رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای تاثیر سه روش درمانی تزریق داخل ضایعه گلوگانتیم همراه با محلول‭ ۵۰ ‬درصد ‭TCA‬، تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم همراه با‭Fractional Laser‬ و تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم به تنهایی در درمان لیشمانیوز جلدی حاد "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101451
شماره مدرک : ‭ت۱۳۸۲۵‬
شماره راهنما : ‭WR،۳۵۰،‮الف‬۲۸۴ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : احمدی، الهام
عنوان : بررسی مقایسه‌ای تاثیر سه روش درمانی تزریق داخل ضایعه گلوگانتیم همراه با محلول‭ ۵۰ ‬درصد ‭TCA‬، تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم همراه با‭Fractional Laser‬ و تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم به تنهایی در درمان لیشمانیوز جلدی حاد [پایان‌نامه]
نویسنده : /الهام احمدی
استاد راهنما : ؛ محمدعلی نیلفروش زاده، امیرحسین سیادت
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۶‬ص.‬: نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۴۱۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماری لیشمانیوز جلدی یک بیماری آندومیک و گسترده در سطح ایران می باشد. اگرچه این بیماری خود به خود بهبود می یابد ولی به دلیل طولانی بودن مدت بهبودی و برجا گذاشتن اسکار، یافتن درمانی مناسب و ساده را می طلبد. علیرغم ارائه درمانهای متعدد، اسکار نازیبایی که از این بیماری به جامی ماند، به عنوان یک مشکل جدی روانی برای این بیماری قلمداد می شود. در راستای بهبود سریعتر و کاهش اثرات روانی ناشی از اسکار نازیبای آن، سه روش درمانی استفاده از تزریق موضعی گلوکانتیم همراه با محلول‭ ۵۰ ‬درصد ‭TCA‬، تزریق موضعی گلوکانتیم همراه با‭fractional laser‬ و تزریق موضعی گلوکانتیم به تنهایی مورد مقایسه قرار گرفت. طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی که در سال‭ ۱۳۸۹-۹۰ ‬در مرکز تحقیقات بیماریهای پوستی و سالک اصفهان به انجام رسید، بیماران مبتلا به سالک مشروط به احراز شرایط ورود به مطالعه ، به صورت تصادفی در یکی از سه گروه درمانی تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم همراه با استعمال موضعی محلول‭ ۵۰ ‬دصد ‭(IL+TCA) TCA‬ یا درمان با تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم همراه با استفاده از ‭(IL+ LASER) fractional laser‬ یا درمان با تزریق داخل ضایعه گلوکانتیم ‭(IL)‬قرار گرفتند. بیماران هر هفته به مدت‭ ۳‬ماه و سپس ماه چهارم و ششم پس ازشروع درمان، از نظ ربهبودی ضایعه و میزان اسکار به جا مانده تحت پیگیری قرار گرفتند ونتایج حاصله با استفاده از نرم افزار ‭spss‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین مدت زمان بهبودی در کل بیماران مطالعه شده‭ ۶ /۱ ‬به اضافه و منفی‭ ۲/۱ ‬هفته با دامنه‭ ۲-۱۲ ‬هفته بود. همچنین میانگین مدت زمان بهبودی در سه گروه‭IL AND LASER, TCA+ IL, IL‬ به ترتیب‭۶/۸ ‬به اضافه و منفی‭ ۵/۲ ، ۱/۷ ‬به اضافه و منفی‭۶/۳ ،۱ ‬بااضافه و منفی‭ ۳ ‬هفته بود و طبق آزمون آنالیز واریانس، میانگین مدت بهبودی در سه گروه تفاوت معنی دار داشت‭.(p= 0.011)‬میانگین نمره اسکار در سه گروه ‭IL AND LASER, TCA+ IL, IL‬ به ترتیب‭ ۴/۳ ‬به اضافه و منفی‭ ۳/۶،۰/۷ ‬به اضافه و منفی‭ ۳/۷ ، ۰/۸ ‬به اضافه و منفی‭ ۰/۵۷ ‬بود و طبق آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، اختلاف بین سه گروه معنی دار بود‭.(p= 0.001)‬ براساس نتایج استفاده از روش های درمان فیزیکی و ‭fractional laser‬ همراه با درمان استاندارد نتایج مطلوب تری را زا نظر طول دوره درمان و اسکار به جای مانده از زخم سالک بدست خواهد داد. لذا بسته به شرایط بیمار و امکان استفاده از ‭ ۵۰ fractional laser‬درصد ‭TCA‬ می توان به عنوان درمان کمکی در درمان لیشمانیوز جلدی مورد استفاده قرار داد
توصیفگر : ۱. لیشمانیوز جلدی.- کلیدواژه ها: سالک- دارو درمانی
: آنتیموان سدیم گلوکونتیت
: لیزرها
: Leishmaniasis, Cutaneous- drug therapy
: Antimony Sodium Cluconate
: Lasers
شناسه افزوده : نیلفروش زاده، محمدعلی، استاد راهنما
: سیادت، امیرحسین، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۵۹۹موجود‭‬
نظرسنجی