رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهیه و بررسی اثر احتمالی سایتوتوکسیک مشتقاتی از هیدروکسی پیریدینون بر روی رده های سلولی ‭MDA- MB- 231‬ و ‭MCF- 7‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101583
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۳۰‬
شماره راهنما : ‭QV،۲۶۹،ت۴۱۶ت،۱۳۹۲‬
سرشناسه : تدین‌نیا، نریمان
عنوان : تهیه و بررسی اثر احتمالی سایتوتوکسیک مشتقاتی از هیدروکسی پیریدینون بر روی رده های سلولی ‭MDA- MB- 231‬ و ‭MCF- 7‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /نریمان تدین نیا
استاد راهنما : ؛ حجت صادقی، لطف الله سقایی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته دارو سازی ،دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮ذ، ‭۸۳‬ ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۹۴۹۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : آهن از عناصر ضروری جهت رشد و تقسیم سلول های زنده می‌باشد کی‌لیت کردن آهن مورد نیاز سلول های سرطانی می‌تواند گام بزرگی در جهت درمان سرطان بردارد. در این طرح پنج مشتق از هیدروکسی پیریدینون سنتز شد و سمیت سلولی آن ها به عنوان شلات کننده آهن مورد بررسی قرار گرفت. جهت سنتز ترکیبات، مالتول / اتیل مالتول با بنزیل کلراید و سپس با آمین های نوع اول مورد نظر واکنش داده شدند تا هیدروکسی پیریدینون های بنزیله حاصل شوند و در نهایت این ترکیبات در حضور کاتالیزور پالادیوم هیدروژنه شدند تا هیدروکسی پیریدینون های مربوطه به دست آیند. در غلظت های لگاریتمی (‭ ۱ ‬و‭ ۱۰ ‬و‭ ۱۰۰ ‬میکرومولار) روی رده‌های سلولی ‭MCF-7‬ و ‭MDA-MB-231‬ سمیت سلولی ترکیبات سنتز شده در زمان‭ ۴۸ ‬ساعت به روش ‭MTT‬ و در طول موج‭ ۵۴۰ ‬نانومتر به وسیله دستگاه ‭ELISA plate reader‬ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ساختار ترکیبات سنتز شده با روش ‭Mass, NMR, IR‬ مورد تایید قرار گرفتند. در غلظت‭ ۱۰۰ ‬میکرومولار،‭ ۴ ‬ترکیب دارای اثرات سایتوتوکسیک علیه رده‌های سلولی سرطانی بودند و در غلظت های‭ ۱ ‬و‭ ۱۰ ‬میکرومولار اثر سایتوتوکسیک خاصی علیه هیچ کدام از رده‌های سلولی توسط هیچ کدام از ترکیبات مشاهده نشد. هر چه طول زنجیره هیدروکربنی موجود در شاخه جانبی روی نیتروژن افزایش یابد خاصیت چربی دوستی ترکیب بیشتر می‌شود و به همین نسبت ترکیب دارای اثرات کشنده قویتری علیه رده های سلولی سرطانی می‌شود که احتمالا به دلیل افزایش ورود ترکیب به درون سلول می‌باشد
توصیفگر : ۱. داروهای ضد سرطان.- کلید واژه ها: داروهای ضد نورویش
: پیریدین ها
: سیتوتوکسیسیتی ایمونولوژیک
: مواد جمع‌کننده آهن
: Antineoplastic Agents
: Pyridines
: Cytotoxicity, Immunologic
: Iron Chelating Agents
: MCF-7 Cells
شناسه افزوده : صادقی، حجت، استاد راهنما
: سقایی، لطف الله، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۴۰۳۰موجود‭‬
نظرسنجی