنما
: اشرفی ریزی، حسن، استاد راهنما
: شعبانی، احمد، استاد مشاور
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۳۸۱۲موجود‭‬
نظرسنجی