رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان آگاهی درباره راه‌های سرایت و پیشگیری از سایتو مگالوویروس مادرزادی در پزشکان و پرستاران بیمارستان الزهرا سال‭۱۳۸۹ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101452
شماره مدرک : ‭ت۱۳۸۳۱‬
شماره راهنما : ‭WC،۵۰۰،ز۶۵ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : زنوبه، مهند
عنوان : بررسی میزان آگاهی درباره راه‌های سرایت و پیشگیری از سایتو مگالوویروس مادرزادی در پزشکان و پرستاران بیمارستان الزهرا سال‭۱۳۸۹ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهند زنوبه
استاد راهنما : ؛ شراره مقیم
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮[بدون شماره‌گذاری.[ ‬: جدول
يادداشت : این یک پایان‌نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۴۳۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : با توجه به گزینه‌های درمانی محدود در سایتو مگالوویروس مادرزادی راه‌های پیشگیری از سرایت این بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل آگاهی و دانش افراد برای پیشگیری از این بیماری در جامعه نقش اساسی دارد. این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود و در پزشکان و پرستاران مشغول به کار در بیمارستان الزهرا در شهر اصفهان طی در‭ ۱۳۸۹ ‬تا تیر‭۱۳۹۰ ‬، انجام شد. پس از هماهنگی‌های لازم پرسشنامه پژوهشگر ساخته‌ای که روایی و پایایی آن به تایید رسیده بود، در اختیار افراد قرار گرفت، که پس از تکمیل جمع‌آوری و بررسی شد. نتایج حاصل از نمرات با معیارهایی مانند سن، جنس و شغل افراد مقایسه گردید. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمونهای آماری ‭Chi-square‬ و ‭ANOVA‬ با کمک نرم‌افزارهای آماری ‭SPSS‬ نسخه‭ ۱۸ ‬استفاده شد. در این مطالعه‭ ۴۰۰ ‬نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. از این تعداد‭ ۹۸ ‬پزشک و‭ ۳۰۲ ‬پرستار انتخاب شدند. از بین پزشکن‭ ۳۰ ‬نفر مرد و‭ ۶۸ ‬نفر زن بودند و از میان پرستاران‭ ۵۲ ‬مرد و‭ ۲۵۰ ‬نفر زن بودند. میانگین سنی این افراد‭ ۳۶/۷ ‬باضافه و منهای‭ ۹/۱ ‬سال بود. در ارزیابی انجام شده مشخص گردید که از بین پزشکان مرد‭ ۱ ‬نفر میزان آگاهی ضعیف،‭ ۱۸ ‬نفر میزان آگاهی متوسط و‭ ۱۱ ‬نفر میزان آگاهی خوب داشتند. از بین پزشکان زن هیچ مورد میزان آگاهی ضعیف یافت نشد،‭ ۱۱ ‬نفر میزان آگاهی متوسط و‭ ۵۹ ‬نفر میزان آگاهی خوب داشتند‭.(p.value= 0.01).‬ همچنین مشخص گردید که از بین پرستاران مرد‭ ۳۱ ‬نفر میزان آگاهی ضعیف،‭ ۱۴ ‬نفر میزان آگاهی متوسط و‭ ۷ ‬نفر میزان آگاهی خوب داشتند‭.(p.value= 0.2).‬ رابطه معنی داری بین مدت سابقه کار پزشکان و میزان آگاهی آنها وجود داشت‭.(p.value= 0.001).‬ همچنین پرستارانی که سابقه کاری کمتر از‭ ۵ ‬سال دارند میزان آگاهی بهتری نسبت به بقیه داشتند‭.(p.value= 0.04).‬ با توجه به نتایج این مطالعه به نظر میرسد آموزشهای ویژه‌ای در مورد بیماری سایتو مگالوویروس مادرزادی، عوارض و راههای سرایت و پیشگیری از آن به پرسنل بهداشتی شاغل در بیمارستانها بویژه پرستاران داده شود
توصیفگر : ۱. عفونت های سیتومگالو ویروس.- کلیدواژه‌ها: عفونت های سایتومگالوویروس- پیشگیری و کنترل
: بیماری های نوزادان
: دانش، نگرش، عملکرد
: ناهنجاری ها
: Cytomegalovirus Infections- prevention and control
: Infant, Newborn, Diseases
: Knowledge, Attitudes, Practice
: Abnormalities
شناسه افزوده : مقیم، شراره، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۶۰۵موجود‭‬
نظرسنجی