رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی و مقایسه اثربخشی داروهای متوکلوپرامید و کلرپرومازین با روش معمول بر سر درد بعد از عمل جراحی های چشم "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101485
شماره مدرک : ‭ت۱۳۸۹۴‬
شماره راهنما : ‭WO،۱۸۴،د۴۴۸ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : درزی، مسعوده
عنوان : بررسی و مقایسه اثربخشی داروهای متوکلوپرامید و کلرپرومازین با روش معمول بر سر درد بعد از عمل جراحی های چشم [پایان‌نامه]
نویسنده : /مسعوده درزی
استاد راهنما : ؛ پروین ساجدی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۱‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۳۹۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مقایسه اثربخشی کلرپرومازین و متوکلوپرامید با مپریدن در تسکین سردردهای پس از اعمال جراحی چشمی. این مطالعه بر اساس یک کارآزمایی بالینی دوسوکور در بیمارستان فیض دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.‭ ۱۰۲ ‬بیمار شرکت کننده در‭ ۳‬گروه‭ ۳۴ ‬نفره از میان بیمارانی که پس از جراحی چشم دچار سردرد شدید شدند انتخاب شدند. گروه اول متوکلوپرامید ‭(0.1mg/kg/dose)IV‬، گروه دوم مپردین ‭0.35mg/kg/ IV‬ و گروه سوم کلرپرومازین ‭(0.1mg/kg/dose)IV‬ دریافت کردند. شدت درد در هر بیمار قبل از تجویز دارو‭ ۳۰ ،۱۵‬و‭ ۴۵ ‬دقیقه بعد توسط ‭wong baker faces pain rating scale (fprs)‬ سنجیده و میانگین ‭FPRS‬ در هر گروه تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده هاتوسط آزمون های آماری آنالیز واریانس، کای اسکویر و آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات انجام شد. در گروه متوکلوپرامید میانگین نمره درد پس از‭ ۴۵ ‬دقیقه در گروه متوکلوپرامید‭ ۴/۷۱+-۱/۷‬،در گ‌روه مپردین‭ ۵/۸۲+-۲ ‬و در گروه کلرپرومازین‭ ۳/۹۴+-۱/۵۲ ‬حاصل شد که بین هر‭ ۳ ‬گروه تفاوت معناداری داشته است ‭(p=0/001)‬ یعنی کلرپرومازین بیشترین اثر کاهش درد را نشان داد و بعد از آن متوکلوپرامید اثر بهتری از مپریدین داشته است. عارضه ی دارویی جدی در هیچ یک از بیماران مشاهده نشد و میزان بروز عوارض در‭ ۳ ‬گروه تفاوت معناداری داشته است. کلرپرومازین و متوکلوپرامید هر دو نسبت به مپریدین در تسکین سردرد پس از جراحی چشم موثرتر بودند. مقایسه اثربخشی این داروها نشان داد کلرپرومازین در تخفیف شدت درد و کاهش عود سردرد بهترین تاثیر را داشته است
توصیفگر : ۱. درد پس از عمل جراحی- دارودرمانی.- کلیدواژه‌ها: درد بعد از عمل جراحی- دارو درمانی
: متوکلوپرامید
: کلرپرومازین
: سردرد
: چشم- جراحی
: Pain, Postoperative- drug therapy
: Metoclopramide
: Chlorpromazine
: Headache
: Eye- surgury
شناسه افزوده : ساجدی، پروین، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۶۶۶موجود‭‬
نظرسنجی