رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی و مقایسه بیان ژن‌های اختصاصی بافت استخوان در استئوبلاست‌های طبیعی با استئوبلاست‌های حاصل از تمایز استئوژنتیک انسان با استفاده از روش ‭Real- Time Quantitive RT-PCR‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101419
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۷۰‬
شماره راهنما : ‭WE،۲۵۸،ب۸۴۱ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : بهرام بیگی، وحید
عنوان : بررسی و مقایسه بیان ژن‌های اختصاصی بافت استخوان در استئوبلاست‌های طبیعی با استئوبلاست‌های حاصل از تمایز استئوژنتیک انسان با استفاده از روش ‭Real- Time Quantitive RT-PCR‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /وحید بهرام بیگی
استاد راهنما : ؛ رسول صالحی، ابراهیم اسفندیاری، بتول هاشمی بنی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته ژنتیک انسانی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۳۹‬ص.‬: مصور، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : بافت استخوان توانایی رشد و ترمیم را دارا می‌باشد، اما این توانایی با افزایش وسعت صدمات استخوان محدود می‌شود. در شرایطی که نقص شدید در کارکرد استخوان اتفاق می افتد، نیاز به جایگزینی بافت استخوان می‌باشد. اخیرا سلول‌های بنیادی مزانشیمی به خاطر کاربردهایشان در مهندسی بافت استخوان از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند. این سلولها توانایی تمایز به استئوبلاست را دارا می‌باشند. با این وجود هنوز به خوبی مشخص نیست که تا چه حد سلولهای استئوبلاست حاصل از تمایز استئوژنیک از نظر بیان ژنهای دخیل در استخوانسازی مشابه سلولهای استئوبلاست طبیعی می‌باشند. بدین منظور الگوهای بیانی‭ ۳ ‬ژن استئوکلسین، استئوپونین و فاکتور متصل شونده به هسته آلفا ‭(CBFa1)‬که از مهمترین ژنهای دخیل در استخوانزایی هستند در سلولهای استئوبلاست طبیعی و استئوبلاست حاصل از تمایز استئوژنیک بررسی شد.پس از نمونه‌گیری جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از بافت چربی و کشت این سلول‌ها به انجام رسید. پس از پاساژ سوم تمایز استئوژنیک این سلول‌ها به انجام رسید و سلول‌ها به مدت‭ ۲۱،۱۴،۷ ‬و‭ ۲۸ ‬روز در محیط تمایزی کشت داده‌شدند. تصدیق تمایز با استفاده از رنگ‌آمیزی وون کوسا صورت پذیرفت. همچنین کشت ‭explant‬ بافت استخوان به منظور به‌دست‌آوردن سلولهای استئوبلاست طبیعی به‌انجام رسید. پس از بدست آوردن سلولها، تخلیص ‭RNA‬ تام سلولی با استفاده از کیت استخراج ‭RNA‬ی کیاژن انجام پذیرفت و از ‭RNA‬ تام سلولی به منظور ساخت ‭cDNA‬ استفاده شد.پس از ستاب اولیه پرایمرها با استفاده از ‭RT-PCR‬ از تکنیک‭Real-Time RT-PCR‬ برای مشخص کردن و مقایسه‌ی بیان ژن‌های اختصاصی در استئوبلاست‌های طبیعی و استئوبلاست‌های حاصل از تمایز استئوژنیک استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده در این مطالعه، استئوبلاست‌های طبیعی در مقایسه با استئوبلاست‌های حاصل از تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت چربی افزایش قابل توجهی را در بیان ژن‌های استئوکلسین و استئوپونین و ‭CBFa1‬ نشان می‌دهند. همچنین تفاوت قابل توجهی در الگوی بیان ژن‌های استئوکلسین و استئوپونین بین گروه‌های تمایز یافته‭ ۲۱ ،۱۴ ،۷ ‬و‭ ۲۸ ‬روزه دیده نشد. با این وجود بیان ژن ‭CBFa1‬ به طور تصاعدی در گروه‌های تمایز یافته از‭ ۷ ‬روزه تا‭ ۲۸ ‬روزه افزایش می‌یابد. نتایج نشان داد، بیان هر‭ ۳ ‬ژن در استئوبلاست‌های طبیعی بالاتر می‌باشد و شاید با قرار دادن سلول‌های بنیادی در محیط استئوژنیک مرسوم استفاده شده بیشتر از‭ ۲۸ ‬روز، الگوهای بیان ژن‌های مذکور در استئوبلاست‌های حاصل از تمایز به استئوبلاست‌های طبیعی نزدیکتر شود
توصیفگر : ۱. استئوبلاستوم.- کلید واژه‌ها: تومور یاخته‌های استخوان‌ساز
: بیان ژنی
: استخوان‌سازی
: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
: Osteoblastoma
: Gene Expression
: Osteogenesis
: Polymerase Chain Reaction
شناسه افزوده : صالحی، رسول، استاد راهنما
: اسفندیاری، ابراهیم، استاد راهنما
: هاشمی بنی، بتول، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۲۱۷موجود‭‬
نظرسنجی