رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی پیامد و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بیماران با مسمومیت عمدی در بیماران بستری بخش مسمومین بیمارستان نور اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101480
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۹۲‬
شماره راهنما : ‭WM،۴۰۱،س۶۹۱ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : سلیمانی، مرضیه
عنوان : بررسی پیامد و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بیماران با مسمومیت عمدی در بیماران بستری بخش مسمومین بیمارستان نور اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /مرضیه سلیمانی
استاد راهنما : ؛ نسترن ایزدی مود، زیبا فرج‌زادگان
استاد مشاور : ؛ علی محمد سبز قبایی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1391/08/03‬
صفحه شمار : ‮ص ‭۲۳‬‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۱۷۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : در این مطالعه هدف ما بررسی پیامدهای خودکشی و عوامل اجتماعی موثر بر آن و عاقبت درمانی در بیماران با مسمومیت عمدی بود. این مطالعه به صورت تحلیلی توصیفی و رو به جلو، از طریق تهیه چک لیست و جمع آوری اطلاعات بیماران مسموم که در سال‭ ۱۳۹۱-۱۳۹۰ ‬به بیمارستان نور اصفهان مراجعه کردند، انجام گرفت. داده های مورد ننیاز که شامل اطلاعات دموگرافیک و ویژگی مسمومیت و علل و مرتبط ب خودکشی و شرایط اجتماعی در چک لیست جمع آوری شد. بیمارانی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند و مشخص گردید که مسمومیت آنها از نوع عمدی بوده است پس از اخذ رضایت و آگاهی لازم مورد مصاحبه قرار گرفتند.داده های بدست آمده از مطالعه توسط نرم افزار ‭SPSS‬ نسخه‭۱۷ ‬مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه که با نمونه ای‭ ۴۰۰ ‬نفری به انجام رسیده است .‭ ۶۰‬درصد از آن را زنان و‭ ۴۰ ‬درصد را مردان تشکیل می دهند، میانگین سن افراد‭ ۲۷/۵۷-+۹/۲۰ ‬سال بوده است.‭ ۷۸/۲‬درصد از افراد مورد مطالعه دارای تحصیل دیپلم و زیر دیپلم هستند. این نتایج حاکی از آن بود که جمع سه اختلاف با خانواده ی خود ‭ ۲۷/۸)‬درصد)، همسر ‭ ۲۱)‬درصد) و شریک عاطفی ‭ ۱۰/۳)‬درصد) مهمترین کشاکش افراد مورد مطالعه بوده است . فقر مادی نیز با‭۱۱/۵ ‬درصد در رتبه بعدی است.‭ ۲۳/۲‬درصد آتها سابقه بیماری روانی داشتند. در جمعیت مورد بررسی حدود‭ ۹۹ ‬درصد موارد اقدام به خودکشی ناکاک مانده و اقدامات درمانی در بیمارستان به بهبود آنها انجامیده بود.در اینمطالعه بین جنس و تاهل با میزان خودکشی رابطه معناداری پیدا نشد. ولی بین تحصیلات دانشگاهی و وضعیت غلی و میزان خودکشی رابطه معناداری پیدا شد. همچنین یافته ها نشان اد که سابه ی مشکلات روانی در بین بیماران به طور معناداری زیاد باشد
توصیفگر : ۱. اقدام به خودکشی.- کلیدواژه ها: اقدام به خودکشی
: خودکشی
: امید به زندگی
: مسمومیت
: اختلالات روانی
: عوامل خطر
: تنش
: Suicide, Attempted
: Suicide
: Life Expectancy
: Poisoning
: Mental Disorders
: Risk Factors
: Stress
شناسه افزوده : ایزدی‌مود، نسترن، استاد راهنما
: فرج زادگان، زیبا، استاد راهنما
: سبزه‌قبایی، علی محمد، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۵۷۶موجود‭‬
نظرسنجی