رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای تاثیر ترکیب دو داروی کتامین و متوکلوپرامید با کتامین به تنهایی بر کاهش درد پس از عمل جراحی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101460
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۸۶‬
شماره راهنما : ‭WO،۱۸۴،ر۷۹۹ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : روحانی، سمانه
عنوان : بررسی مقایسه‌ای تاثیر ترکیب دو داروی کتامین و متوکلوپرامید با کتامین به تنهایی بر کاهش درد پس از عمل جراحی [پایان‌نامه]
نویسنده : /سمانه روحانی
استاد راهنما : ؛ مرتضی حیدری، غلامرضا خلیلی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/09/01‬
صفحه شمار : ‮ص ‭۱۶‬‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۵۷۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : کنترل درد پس از عمل جراحی و عوارض ناشی از آن، یکی از موضوعات اصلی در مراقبت های بعد از عمل می باشد و نقش مهمی در تسریع بهبود وضعیت عمومی بیماران، پس از عمل جراحی ایفا می کند. در تحقیق حاضر استفاده از ترکیب کتامین و متوکلوپرامید با کتامین به تنهایی بر روی درد پس از عمل جراحی مورد بررسی قرار گرفت. این کارآزمایی بالینی دوسو کور در سال‭ ۹۱ ‬در بیماران تحت عمل جراحی سپتورینوپلاستی در بیمارستان الزهرا انجام شد. بیماران به شکل تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند. به گروه اول‭ ۱۰ ‬میلی گرم متوکلوپرامید همراه با ‭ ۰/۳mg/kg‬کتامین پنج دقیقه قبل از برش جراحی به صورت داخل وریدی تزریق شد و میزان درد (با معیار ‭(VAS‬، دفعات استفراغ، میزان مرفین مصرفی، عوارض دارویی و ... در دو گروه مقایسه شد.اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار ‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین تغییرات شدت درد از‭ ۳۰ ‬دقیقه بعد عمل تا‭ ۲۴ ‬ساعت بعد از خروج از ریکاوری در دو گروه مورد مطالعه اختلاف معنی دار داشت ‭(P=۰/۰۲۸)‬ همچنین میانگین مقدار مخدر مصرف شده از‭ ۳۰ ‬دقیقه تا‭ ۲۴ ‬ساعت بعد عمل در دو گروه مذکور تفاوت معنی دار داشت ‭(P<۰/۰۰۱)‬ و عوارضی از جمله تهوع و استفراغ در ساعات‭ ۶ ‬و‭ ۱۲ ‬بعد از عمل بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت ‭P=۰/۰۴۸)‬ و‭.(P=۰/۰۳۵ ‬ نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که ترکیب‭ ۲ ‬داروی کتامین و متوکلوپرامید تاثیر بیشتری در کاهش درد پس از عمل جراحی سپتورینوپلاستی نسبت به کتامین به تنهایی دارد لذا با توجه به اثرات سودمند این دارو در کاهش درد پس از عمل جراحی ، در صورتی که کنترااندیکاسیونی برای مصرف آن وجود نداشته باشد می تواند به عنوان یک داروی ضد درد مورد استفاده قرار گیرد
توصیفگر : ۱. درد پس از عمل جراحی- دارودرمانی.- کلیدواژه ها: درد بعد از عمل جراحی
: داروهای آرام بخش
: کتامین
: متوکلوپرامید
: داروهای ضد درد
: Pain, Postoperative
: Tranquilizing Agents
: Ketamine
: Metoclopramide
: Analgesics
شناسه افزوده : حیدری، مرتضی، استاد راهنما
: خلیلی، غلامرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۳۵۸۸موجود‭‬
نظرسنجی