رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان دبیرستانهای دخترانه شهرستان فارسان سال تحصیلی‭۱۳۷۹-۸۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101473
شماره مدرک : ‭ت۱۳۸۸۴‬
شماره راهنما : ‭HF،۵۵۴۹/۵،/ر۶م۶،۱۳۸۰‬
سرشناسه : مظفری وانانی، رقیه
عنوان : بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان دبیرستانهای دخترانه شهرستان فارسان سال تحصیلی‭۱۳۷۹-۸۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /رقیه مظفری وانانی
استاد راهنما : ؛ علیرضا یوسفی
استاد مشاور : ؛ محمدحسین یارمحمدیان
محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دانشکده تحصیلات تکمیلی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۰‬
مقطع تحصیلی : رشته مدیریت آموزشی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮یب،‭۱۰۱‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان دبیرستانهای دخترانه شهرستان فارسان در سال تحصیلی‭ ۱۳۷۹-۸۰ ‬انجام شده‌است. بدین منظور ابتدا میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان در قالب چهار سوال پژوهشی مورد سنجش قرار گرفته‌است و سپس جهت تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان و تعیین تفاوت، سه فرضیه پژوهشی مطرح شده است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه هر کدام با بیست سوال بسته پاسخ در طیف پنج درجه‌ای لیکرات می‌باشد. کل جامعه آماری مدیران و معلمان زن رسمی شاغل در دبیرستانهای دخترانه شهرستان فارسان‭ ۱۴۷ ‬نفر می‌باشد که‭ ۱۶ ‬نفر مدیر و‭ ۱۳۱ ‬نفر معلم می‌باشند. همه آنها از طریق سرشماری جهت نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد تعهد سازمانی مدیران و معلمان در سطح متوسط و رضایت شغلی آنها در درجه بالا می‌باشد. بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی مدیران رابطه وجود ندارد. بین رضایت شغلی و تعهد سازمان معلمان رابطه وجود دارد. بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان تفاوتی وجود ندارد
توصیفگر : ۱. رضایت شغلی.- کلیدواژه‌ها: رضایت شغلی
: رفتار سازمانی
: کارایی سازمانی
: تجزیه تحلیل عملکرد شغلی
: Job Satisfiction
: Organization Behavior
: Efficiency, Organization
: Task Performance and Analysis
شناسه افزوده : یوسفی، علیرضا، استاد راهنما
: یارمحمدیان، محمدحسین، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، دانشکده تحصیلات تکمیلی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی