رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر ورزش تردمیل بر حافظه رت های آلزایمری با تکیه بر روش های رفتاری و الکتروفیزیولوژی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101597
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۶۱‬
شماره راهنما : ‭WL،۱۰۲،ح۵۷۷ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : حسینی، نسرین
عنوان : بررسی تاثیر ورزش تردمیل بر حافظه رت های آلزایمری با تکیه بر روش های رفتاری و الکتروفیزیولوژی [پایان‌نامه]
نویسنده : /نسرین حسینی
استاد راهنما : ؛ حجت‌الله علایی، علی نسیمی
استاد مشاور : ؛ پرهام رئیسی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیولوژی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۱۲۳‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۱۲۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماری آلزایمر اختلال تحلیل برنده عصبی پیشرونده‌ای است که با آسیب های شناختی و رفتاری شدید همراه است. بارزترین عارضه کلینیکی آن جنون همراه با کاهش حافظه می‌باشد. بسیاری از مطالعات نشان داده اند که ورزش اثرات مثبتی بر حافظه در افراد سالمند دارد. لذا در پژوهش حاضر اثرات درمانی، پیشگیری کننده و ورزش مستمر بر کاهش حافظه ایجاد شده در موش های صحرایی آلزایمری شده توسط تخریب هسته ‭NBM‬ بررسی شده است. این تحقیق دارای دو بخش اصلی مطالعه رفتاری و مطالعه الکتروفیزیولوژیک می‌باشد. موش های صحرایی نر با نژاد ویستار در گروه‌های کنترل، شاهد جراحی، آلزایمر، ورزش - آلزایمر- ورزش و ورزش- آلزایمر- ورزش قرار گرفتند. مدل حیوانی بیماری آلزایمر با تخریب هسته ‭NBM‬ توسط سم اسید ایبوتنیک ایجاد شد. حیوانات به مدت‭ ۴۲ ‬روز (‭ ۲۱ ‬روز قبل و‭ ۲۱ ‬روز بعد از آلزایمری شدن) ورزش کردند. حافظه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حیوانات‭ ۲۴ ‬ساعت،‭ ۷ ‬روز و‭ ۲۱ ‬روز پس از دریافت شوک با استفاده از دستگاه شاتل باکس ارزیابی شد. سپس تقویت بلند مدت سیناپسی با اعمال تحریکات کزازی به مسیر پرفورانت و ثبت پاسخ های نورون های شکنج دندانه‌ای در زمان های‭ ۶۰ ،۳۰ ‬و‭ ۱۲۰ ‬دقیقه پس از اعمال تحریکات کزازی بررسی شد. همچنین پلاستیسیتی کوتاه مدت سیناپسی نیز با به کاربردن تحریکات زوج با فواصل تحریک‭ ۱۰۰۰ ،۵۰۰ ،۳۰۰ ،۱۵۰ ،۷۰ ،۵۰ ،۳۰ ،۲۰ ،۱۰ ‬و ثبت پاسخ ها بررسی شد. سپس میزان درصد تغییرات دامنه ‭PS‬ و شیب ‭fEPSP‬ ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که تخریب هسته ‭NBM‬ موجب تحریب حافظه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت گردید. همچنین تقویت بلند مدت سیناپسی و پلاستیسیتی کوتاه مدت سیناپسی نیز دچار اختلال شد و زمان اولین تاخیر در ورود به اتاقک تاریک‭ ۲۴ ‬ساعت،‭ ۷ ‬روز و‭ ۲۱ ‬روز پس از دریافت شوک و همچنین شیب ‭fEPSP‬ و دامنه ‭PS‬ پس از القای تقویت بلند مدت سیناپسی و اعمال تحریکات زوج، نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. البته ورزش کردن قبل از القای بیماری آلزایمر و ورزش مستمر موجب بهبود حافظه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شده و تقویت بلند مدت سیناپسی و پلاستیسیتی کوتاه مدت سیناپسی نیز بهتر گردید و زمان اولین تاخیر در ورود به اتاقک تاریک‭ ۲۴ ‬ساعت،‭ ۷ ‬روز و‭ ۲۱ ‬روز پس از دریافت شوک و همچنین شب ‭fEPSP‬ و دامنه ‭PS‬ نسبت به گروه آلزایمر افزایش یافت. نتایج پژوهش حاضر نشان دادند که ورزش پیشگیری کننده و مستمر آسیب های حافظه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را که در اثر تخریب ‭NBM‬ ایجاد شده بود را بهبود می‌بخشد. همچنین ورزش مستمر و پیشگیری کننده بر پلاستیسیتی کوتاه مدت و بلند مدت سیناپسی نیز اثرات مثبتی دارد
توصیفگر : ۱. حافظه.- کلید واژه‌ها: بیماری آلزایمر
: ورزش
: حافظه
: رفتار
: الکتروفیزیولوژی
: Alzheimer Disease
: Exercise
: Memory
: Behavior
: Electrophysiology
شناسه افزوده : علایی، حجت‌الله، استاد راهنما
: نسیمی، علی، استاد راهنما
: رئیسی، پرهام، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۷۶۶موجود‭‬
نظرسنجی