رکورد قبلیرکورد بعدی

" تغییرات سطوح سرمی نیترات و نیتریت و وابستگی جنس در نفروتوکسیستی ناشی از سیس پلاتین "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101453
شماره مدرک : ‭ت۱۳۸۲۳‬
شماره راهنما : ‭QV،۲۶۹،س۵۱۱ت،۱۳۹۱‬
سرشناسه : سروش زاده، محمدعلی
عنوان : تغییرات سطوح سرمی نیترات و نیتریت و وابستگی جنس در نفروتوکسیستی ناشی از سیس پلاتین [پایان‌نامه]
نویسنده : /محمدعلی سروش زاده
استاد راهنما : ؛ مهدی نعمت بخش
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮[بدون شماره گذاری.[ ‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۹۱۲۴۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : شایع ترین عارضه ی درمان با سیس پلاتین در کلینیک نفروتوکسیستی ناشی از آن است که سیستم نیتریک اکسید را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.عوارض سیس پلاتین می تواند به جنس باشد اما این که سیستم نیتریک اکسید از این وابستگی در فرایند درمان با سیس پلاتین تبعیت میکند یا خیر، مطالعه‌ای در دست نیست. این مطالعه با هدف تعیین نقش سیس پلاتین و جنسیت در تغییرات سطوح سرمی کل متابولیت های نیتریک اکسید، نیترات و نیتریت در نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین طراحی گردید.‭ ۲۵ ‬سر رت نر و ماده از نژاد ویستار به طور تصادفی در چهارگروه مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های‭۱ ‬و‭ ۲ ‬رت های نر و ماده دریافت کننده ی سالین به عنوان گروه های شاهد و گروه های‭۳ ‬و‭ ۴‬رت های نر و ماده دریافت کننده ی سیس پلاتین به صورت تک دوز به میزان‭ ۷ ‬میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به عنوان گروه های آزمایش در نظر گرفته شدند. یک هفته پس از تزریق سیس پلاتین سطوح سرمی ‭NOx‬ اندازه گیری شد و بافت کلیه مورد ارزیابی هیستوپاتولوژی قرار گرفت. سطوح سرمی ‭NOx‬ در گروه‭ ۵۰/۷۱ ،۳‬به اضافه و منفی‭ ۳/۱‬میلی مول در لیتر بود ‭.(p< 0.05)‬ نیتریت در گروه‭ ۳۷/۷ ،۳ ‬به اضافه و منفی‭ ۴/۳‬و در گروه‭ ۱۳/۲ ،۱ ‬به اضافه و منفی‭ ۲/۱ ‬میلی مول در لیتر بود‭.(p< 0.05)‬ در حیوانات نر دریافت کننده ی سیس پلاتین افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد داشت، در حالی که این فرایند در جنس ماده مشاهده نشد. شدت آسیب بافتی همچنین در حیوانات نر بیش از حیوانات ماده بود. تاثیر سیس پلاتین برتغییرات متابولیت های نیتریک اکسید و همچنین آسیب بافت کلیوی آن می تواند وابسته به جنس باشد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که متابولیت نیتریت نسبت به نیترات تغییرات قابل ملاحظه تری را پس از تزریق سیس پلاتین نشان می دهد
توصیفگر : ۱. سیس‌پلاتین - عوارض جانبی.- کلیدواژه‌ها: سیس پلاتین- اثرات سوء
: نیترات ها
: اکساید نیتریک
: داروهای ضد سرطان
: نارسایی کلیه
: جنسیت
: Cisplatin- adverse effects
: Nitrates
: Nitric Oxide
: Antineoplastic Agents
: Kidney Failure
: Sex
شناسه افزوده : نعمت بخش، مهدی، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۵۹۷موجود‭‬
نظرسنجی