رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهیه و ارزیابی نانو ذرات مغناطیسی دکستران / رتینوئیک اسید فولاته شده جهت دارورسانی دوکسوروبیسین در سرطان سینه "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101573
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۳۲‬
شماره راهنما : ‭QV،۲۶۹،ق۱۹۹ت،۱۳۹۲‬
سرشناسه : قاسمی، ساجده
عنوان : تهیه و ارزیابی نانو ذرات مغناطیسی دکستران / رتینوئیک اسید فولاته شده جهت دارورسانی دوکسوروبیسین در سرطان سینه [پایان‌نامه]
نویسنده : /ساجده قاسمی
استاد راهنما : ؛ ژاله ورشوساز، حجت صادقی علی آبادی
استاد مشاور : ؛ بهشید بهدادفر
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
تاریخ دفاع : ‭1391/03/00‬
صفحه شمار : ‮س، ‭۹۸‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۴۸۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : آنتراسیکلین ها در درمان سرطان های مختلف از جمله سرطان سینه کاربرد دارند اما استفاده از آن ها با عوارض متعددی همراه است. با توجه به میزان بیان گیرنده‌های فولات آلفا در سلول های سرطانی سینه می‌توان با به کارگیری یک سیستم دارورسانی هدفمند با خاصیت مغناطیسی، عوارض جانبی این دارو را کاهش داد. میسل های کوپلیمر آمفی فیل دکستران / رتینوئیک اسید فولاته شده حاوی دوکسوروبیسین با روش انحلال مستقیم تهیه شد. نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن به روش هیدروترمال ساخته شده و ضمن پوشش با اسید اولئیک در هسته‌ی میسل ها بارگیری شد. ضمن مشخصه یابی نانوذرات به کمک بیناب سنجی فوریه فروسرخ، آنالیز حرارتی، میکروسکوپ الکترونی عبوری، مغناطیس سنج ارتعاشی، پراش پرتو ایکس و گرماسنجی پویش افتراقی، نانوذرات بهینه‌سازی شده براساس اندازه‌ی ذره‌ای، بارگیری دارو، رهش دارو و بارگیری نانو ذرات مغناطیسی جهت مطالعه سمیت سلولی بر روی دو رده سلولی ‭MCF-7‬ ( فولات مثبت) و ‭MDA-MB-48‬ ( فولات منفی) با روش ‭MTT assay‬ و در تعیین کمی برداشت سلولی از فلوریمتری استفاده گردید. سرم آلبومین گاوی نیز جهت تعیین اتصال پروتئین های سرم به فرمولاسیون بهینه به کار گرفته شد. تست پایداری نیز برای نانوذرات انجام گرفت. ضمن تائید روکش شدن اسید اولئیک بر روی نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن و ورود آن به داخل میسل ها براساس طراحی نرم‌افزار، فرمولاسیونی با مشخصات محتوای کوپلیمر معادل‭ ۲۰ ‬میلی گرم، نسبت آهن به کوپلیمر‭ ۲۵/۴ ‬درصد، مدت زمان به هم زدن‭ ۰/۵ ‬ساعت، سرعت به هم زدن‭rpm ۷۵ ‬ و دمای‭ ۴۰/۴ ‬درجه سانتی گراد به عنوان فرمولاسیون بهینه تعیین شد. در نهایت بیشترین سمیت سلولی در رده‌ی ‭MCF-7‬ در مجاورت نانومیسل های هدفمند با غلظت یک میکرومولار در حضور میدان مغناطیسی مشاهده شد. اکثر فرمولاسیون ها برای مدت زمان‭ ۳۰ ‬روز پایدار بودند. نانومیسل های مغناطیسی هدفمند شده در حضور میدان مغناطیسی در مقایسه با داروی آزاد و نانومیسل های هدفمند در عدم حضور میدان مغناطیسی، سمیت اختصاصی تری روی سلول های سرطان سینه دارند
توصیفگر : ۱. داروهای ضد سرطان.- کلیدواژه ها: داروهای ضد نورویش
: سیستم های دارورسانی
: نورویش های پستان
: گیرنده های اسید رتینوئیک
: Antineoplastic Agents
: Drug Delivery Systems
: Breast Neoplasms
: Receptors, Retinoic Acid
: Doxorubicin
شناسه افزوده : ورشوساز، ژاله، استاد راهنما
: صادقی علی آبادی، حجت، استاد راهنما
: بهدادفر، بهشید، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۴۰۳۲موجود‭‬
نظرسنجی