رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی آسیب های تروماتیک دندانی و چگونگی پیگیری درمان آن ها در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی اصفهان در فاصله سال های‭ ۱۳۸۴ ‬تا‭۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101516
شماره مدرک : ‭ت۱۳۹۳۲‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۵۸،ص۲۹۷ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : ‏ صالحی‏، علی
عنوان : بررسی آسیب های تروماتیک دندانی و چگونگی پیگیری درمان آن ها در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی اصفهان در فاصله سال های‭ ۱۳۸۴ ‬تا‭۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /علی صالحی
استاد راهنما : ؛ علی اخوان
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : دکترای عمومی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
صفحه شمار : ‮v، ‭۶۲‬ ص.‬: جدول، نمودار ( رنگی)
يادداشت : چاپی
چکيده : تروما به دندان یک مشکل جدی بهداشت عمومی به شمار می آید. مراقب و پیگیری بعد از حادثه از اصول مهم درمان موفقیت آمیز است. هدف از مطالعه حاضر بررسی آسیب های تروماتیک دندانی و چگونگی پیگیری درمان آنها در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی اصفهان می‌باشد. در این مطالعه توصیفی گذشته نگر پرونده کلیه بیماران مراجعه کننده به بخش های تخصصی درمان ریشه و اطفال با شکایت اصلی تروما بررسی شد. ( سرشماری آسان، نوع درمان، پیگیری، دلیل عدم پیگیری، کامل بودن پرونده‌ها، اطلاعات دموگرافیک، شماره دندان، نوع، علت، محل و فاصله زمانی وقوع تروما تا مراجعه به دندان پزشک از پرونده‌ها استخراج گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده با نرم‌افزار ‭ ۱۸ spss‬با استفاده از آزمون های آماری توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد‭ ۲۰۷ ‬دندان دارای تروما در‭ ۱۲۷ ‬بیمار مورد بررسی قرارگرفت. بیشترین شیوع در دندان های سانترال (‭ ۶۹/۶ ‬درصد) دائمی ماگزیلا دیده شد. شایع ترین نوع تروما شکستگی تاج (‭ ۳۳/۸ ‬درصد) بود. زمین خوردن و سقوط (‭ ۴۴/۸ ‬درصد) بیشترین شیوع را در میان علل تروما داشت. میانگین تعداد مراجعات بعد از درمان بیماران‭ ۲/۳۸ ‬مرتبه بود. شایع ترین زمان های مراجعه بیماران به دندان پزشک پس از وارد شدن تروما یک هفته (‭ ۲۱/۸ ‬درصد) و‭ ۲۴ ‬ساعت (‭ ۲۰/۳ ‬درصد) بود. تنها‭ ۲۱/۲ ‬درصد از پرونده‌های موجود کامل بودند. شایع ترین دلایل عدم پیگیری، مراجعه نکردن از سوی بیماران (‭ ۲۹/۹ ‬درصد) بود. در اکثر پرونده‌ها (‭ ۴۵/۷ ‬درصد) دلیل عدم مراجعه ذکر نشده بود. براساس مطالعه حاضر، تعداد محدودی از بیماران بلافاصله بعد از حادثه به دندان پزشک مراجعه کردند که با توجه به ماهیت اورژانسی این نوع آسیب ها مطلوب به نظر نمی رسد. همچنین نقص بالایی در تکمیل پرونده ها و متعاقب آن ضعف سیستم پیگیری مشاهده شد
توصیفگر : شکستگی دندان
: حوادث
: Tooth Fractures
: Accidents
شناسه افزوده : ‏ اخوان‏ ، علی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۹۳۲موجود‭‬
نظرسنجی