رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی استحکام باند پست های همرنگ دندان با عاج ریشه در حضور سیلرهای مختلف اندودنتیک ‭( ZOE، non ZOE )‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101517
شماره مدرک : ‭ت۱۳۹۳۰‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،ز۱۳ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : زارع، سپیده
عنوان : بررسی استحکام باند پست های همرنگ دندان با عاج ریشه در حضور سیلرهای مختلف اندودنتیک ‭( ZOE, non ZOE )‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /سپیده زارع
استاد راهنما : ؛ رامین مشرف
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۴۱‬ص.‬: مصور ( رنگی) ، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۱۵۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یکی از عوامل مهم موثر در گیر پست های همرنگ به دیواره کانال دندان های درمان ریشه شده، بقایای باقیمانده از سیلرهای اندودنتیک می‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین استحکام باند پست های همرنگ دندان با عاج ریشه در حضور سیلرهای مختلف اندودنتیک بود. در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی تعداد‭ ۲۰ ‬دندان پرمولر تک کاناله فک پایین انتخاب شده و پس از درمان ریشه، به‭ ۲ ‬گروه با نمونه های‭ ۱۰ ‬تایی برای هر نوع سیلر تقسیم شدند. ۱‭( AH26‬ یا سیلر دارای بیس رزینی و ۲‭( Endofill‬ یا سیلر محتوی اوژنل. سپس پست ها توسط سمان رزینی ‭Panavia F2.0‬ در داخل ریشه سمان گردیدند. از هر ریشه،‭ ۳ ‬مقطع کرونال- میانی و اپیکالی از مجموعه پست و دندان بدست آمد. از آزمایش ‭tensile‬ جهت اندازه‌گیری حداکثر استحکام باند پست در نواحی مختلف ریشه استفاده گردید. نتایج حاصل با آزمون ‭two way ANOVA‬ و ‭post hoc Tukey‬ در سطح معنی داری‭ ۰/۰۵ ‬مورد بررسی آماری قرار گرفتند. نوع سیلر اندودنتیک به طور معنی داری (‭( P- value=۰/۰۳۷ ‬ براستحکام باند کششی اثر داشت اما نوع مقطع ریشه ‭( p value= ۰/۸۱۱)‬ و اثر متقابل این دو(‭( p value=۰/۲۵۸ ‬ تفاوت آماری معنا داری نداشتند. نوع سیلر اندودنتیک بر استحکام اتصال بین پست فیبری در کانال ریشه موثر است. سیلرهای دارای بیس اوژنل به طور معناداری استحکام اتصال را کاهش دادند
توصیفگر : ۱. مواد دندان‌پزشکی.- کلیدواژه‌ها: مواد دندانی
: سیمان دندان
: صمغ های مرکب
: درمان ریشه دندان
: Dental Material
: Dental Cementum
: Composite Resins
: Root Canal Therapy
شناسه افزوده : مشرف، رامین، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۹۳۰موجود‭‬
نظرسنجی