رکورد قبلیرکورد بعدی

" کلون کردن ژن رتپلاز در پلاسمید حاوی پروموتر ‭tac‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101543
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۱۳‬
شماره راهنما : ‭QU،۱۴۲،آ۶۵۳ک،۱۳۹۱‬
سرشناسه : آقاعبداللهیان، صفیه
عنوان : کلون کردن ژن رتپلاز در پلاسمید حاوی پروموتر ‭tac‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /صفیه آقاعبداللهیان
استاد راهنما : ؛ حمید میر محمد صادقی، محمد ربانی، کامران قائدی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮س، ‭۷۳‬ ص.‬: مصور ( رنگی) ، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۳۸۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : رتپلاز فرم نوترکیب فعال کننده پلاسمینوژن بافتی ‭( t- PA )‬ است که برای درمان اختلالات انسدادی به کار می‌رود. مزیت های بالینی ‭t- PA‬ از جمله فقدان برخی از عوارض جانبی باعث جذب تلاش های محققان در جهت تولید نوع ترکیب آن شده است با توجه به مشخصه‌های هر کدام از سیستم های بیانی و جهت تولید بهینه این دارو، این مطالعه با هدف کلون کردن آن با استفاده از پروموتر ‭tac‬ در سلول های ‭E. Coli‬ طراحی شده است. ژن رتپلاز با استفاده از پرایمرهای مناسب و طی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ‭( PCR )‬ تکثیر شد و محصول به دست آمده در پلاسمید ‭pTZ57R‬ کلون گردید. پلاسمید نوترکیب بدست آمده توسط آنزیم های محدود کننده ‭Bam HI‬ و ‭Xho‬ برش داده شد و ‭insert‬ حاصله به درون وکتور بیانی ‭pGEX- 5x-1‬ وارد شد. وجود ‭insert‬ در وکتور بیانی با کمک هضم آنزیمی و تعیین توالی نوکلوئیدی تایید شد. وکتور بیانی نوترکیب سلول های ‭E. Coli top 10‬ ترانسفورم و بیان پروتئین با افزودن غلظت های‭ ۰/۵ ،۰/۲ ‬و‭mM ۱ ‬ از ‭isopropyl beta- D thiogalactopyranoside ( IPTG )‬ القا شد و سپس تحت آنالیز با ‭SDS- PAGE‬ قرار گرفت. الکتروفورز محصول ‭PCR‬ و همچنین هضم آنزیمی پلاسمید ‭pTZ57R‬ نوترکیب باند ‭ ۱۰۶۸ bp‬که مطابق با سایز رتپلاز بود را نشان داد. همچنین الکتروفورز نمونه حاصل از هضم آنزیمی پلاسمید بیانی نوترکیب ‭pGEX- 5x- 1-/Reteplase‬ نیز باندی با همین سایز مشاهد. آنالیز ‭SDS- PAGE‬ نشان دهنده بیان یک باند پروتئین ‭ ۶۵ KDa‬بود که در اثر القا بیان با ‭IPTG‬ تولید شده بود. وزن مولکولی پروتئین بیان شده با نتایج مطالعات قبلی انجام شده در سلول های ‭E. Coli‬ مطابقت داشت. لیکن تفاوت ماشهده شده با نتایج بیان در سیستم های بیانی دیگر به دلیل تغییرات پس از ترجمه رخ داده در این سیستم ها و نیز همجوش بودن محصول پروتئینی ما با پروتئین ‭gst‬ بود. نتایج نشان دهنده کلون و بیان موفقیت آمیز با استفاده از پروموتر ‭tac‬ در سلول های ‭E. coli‬ بود و وکتور بیانی و پروتئین بیان شده مورد نظر جهت مطالعات آتی بهینه‌سازی تولید مورد استفاده قرار خواهد گرفت
توصیفگر : ۱. فعال کننده‌های پلاسمینوژن.- کلیدواژه‌ها: فعال کننده‌های پلاسمینوژن
: داروهای حلال لخته
: درمان لیز کننده لخته
: آنزیم ها
: بیان ژنی
: پروتئین ها
: Plasminogen Activators
: Thrombolytic Therapy
: Fibrinolytic Agents
: Enzymes
: Gene Expression
: Proteins
شناسه افزوده : میر محمد صادقی، حمید، استاد راهنما
: ربانی، محمد، استاد راهنما
: قائدی، کامران، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۴۰۱۳موجود‭‬
نظرسنجی