رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای نیمرخ روان‌شناختی بر اساس پرسشنامه ‭HADS‬، ‭Rosenberg‬، ‭QOLWHO‬ در بانوان مبتلا به هیرسوتیسم و افراد غیر مبتلا در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101477
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۹۹‬
شماره راهنما : ‭WR،۴۵۵،ح۴۳۳ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : حری، هانی
عنوان : بررسی مقایسه‌ای نیمرخ روان‌شناختی بر اساس پرسشنامه ‭HADS‬، ‭Rosenberg‬، ‭QOLWHO‬ در بانوان مبتلا به هیرسوتیسم و افراد غیر مبتلا در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه [پایان‌نامه]
نویسنده : /هانی حری
استاد راهنما : ؛ ندا ادیبی، محسن معروفی، حمید افشار
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/09/07‬
صفحه شمار : ‮ص ‭۱۶‬‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۳۱۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : از آن جا که موی زائد در بانوان تاثیر واضحی در ظاهر آنها می گذارد و می تواند مولد اضطراب و استرس روحی در آنهاگردد. به دلیل شیوع بالای هیرسوتیسم در بانوان ‭ ۴۰)‬درصد جمعیت بانوان) این مطالعه برای ارزیابی دیسترس روانی و رفتاری موی زائد بر بانوان طراحی شده است. این مطالعه به فرم مقطعی بر روی دو گروه مورد و شاهد ‭ ۶۳)‬نفر در هر گروه) انجام شد. در دو گروه از نظر سن ، تاهل و وضعیت تحصیلات همسان سازی انجام شد و به دو گروه‭ ۳ ‬پرسشنامه : اضطراب و افسردگی ‭(Hospital anexiety and depression Scale)‬، اعتماد به نفس ‭(Rosenberg Self-esteem Scale )‬ و کیفیت زندگی ‭(WHOQOL-BREF)‬ داده شد و سپس نتایج این‭ ۳ ‬پرسشنامه با استفاده از نرم افزار ‭SPSS20‬ و آزمون ‭t ‬ مستقل مقایسه شد.در این مطالعه‭ ۳۹/۷ ‬درصد افراد گروه مورد افسردگی ،‭ ۲۳/۷ ‬درصد آن ها اضطراب و‭ ۲۰ ‬درصد هر دو را تجربه می کنند در حالیکه در گروه شاهد‭ ۱/۷ ‬درصد افراد افسردگی،‭ ۱۲/۷ ‬درصد اضطراب و‭ ۹/۵ ‬درصد هر دو را تجربه می کنند. بر اساس پرسشنامه ‭HADS‬ میانگین نمره افسردگی در گروه مورد با شاهد تفاوت معنادار نداشت (گروه مورد‭۷/۳ +- ۴/۲ ‬، گروه شاهد‭ ۶/۲ +- ۲/۹ ‬و ‭.(P value=0.08‬ میانگین نمره اضطراب در گروه مورد با شاهد تفاتوت معنادار داشت (گروه مورد‭۵/۸ +- ۴/۶ ‬، گروه شاهد‭ ۴/۲ +- ۳/۱ ‬و ‭.(P value=0.02‬بر اساس پرسشنامه روزنبرگ بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت ‭( P value= 0.32)‬ و کیفیت کلی زندگی در‭ ۲ ‬گروه اختلاف معنادار نداشت ‭(P value= 0.87)‬ ولی نمره کمتر بدست آمده در ابعاد روانی و اجتماعی کیفیت زندگی نشان دهنده ی اثرات موی زائد در زندگی افراد مبتلا به هیرسوتیسم است. خانم های مبتلا به هیرسوتیسم اضطراب واضحی در زندگی خود احساس می کنند که می تواند اثرات مشخصی بر عملکرد آنها بگذارد و نیاز این افراد را به حمایت عاطفی بیان می کند
توصیفگر : ۱. هیرسوتیسم.- کلیدواژه ها: پرمویی
: اضطراب
: افسردگی
: کیفیت زندگی
: پرسشنامه‌ها
: اختلالات خلقی
: Hirsutism
: Anexiety
: Depression
: Quality of Life
: Questionnaires
: Mood Disorders
شناسه افزوده : ادیبی، ندا، استاد راهنما
: معروفی، محسن، استاد راهنما
: افشار، حمید، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۵۸۲موجود‭‬
نظرسنجی