رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی سمیت ژنتیکی و اثر ژنوپروتکتیو کرفس کوهی با نام علمی ‭Kelussia odoratissima Mozaffarian‬ بر آسیب ناشی از متیل متان سولفونات "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101548
شماره مدرک : ‭ت۱۳۹۹۲‬
شماره راهنما : ‭QV،۷۶۶،پ۵۴۱ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : پناهی، معصومه
عنوان : بررسی سمیت ژنتیکی و اثر ژنوپروتکتیو کرفس کوهی با نام علمی ‭Kelussia odoratissima Mozaffarian‬ بر آسیب ناشی از متیل متان سولفونات [پایان‌نامه]
نویسنده : /معصومه پناهی
استاد راهنما : ؛ ابراهیم سجادی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮س، ‭۷۷‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۳۸۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : گیاه کرفس کوهی یکی از گیاهان بومی ایران می‌باشد که مصرف خوراکی و دارویی دارد. از این گیاه اثرات ضد التهاب، آرام‌بخش، فیبرینولیتیک، کاهنده اسید و پپسین معده و آنتی اکسیدان گزارش شده است. تخریب ‭DNA‬ به دنبال تماس با عوامل سمی گوناگون می‌تواند سبب افزایش خطر ابتلا به سرطان شود. در این مطالعه با توجه به خوراکی بودن این گیاه، عدم مطالعه اثرات این گیاه روی ‭DNA‬ و اثر آنتی اکسیدانی آن، با استفاده از متد ‭Comet assay‬ اثر سمیت ژنتیکی عصاره‌های آبی، هگزانی و متانولی و اثر ژنوپروتکتیو عصاره‌های آبی و متانولی این گیاه را در مقابل ماده ژنوتوکسیک متیل متان سولفونات آزمودیم. عصاره متانولی و هگزانی به روش سوکسله تهیه شدند و عصاره آبی به روش ماسراسیون تهیه گردید. روش ارزیابی کامت ‭( Comet assay )‬، یک روش سریع، حساس و کم هزینه می‌باشد که برای ارزیابی اثرات محافظت از ژنوم کرفس کوهی مورد استفاده قرار گرفت. جهت آزمایش سمیت ژنتیکی سلول های ‭HepG2‬ به مدت‭ ۲ ‬ساعت با غلظت های مختلف عصاره‌های هگزانی، متانولی و آبی انکوبه شندند. در آزمایش تعیین آنتی ژنوتوکسیک بودن، بعد از یک ساعت انکوبه کردن سلول ها با غلظت های مختلف عصاره‌های آبی و متانولی، سلول ها به مدت یک ساعت با متیل متان سولفات که یک ماده ژنوتوکسیک می‌باشد. مجاورت داده شدند. سوسپانسیون سلولی به لام های پوشیده از آگاروز‭ ۱ ‬درصد اضافه و سپس به ترتیب مراحل لیز سلول، الکتروفورز، خنثی کردن و رنگ آمیزی صورت گرفت. با کمک نرم‌افزار ‭Comet score‬ فاکتورهای آسیب به ‭DNA‬ همچون ‭Tail Momment, DNA in Tail, Tail Length‬ با استفاده از آنالیز واریانس و متعاقبا برای مقایسه اختلاف بین گروه‌ها ‭Student- Newman- Keuls‬ مورد ارزیابی قرار گرفت‭p<0.05 .‬ به عنوان اختلاف معنی دار در نظر گرفته شد. غلظت های‭ ۱۵۰ ‬و‭ ۱۷۵ ‬میکروگرم در لیتر از عصاره آبی، غلظت‭ ۳۰ ‬و‭ ۵۰ ‬میکروگرم در میلی لیتر از عصاره متانولی و غلظت‭ ۲۵ ‬میکروگرم در میلی لیتر از عصاره آبی و غلظت های‭ ۱ ،۰/۵ ‬و‭ ۵ ‬میکروگرم در میلی لیتر از عصاره متانولی باعث کاهش معنی‌دار در آسیب به ‭DNA‬ سلول های ‭HepG2‬ ناشی از ‭MMS‬ شدند. کمترین غلظت ژنوتوکسیک عصاره‌های آبی، متانولی و هگزانی به ترتیب‭ ۳۰ ،۱۵۰ ‬و‭ ۲۵ ‬میکروگرم در میلی لیتر می‌باشد. نتایج بیانگر وجود اثرات آنتی‌ژنوتوکسیک عصاره‌های آبی و متانولی کرفس کوهی در برابر آسیب ‭DNA‬ ناشی از ‭MMS‬ به ترتیب در غلظت های‭ ۱۰ ‬میکروگرم در میلی‌لیتر و‭ ۰/۵ ‬میکروگرم در میلی لیتر می‌باشد. طبق یافته‌ها غلظت های کم اثر محافظت از ژنوم را به دنبال داشته و غلظت های بالا خود ژنوتوکسیک بودند. پروسه ارزیابی سلامت و ایمنی این گیاه می‌تواند توسط سایر تست های مربوطه دنبال گردد چون استفاده از این گیاه احتمالا می‌تواند از آسیب ناشی از مواد ژنوتوکسیک پیشگیری کند
توصیفگر : ۱. گیاهان شفابخش.- کلید واژه‌ها: گیاهان شفابخش- استفاده درمانی
: کرفس کوهی
: عصاره‌های گیاهی
: آزمون های جهش زایی
: Plants, Medicinal- therapeutic use
: Kelussia Odoratissima Mozaff
: Plant Extracts
: Mutagenicity Tests
: Comet Assay
: Hep G2 Cells
شناسه افزوده : سجادی، ابراهیم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۳۹۹۲موجود‭‬
نظرسنجی