رکورد قبلیرکورد بعدی

" مطالعات و طراحی کتابخانه مرکزی استان فارس "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101495
شماره مدرک : ‭ت۱۳۹۲۵‬
شماره راهنما : ‭Z،۶۷۹/۵،/ش۹م۶،۱۳۸۲‬
سرشناسه : شیرزادی، سعید
عنوان : مطالعات و طراحی کتابخانه مرکزی استان فارس [پایان‌نامه]
نویسنده : /سعید شیرزادی
استاد راهنما : ؛ مهدی شیبانی، حسین مهدوی پور
محل تحصیل : دانشکده معماری و شهرسازی یزد
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۲‬
مقطع تحصیلی : رشته معماری و شهرسازی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮د، ‭۱۷۱‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقیاتی با شماره‭ ۶۲۱۶۲ ‬می باشد
يادداشت : چاپی
چکيده : فصل اول این پایان نامه به شناخت موضوع طراحی از ابعاد مختلف شامل واژه شناسی، شناخت انواع کتابخانه ها و جایگاه آن و در ادامه به بررسی موضوع طراحی در بستر زمانی آن و تغییر تحولات آینده کتابخانه ها پرداخته شده که این اطلاعات در هدف گزاریهای کلی و در شناخت روح موضوع ؛ نقش حساس و مهمی را برعهده دارد. مطلب دیگری که در این فصل بررسی شده روش انجام مطالعات کتابخانه ملی می باشد که برای اطلاع آمار منابع موجود و برآورد رشد منابع موجود و برآورد رشد منابع و همچنین برآورد رشد مراجع و نحوه برنامه ریزی دقیق برای آینده کتابخانه ها مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم به شناخت بستر طراحی از ابعاد محیط شناسی و مردم شناسی پرداخته شده است که در این فصل به مباحث جغرافیایی و اقلیمی و بررسی سایت طراحی و در بررسیهای مردم شناسی به وضعیت فرهنگی بستر سایت طراحی و بعد جمعیتی پرداخته شده است. در فصل سوم ابتدا به معرفی مصداقهای موجود پرداخته شده است و مصداقهایی مورد بررسی قرار گرفته که با توجه به تحولات آینده طراحی شده‌اند و سپس فضاهای اصلی و تخصصی کتابخانه از بعد کمی و کیفی بررسی شده‌اند که برای تکمیل اطلاعات لازم در مورد کمیات و کیفیات فضاهای کتابخانه مورد بررسی قرار گرفته‌اند پس از بررسی تجهیزات مورد نیاز در کتابخانه و استانداردهای فضایی و روابط فضاها با مطالعات روانشناسی سعی در شناخت کیفیت فضاها داریم و در این راستا به رفتارشناسی مراجعین و تاثیر روانی محیط بر مراجعه کننده از جمله تاثیرات رنگ‌؛ دید؛ نور و ... غیره می پردازیم. در فصل چهارم برای دستیابی به برنامه ریزی فیزیکی و کالبدی کتابخانه از مطالعات فصول قبل استفاده شده که با استفاده از مطالعات جمعیتی و استاندارد سرانه و زیربنای لازم هر فضا؛ از مطالعات فصل سوم و مطالعات فرهنگی و جمعیتی‌؛ فعالیتها و فضاها را به دست آورده و در گزینش فضاها و فعالیتها ؛ هدف گذاریهای کلان و خرد را که از مطالعات فصل اول و مطالعات فرهنگی،بدست آمده‌؛ مدنظر داشته‌ایم. و نهایتا در فصل پنجم‌؛ روند طراحی بررسی شده و در انتها به معرفی طرح نهایی پرداخته شده است
توصیفگر : ۱. ساختمان‌های کتابخانه- طرح و ساختمان.- کلیدواژه‌ها: ساختمان های کتابخانه- طرح و ساختمان
: کتابخانه‌ها- تزئین
: کتابخانه‌ها-وسایل و تجهیزات
: کتابخانه‌ها- معماری
: Library buildings- design and construction
: Libraries- Decoration
: Libraries- Library fitting and supplies
: Libraries- Library architecture
شناسه افزوده : شیبانی، مهدی، استاد راهنما
: مهدوی پور، حسین، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده معماری و شهرسازی یزد
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی