رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر ضد میکروبی مینرال تری اکساید اگریگیت ‭( MTA )‬ مخلوط شده با غلظت های مختلف یداین پتاسیم یدید با استفاده از باکتری های مختلف با دو روش مستقیم و غیر مستقیم "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101518
شماره مدرک : ‭ت۱۳۹۲۹‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،ط۴۲۵ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : طبائی، لیلا
عنوان : بررسی اثر ضد میکروبی مینرال تری اکساید اگریگیت ‭( MTA )‬ مخلوط شده با غلظت های مختلف یداین پتاسیم یدید با استفاده از باکتری های مختلف با دو روش مستقیم و غیر مستقیم [پایان‌نامه]
نویسنده : /لیلا طبائی
استاد راهنما : ؛ مسعود ساعتچی، حمید رضا رضویان
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۵۳‬ص.‬: جدول، نمودار ( رنگی)
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۴۷۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ‭( Mineral trioxide aggregate ) MTA‬ یکی از موارد پرکاربرد در درمان ریشه می‌باشد. یکی از مهم‌ترین ویژگی ها در مواد پرکننده انتهای ریشه اثر ضد میکروبی آن می‌باشد. در این مطالعه آزمایشگاهی، روش آزمایش تماس مستقیم ‭( DCT )‬ جهت ارزیابی اثر ضد میکروبی ترکیب ست شده ‭MTA‬ مخلوط با غلظت های مختلف ‭IKI‬ و آب مقطر در برابر باکتری های انتروکوکوس فکالیس، استافیلوکوکوس اورئوس و قارچ کاندیدا آلبیکانس در زمان های‭ ۶۰ ،۳۰ ‬دقیقه و‭ ۲۴ ‬ساعت انجام شد. تعداد کلونی های تشکیل شده بر میلی‌لیتر، محاسبه گردید. در روش غیر مستقیم تست انتشار آگار ‭( Agar diffusion test ) ADT‬ برای ارزیابی اثر ضد میکروبی مخلوط تازه تهیه شده ‭MTA‬ در ترکیب با غلظت های‭ ۱ ‬درصد،‭ ۲ ‬درصد،‭ ۴ ‬درصد ‭IKI‬ و آب مقطر در برابر میکروارگانیسم های ذکر شده انجام شد. قطر هاله های عدم رشد میکروبی به کمک کولیس اندازه‌گیری شد. داده‌ها در نسخه‭ ۱۷ ‬نرم افزار ‭spss‬ آنالیز شدند. از آنالیزهای آماری ‭Kruskal- Wallis‬، واریانس یک طرفه، ‭Mann- whitney‬ و ‭Tukey‬ جهت آنالیز داده ها استفاده شد. روش مستقیم نشان داد که اثر ضد میکروبی ‭MTA‬ در ترکیب با ‭ ۲ IKI‬درصد و‭ ۴ ‬درصد در برابر هر سه نوع میکروارگانیسم در زمان‭ ۲۴ ‬ساعت به صورت معناداری بیشتر از سایر غلظت ها بود. اثر ضد میکروبی ترکیب ‭MTA‬ با ‭ ۱ IKI‬درصد و آب مقطر مشابه یکدیگر بود و افزایش معناداری نشان نداد. در روش غیر مستقیم اثر ضد میکروبی ‭MTA‬ ترکیب شده با ‭ ۴ IKI‬درصد در برابر کاندیدا آلبیکانس و استافیلوکوکوس اورئوس به طور معناداری بیشتر از سایر غلظت ها بود. غلظت های مختلف ‭IKI‬ نسبت به آب مقطر در ترکیب ‭MTA‬ در برابر انتروکوکوس فکالیس اثر ضد میکروبی معناداری نداشتند‭ ۲ IKI.‬درصد و‭ ۴ ‬درصد در روش مستقیم و ‭ ۴ IKI‬درصد در روش غیر مستقیم نسبت به بقیه غلظت ها بیشترین اثر ضدمیکروبی را به خود اختصاص دادند
توصیفگر : ۱. مواد دندان پزشکی.- کلیدواژه‌ها: مواد دندانی
: درمان مجرای ریشه دندان
: مواد شستشو دهنده مجرای ریشه دندان
: مواد ضد عفونی کننده
: Dental Material
: Root Canal Therapy
: Root Canal Irrigants
: Anti- Infective Agents
: Anti-Bacterial Agents
شناسه افزوده : ساعتچی، مسعود، استاد راهنما
: رضویان، حمید رضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۹۲۹موجود‭‬
نظرسنجی