رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثرات ضد درد و ضد التهاب عصاره‌های هیدروالکلی برگ گیاه گزنه و ریشه گیاه چله داغ و گم رزین گیاه کندر به تنهایی و به صورت توام در مدل‌های حیوانی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101590
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۳۶‬
شماره راهنما : ‭QV،۷۶۶،ک۶۵۴ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : کلوشانی، وحید
عنوان : بررسی اثرات ضد درد و ضد التهاب عصاره‌های هیدروالکلی برگ گیاه گزنه و ریشه گیاه چله داغ و گم رزین گیاه کندر به تنهایی و به صورت توام در مدل‌های حیوانی [پایان‌نامه]
نویسنده : /وحید کلوشانی
استاد راهنما : ؛ ولی اله حاج هاشمی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮س، ‭۷۷‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۴۸۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : در مطالعات قبلی اثرات ضد درد و التهاب گیاهان گزنه ‭Urtica dioica L.‬، چله داغ ‭Biebersteinia multifida DC.‬ و کندر ‭Boswellia serrata T And P‬ گزارش شده است. در مطالعه خاضر تصمیم گرفته شد تا اثرات ضد درد و التهاب عصاره‌های هیدروالکلی برگ گزنه، ریشه چله داغ و گم رزین کندر به تنهایی و به صورت توام در مدل های حیوان یبه منظور ارزیابی اثر جمعی و یا سنرژیسم مورد سنجش قرار گیرد. عصاره‌های برگ گزنه، ریشه چله داغ و گم رزین کندر به تنهایی و در ترکیب دوتایی و سه تایی از نظر ضد درد و التهاب مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی اثر ضد درد از تست فرمالین و برای ارزیابی اثر ضد التهاب از تست کاراژینان استفاده شد. در تست فرمالین موش های سوری نر با وزن‭ ۲۵ -۳۵ ‬گرم و در تست کاراژینان رات های نر با وزن‭ ۱۸۰ -۲۲۰ ‬به کار رفت. تست فرمالین: عصاره هیدروالکلی گزنه و چله داغ بر درد فاز حاد تست فرمالین اثر نداشت و عصاره کندر نیز فقط در دوز ‭ ۴۰۰ mg/kg‬درد این فاز را به طور معنی دار مهار کرد. در فاز مزمن تست فرمالین عصاره هیدروالکلی گزنه ‭ ۲۰۰ mg/kg )‬و ‭۴۰۰ mg/kg‬) و چله داغ ‭۴۰۰ mg/kg )‬) و کندر ‭ ۲۰۰ mg/kg )‬و ‭۴۰۰ mg/kg‬) به طور معنی دار اثر ضد درد نشان داد. تجویز همزمان این عصاره‌ها تنها گزنه- چله داغ اثرات ‭additive‬ در فاز دوم قسمت فرمالین نشان داد. تست کاراژینان: در تجویز همزمان کندر، گزنه- چله داغ، کندر- چله داغ و ترکیب سه تایی کندر- گزنه- چله داغ ( هر کدام با دوز ‭۴۰۰ mg/kg‬) میزان مهار ادم مشاهده شده به ترتیب‭ ۳۰ ‬درصد،‭ ۲۶ ‬درصد،‭ ۲۶ ‬درصد،‭ ۲۸ ‬درصد و میزان مهار مورد انتظار براساس جمع جبری به ترتیب‭ ۵۸ ‬درصد،‭ ۵۳ ‬درصد،‭ ۵۹ ‬درصد و‭ ۸۵ ‬درصد بود. تجویز عصاره‌های کندر و گزنه با هم و نیز عصاره‌های کندر و چله داغ با هم دارای اثرات آنتاگونیستی در فاز مزمن درد می‌باشند. تجویز عصاره‌های گزنه و چله داغ با هم اثرات ‭additive‬ نشان داد. در ترکیب سه تایی عصاره‌های کندر- گزنه- چله داغ با هم دارای اثرات آنتاگونیستی مشاهده شد. در تست کاراژینان در ترکیب های دوتایی عصاره‌های گزنه- چله داغ، گزنه- کندر، چله داغ- کند و نیز در ترکیب سه تایی این عصاره‌ها میزان اثرات ضد التهابی مشاهده شده از اثرات قابل انتظار کمتر بود و این نتایج با نتایج تجویز ترکیبی در فاز دوم تست فرمالین مطابقت دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت کاربرد ترکیب های دوتایی و سه تایی از این عصاره‌ها جهت مهار ادم ناشی از کاراژینان با هدف بهبود اثر و استفاده از میزان کمتری از هر کدام از عصاره‌ها از لحاظ علمی و منطقی قابل قبول نیست
توصیفگر : ۱. گیاهان شفابخش.- کلیدواژه ها: گیاهان شفابخش- استفاده درمانی
: عصاره‌های گیاهی
: گیاه گزنه
: چله داغ
: کندر
: داروهای ضد التهاب
: داروهای ضد درد
: Plant Extracts
: Plants, Medicinal- therapeutic use
: Boswellia serrata T And P
: Biebersteinia multifida DC.
: Urtica dioica L.
: Anti-Inflammatory Agents
: Analgesics
شناسه افزوده : حاج هاشمی، ولی الله، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۴۰۳۶موجود‭‬
نظرسنجی