رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر مداخله زودهنگام روی برخی ویژگی های گفتار و زبان کودکان‭ ۲۴ - ۳۱ ‬ماهه دارای شکاف کام "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101540
شماره مدرک : ‭ت۱۳۹۶۴‬
شماره راهنما : ‭WV،۴۴۰،م۵۲۴ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : مستاجران، فاطمه
عنوان : بررسی تاثیر مداخله زودهنگام روی برخی ویژگی های گفتار و زبان کودکان‭ ۲۴ - ۳۱ ‬ماهه دارای شکاف کام [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه مستاجران
استاد راهنما : ؛ فاطمه درخشنده، محبوبه نخشب
استاد مشاور : ؛ یلدا کاظمی، نانسی شرر، اکبر حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده علوم توانبخشی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته گفتار درمانی، کارشناسی
صفحه شمار : ‮ ‭۱۰۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : کودکان دارای شکاف کام خزانه محدودی از همخوان ها دراند و خطاهای جبرانی یک نگرانی ویژه در آنها می‌باشد که این امر روی رشد اولیه زبانشان تاثیر می‌گذارد. این کودکان در رشد خزانه واژگان بیانی اولیه تاخیر نشان می دهند. مداخله ی زودهنگام برای ایجاد گفتار طبیعی و پیشگیری از رشد و تثبیت خطاهای تولید جبرانی، ضروری است. تاکنون در داخل کشور مطالعه‌ای در مورد موثر بودن مداخله‌ی زودهنگام در کودکان دارای شکاف کام انجام نشده است. این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی غیر تصادفی و به روش تک موردی روی‭ ۴ ‬کودک دارای شکاف کام خطای تولید جبرانی وجود داشت. روش تحریک متمرکز تنها به مادران در گروه شکاف کام آموزش داده شد و آنها این روش را به مدت دو ماه با کودک خود در منزل تمرین می کردند. بعد از گذشت دو ماه از ارزیابی اول، از کودکان هر دو گروه دوباره نمونه زبانی گرفته شد. تعداد کل واژگان بیانی، تنوع واژگانی، درصد همخوان های صحیح، خزانه همخوانی و درصد خطاهای جبرانی ( تنها در گروه شکاف کام) در نمونه‌ی زبانی هر کودک محاسبه شد.‭ ۴۰ ‬درصد از گفته هاتوسط آسیب شناس گفتار و زبان دیگر گوش داده شد. پایایی میان ارزیاب در سطح بالایی بود. نتایج نشان داد به دنبال مداخله در گروه شکاف کام، تعداد کل واژگان بیانی و تنوع واژگانی افزایش یافت ولی معنی دار نبود. میزان ‭PCC‬ تفاوت چندانی نکرد. افزایش خزانه همخوانی قابل توجه و نزدیک به معنی دار شدن بود. درصد خطای تولید جبرانی کاهش یافت ولی معنی دار نبود. دو گروه قبل و بعد از دو ماه از نظر ‭PCC‬ و خزانه همخوانی با هم تفاوت معنی دار داشتند. بعد از دو ماه، تعداد کل واژگانی بیانی بین دو گروه تفاوت زیادی داشت و نزدیک به معنی دار شدن بود. میانگین تغییر خزانه همخوان طی دو ماه بین دو گروه اختلاف معنی دار داشت. اگرچه افزایش مقیاس ها به دنبال مداخله معنی دار نبود ولی کودکان دارای شکاف کام طی مداخله افزایش قابل توجهی در خزانه همخوانی خود دادند که نزدیک به معنی دار شدن بود. یافته های این مطالعه نشان می دهد در صورتی که این مطالعه با نمونه ی بیشتر و مدت زمان مداخله طولانی تر انجام شود ممکن است تغییرات حاصل از آن بیشتر معنی دار شوند. با توجه به نتایجی که از این مطالعه به دست آمد ممکن است بتوان از آن برای سایر کودکان دارای شکاف کام هم استفاده نمود و از تثبیت خطاهای آنها در سیستم واجشناختی و تاثیرات بعدی تاخیر گفتار و زبان در آنها پیشگیری کرد و منجر به صرفه جویی در وقت هزینه شد. با این حال هنوز نیاز به بررسی بیشتر دارد
توصیفگر : ۱. کام شکاف دار- جراحی.- کلیدواژه‌ها: شکاف کام
: اختلالات گفتاری
: اختلالا صدا
: بینی
: Cleft Palate
: Speech Disorders
: Voice Disorders
: Nose
شناسه افزوده : درخشنده، فاطمه، استاد راهنما
: نخشب، محبوبه، استاد راهنما
: کاظمی، یلدا، استاد مشاور آمار
: شرر، نانسی، استاد مشاور
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده علوم توانبخشی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۱۳۹۶۴موجود‭‬
نظرسنجی