رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای شرایط ریکاوری تحت بیهوشی عمومی با داروی اتومیدات و پروپوفول در کودکان سالم‭ ۴ ‬تا‭ ۶ ‬سال "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101513
شماره مدرک : ‭ت۱۳۹۳۵‬
شماره راهنما : ‭WO،۴۶۰،م۸۴۲ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : ‏ موسوی ‏، علی
عنوان : بررسی مقایسه‌ای شرایط ریکاوری تحت بیهوشی عمومی با داروی اتومیدات و پروپوفول در کودکان سالم‭ ۴ ‬تا‭ ۶ ‬سال [پایان‌نامه]
نویسنده : علی موسوی
استاد راهنما : ناصر کاویانی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : دکترای عمومی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
صفحه شمار : ‮ ‭۴۴‬ص.‬: جدول، نمودار ( رنگی)
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۲۶۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : اتومیدات یک عامل القا و نگهداری بیهوشی ایمن به حساب می آید. آغاز سریع بیهوشی، ریکاوری سریع و ثبات همودینامیک این دارو میتواند آن را به عنوان جایگزین پروپوفول و باربیتورات ها، در بیماران قلبی- عروقی معرفی نماید. هدف از این مطالعه مقایسه داروی اتومیدات و پروپوفول از لحاظ شرایط ریکاوری بعد از عمل بود. این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور تعداد‭ ۷۲ ‬کودک‭ ۴ - ۶ ‬سالم، به صورت تصادفی به دو گروه‭ ۳۶ ‬نفری تقسیم شدند. در گروه اول القا و نگهداری بیهوشی با پروپوفول و در گروه دوم با اتومیدات انجام شد. بی قراری در ریکاوری، هر‭ ۱۰ ‬دقیقه یک بار تا دقیقه‭ ۶۰ ‬اندازه گیری شد. زمان ریکاوری و میزان بی قراری در ریکاوری بین دو گروه مقایسه شد. داده هاتوسط نرم افزار ‭SPSS 16‬ و آزمون های آماری کای اسکور و‭t ‬ دو نمونه ای مستقل مورد بررسی قرار گرفت. میانگین نمره بی قراری در مجموع زمانها در گروه اتومیدات‭ ۹/۲۶ ‬مثبت و منفی‭ ۲/۷ ‬و پروپوفول‭ ۱۰/۲۴ ‬مثبت و منفی‭ ۲/۸ ‬تفاوت معناداری را نشان نداد.امابی قراری در زمانهای‭ ۱۰ ‬و‭ ۲۰ ‬دقیقه با تفاوت معناداری در گروه اتومیدات پایین تر بود و در دقایق‭ ۳۰ ‬تا‭ ۶۰ ‬تفاوت معناداری بین دو گروه وجودنداشت. عوارض هایپوکسی، نیاز به تزریق ضد درد و تهوع در حین ریکاوری بین دو گروه سنجیده شد و در هیچ مورد تفاوت معنا داری مشاهده نشد. داروی اتومیدات به عنوان داروی موثر برای القا ونگهداری بیهوشی عمومی با میزان کمتر بی قراری در زمانهای اولیه ریکاوری، و زمان ریکاوری برابر نسبت به داروی پروپوفول معرفی می گردد
توصیفگر : ۱. بیحسی دندان.- کلیدواژه‌ها: بی‌حسی دندان
: بیهوشی عمومی
: دندان پزشکی کودکان
: ترس از دندان پزشکی
: پروپوفول
: دوره بازگشت از بیهوشی
: Anesthesia, Dental
: Anesthesia, General
: Pediatric Dentistry
: Dental Anxiety
: Propofol
: Anesthesia Recovery Period
: Etomidate
شناسه افزوده : ‏ کاویانی‏، ناصر
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۹۳۵موجود‭‬
نظرسنجی