رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی و تحلیل نسبت هزینه های جاری به هزینه کل در بیمارستان های آیت الله کاشانی ( دولتی) ، سعدی ( خصوصی) و حجتیه ( خیریه) اصفهان طی سال‭۱۳۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101422
شماره مدرک : ‭ت۱۳۸۱۰‬
شماره راهنما : ‭WX،۱۵۷،ت۸۶۱ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : توکلی، افروز
عنوان : بررسی و تحلیل نسبت هزینه های جاری به هزینه کل در بیمارستان های آیت الله کاشانی ( دولتی) ، سعدی ( خصوصی) و حجتیه ( خیریه) اصفهان طی سال‭۱۳۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /افروز توکلی، ندا کاویانی
استاد راهنما : ؛ عباس شیخ ابومسعودی
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کارشناسی
صفحه شمار : ‮ ‭۴۶‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : امروزه در دنیا نقش بهداشت و درمان از مهم ترین بخش های خدماتی و شاخص های پیشرفت در آن یکی از شاخص های اصلی توسعه و رفاه اجتماعی تلقی می شود به دلیل رشد تکنولوژی پزشکی، افزایش جمعیت و نیز تغییر شیوه زندگی به سمت صنعتی شدن افزایش دسترسی و سطح دسترسی افراد به خدمات درمانی و ظهور بیماری های جدید هزینه های خدمات بهداشتی درمانی با رشد فزاینده ای روبرو بوده است و تامین منابع مالی خدمات درمانی یکی از موضوعات مهم مطالعات اقتصاد بهداشت می باشد. بیش از‭ ۵ ‬درصد از تولی‌د ناخالص داخلی و‭ ۵ ‬تا‭ ۱۰ ‬درصد هزینه های دولت به بخش بهداشت اختصاص یافته است مبرهن است تاثیر بخش سلامت بر پیشرفت اقتصادی یک جامعه و در نتیجه کاهش فقر یک قضیه ثابت شده است که مورد قبول همگان می باشد و تاثیر شدیدی بررخدادهای جهانی خواهد داشت. به طور کلی در سال های اخیر بیش از‭ ۹۰ ‬درصد از تخت های بستری و‭ ۷۰ ‬درصد سرمایه گذاری های ثابت و‭ ۳۴ ‬درصد هزینه های مصرف بخش بهداشت در اختیار دولت قرار دارد و دولت به طور مستقیم بر نحوه مدیریت وجوه و امکانات و تجهیزات درمانی در سطح گسترده ای از بازارنظارت دارد.این خود گویای این مطلب می باشد که چه امکانات عظیمی برای بهبود و ارتقای سطح سلامت جامعه در ایران وجود دارد و مدیریت این امکانات و منابع آن وظیفه سنگینی است که بر عهده سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان کشوری و همچنین مدیران بخش بهداشت می باشد.داده هاموجودی و هزینه کل سه بیمارستان مورد مطالعه را در سال‭ ۱۳۸۸ ‬نشان می دهد تفاوت در تعداد بیمار می تواند هم به دلیل نوع خدمات و هم به دلیل کیفیت خدمات ارائه شده باشد. اکثر مراجعین بیمارستان کاشانی را بیمارن تصادفی تشکیل می دهند که از طریق اورژانس شهریه این بیمارستان ارجاع داده می شوند ولی مراجعین بیمارستان سعدی و حجتیه از طریق معرفی پزشک معالج و به میل خود بیمار به این بیمارستان ها مراجعه می کنند همچنین با توجه به تفاوت اصلی سه بیمارستان نتیجه این پژوهش که دولتی، خصوصی و خیریه بودن آنهاست جامعه آماری مراجعه ی از وسعت متفاوتی برخوردار است با توجه به اینکه بیمارستان کاشانی یک بیمارستان دولتی می باشد وسعت جامعه آماری مراجعین بسیار گسترده تر از بخش خصوصی و خیریه می باشد.تفاوت هزینه های بیماران هم عامل تامین کننده ای می باشد که می توان تفاوتی بین خصوصی و خیریه ایجاد کند. در بیمارستان خصوصی کیفیت خدمات نقش تعیین کننده تری دارد
توصیفگر : ۱. مدیریت مالی بیمارستان.- کلیدواژه‌ها: هزینه ها و تحلیل قیمت
: مراقبت های اولیه بهداشتی - اقتصاد
: هزینه بیماری
: هزینه دارو
: مدیریت مالی بیمارستان
: Costs and Cost Analysis
: Primary Health Care - economics
: Cost of Illness
: Drug Costs
: FINANCIAL MANAGEMENT, HOSPITAL
شناسه افزوده : کاویانی، ندا، نویسنده همکار
: شیخ ابو مسعودی، عباس، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی