رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناخت تجارب صاحب نظران در رابطه با سرقت علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( یک مطالعه کیفی) "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101461
شماره مدرک : ‭ت۱۳۸۴۷‬
شماره راهنما : ‭W،۲۰،‮الف‬۲۴۱ش،۱۳۹۱‬
سرشناسه : اجاقی، رضوان
عنوان : شناخت تجارب صاحب نظران در رابطه با سرقت علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ( یک مطالعه کیفی) [پایان‌نامه]
نویسنده : /رضوان اجاقی
استاد راهنما : ؛ محمود کیوان آرا، مظفر چشمه سهرابی
استاد مشاور : ؛ احمدپاپی، پیمان ادیبی
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۱۸۹‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : سرقت علمی یکی از آسیب های جدی در دو عرصه آموزش و پژوهش است. در عرصه آموزش، فرایند یادگیری دانش جویانی که به هر دلیل و به هر مشکل ، آثار دیگران را به عنوان تکلیف درسی خود عرضه می کنند، دچار اختلال می کنند. در عرصه، پژوهش، کسانی که حاصل اندیشه و تلاش دیگران را به نام خود منتشر می کنند، نه تنها آبروی خود را در معرض تهدید جدی قرار می دهند بلکه به جایگاه اجتماعی پژوهشگران آسیب می زنند.بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناخت تجارب افراد صاحب نظر در رابطه با تقلب و سرقت علمی به این مقوله و عوامل تاثیرگذار برآن پرداخته است. روش تحقیق به شیوه کیفی می باشد. از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده ها استفاده شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش مشتمل بر افرادی هستند که در این زمینه مطلع بوده و دارای تجربه باشند و به عنوان صاحبنظر شناخته شده باشند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت. تعداد‭ ۲۱ ‬نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. معیارهایی مانند موثق بودن اطلاعات، قابل اعتماد بودن، قابل اطمینان بودن و قابل تثبیت بودن داده ها در نظر گرفته شد. از روش تجزه و تحلیل موضوعی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. تحلیل داده ها منجر به استخراج‭ ۴۰ ‬موضوع و‭ ۶ ‬روش گردید که بیانگر تجارب صاحبنظران در زمینه تقلب و سرقت علمی می باشد. شش روش شامل پژوهش های تکراری، انطباق غیر اصولی ، اقتباس غیر اصولی، مجعولات، سهام بخشی، منفعت طلبی است. هر کدام از این موضوع ها نیز دارای زیر موضوعاتی هستند که تجربیات صاحبنظران در شیوه های ارتکاب تقلب و سرقت علمی را در بر می گیرند. با توجه به یافته ها، اجبار در پژوهش، کمبود زمان، رقابت فشرده برای کسب امتیاز، منفعت طلبی افراد و شرکت هایی که در ازای دریافت هزینه به انجام کار پژوهشی می پردازند، آموزش ناکافی در نظام آموزش و کتابخانه ها و ناآگاهی از میزان قباحت سو رفتارهای تقلب و سرقت علمی از جمله عواملی هستند که با از میان برداشتن آنها در جامعه دانشگاهی می توان به پیشگیری از چنین انحرافاتی کمک کرد
توصیفگر : ۱. پژوهش.- کلیدواژه‌ها: پژوهش
: آموزش پزشکی
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: انتشارات
: Research
: Education, Medical
: Academic Medical Centers
: Publishing
: Plagiarism
شناسه افزوده : کیوان آرا، محمود، استاد راهنما
: چشمه سهرابی، مظفر، استاد راهنما
: پاپی، احمد، استاد مشاور
: ادیبی، پیمان، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۳۸۴۷موجود‭‬
نظرسنجی