رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس نگرش های ناکارآمد کودکان ‭(DAS-C)‬: تبیین عوامل مربوط به افسردگی کودکان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101459
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۸۷‬
شماره راهنما : ‭WM،۱۷۱،ن۹۲۵ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : نیکبخت، نسرین
عنوان : بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس نگرش های ناکارآمد کودکان ‭(DAS-C)‬: تبیین عوامل مربوط به افسردگی کودکان [پایان‌نامه]
نویسنده : /نسرین نیکبخت
استاد راهنما : ؛ امراله ابراهیمی
استاد مشاور : ؛ غلامرضا خیرآبادی، سرور آرمان
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/09/11‬
صفحه شمار : ‮ص ‭۲۱‬‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۹۰۱۶۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : برای شناسایی و غربالگری افسردگی کودکان نیاز به ابزارهای معتبر و بومی شده ای است که بتوان بر اساس این ابزارها به تبیین مدل افسردگی کودکان پرداخت. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت روان سنجی مقیاس نگرش های ناکارآمد کودکان و تبیین مدل پیش بینی افسردگی آنان انجام شده است. در یک مطالعه زمینه یابی روانسنجی،‭ ۸۰ ‬کودک‭ ۷ ‬تا‭ ۱۸ ‬ساله مبتلا به اختلالات افسردگی از مراکز پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان گروه بیمار و‭ ۸۰ ‬دانش آموز غیر بیمار همتا نیز به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. هر دو گروه تحت مصاحبه بالینی قرار گرفتند و مقیاس نگرش های ناکارآمد کودکان ‭(DAS-C)‬ و پرسشنامه افسردگی کودکان ‭(CDA)‬ را تکمیل نمودند. داده ها توسط روش های توصیفی، روش همبستگی پیرسون و دو رشته‌ای نقطه‌ای، تحلیل تمایزات، و تحلیل عوامل اکتشافی و تاییدی تحت نرم افزار ‭SPSS-20‬ تحلیل شد. آلفای کرونباخ پرسشنامه‭ ۰/۷۴۴ ‬بدست آمد. همبستگی ‭CDI‬ و‭DAS-C‬ برابر‭ ۰/۵۰ ‬و ‭P<0.01‬ بود. همبستگی متعارف ‭(canonical correlation)‬ با تشخیص بیماری برابر‭(P<0.1) ۰/۴۱ ‬ و همبستگی دو رشته ای نقطه ای نمرات مقیاس با تشخیص روانپزشک‭.(P<0.01) ۰/۴۲ ‬ بهترین نقطه برش این پرسشنامه برای جامعه ایرانی نمرات بالاتر از‭ ۷۱ ‬به دست آمد. حساسیت و ویژگی به ترتیب برابر با‭ ۶۸/۱ ‬درصد و‭ ۶۱/۸ ‬درصد بود. یافته‌های مطالعه حاضر نشان می دهد نسخه فارسی ‭DAS-C‬ دارای کیفیت روان سنجی مطلوبی جهت بررسی نگرش های ناکارآمد افسردگی ساز در کودکان ایرانی است
توصیفگر : ۱. افسردگی.- کلیدواژه ها: اختلالات افسردگی
: اختلالات رفتاری کودک
: ویژگی های فردی
: آزمون های روانشناسی
: نگرش
: Depressive Disorder
: Child Behavior Disorders
: Individuality
: Psychological Test
: Attitude
شناسه افزوده : ابراهیمی، امراله، استاد راهنما
: خیرآبادی، غلامرضا، استاد مشاور
: آرمان، سرور، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۵۸۸موجود‭‬
نظرسنجی