رکورد قبلیرکورد بعدی

" نقش گیرنده‌های وازودیلاتوری سیستم رنین - آنژیوتانسین، ‭( Mas AT2 )‬ بر جریان خون کلیه در حیوانات نر و ماده: آیا فعالیت این گیرنده‌ها به هورمون جنسی مونث وابسته است؟ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101602
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۶۴‬
شماره راهنما : ‭QU،۱۳۶،ص۷۳۹ن،۱۳۹۱‬
سرشناسه : ‏ صفری، طاهره
عنوان : نقش گیرنده‌های وازودیلاتوری سیستم رنین - آنژیوتانسین، ‭( Mas AT2 )‬ بر جریان خون کلیه در حیوانات نر و ماده: آیا فعالیت این گیرنده‌ها به هورمون جنسی مونث وابسته است؟ [پایان‌نامه]
نویسنده : / طاهره صفری
استاد راهنما : ؛ مهدی نعمت بخش
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیولوژی پزشکی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ط، ‭۲۲۸‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۱۸۹۰۲۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماری های کلیوی یکی از مشکلات عمده سیستم سلامت در جهان است و گزارشات متعدد گویای وابستگی جنس در شیوع و سیر ایجاد این بیماری ها است. شیوع بیماری های کلیوی در جنس ماده کمتر و سیر پیشرفت آن ها آهسته تر از جنس نر است. مکانیسم دقیق این اختلاف هنوز به طور کامل مشخص نشده است. اما یک علت مهم آن می‌تواند پاسخ جنسیت بر سیستم رنین آنژیوتانسین باشد. هورمون های جنسی حساسیت به آنژیوتانسین ‭II‬ را تحت تاثیر قرار می‌دهند و این اختلاف مربوط به تفاوت فعالیت آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین ‭( ACE )‬، آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین‭( ACE2 ) ۲ ‬، گیرنده نوع اول آنژیوتانسین ‭( AT1 ) II‬ گیرنده نوع دوم آنژیوتانسین ‭( AT2 ) II‬ و گیرنده آنژیوتانسین‭( Mas ) ۱ -۷ ‬ می‌باشد. مطالعات قبلی حاکی از آن است که فعالیت گیرنده ‭AT2‬ در تنظیم جریان خون کلیه در هنگام پاسخ به آنژیوتانسین ‭II‬ وابسته به جنس می‌باشد. اما این فرایند در خصوص گیرنده ‭MAS‬ هنوز مشخص نیست لذا این مطالعه با اهداف زیر در چهار فاز طراحی گردید. در این مطالعه از حیوانات نر و ماده ویستار استفاده شد. تمام حیوانات پس از بیهوشی با ‭Inactin‬ تحت کاتتر گذاری شریان های کاروتید ( جهت ثبت فشار سیستمیک) و فمورال ( جهت ثبت فشار پرفیوژن کلیوی) و ورید اجوف ( جهت تزریق مواد) قرار گرفتند. به منظور کنترل پرفیوژن کلیوی، اکولودر روی شریان آئورت شکمی جایگذاری شد. جهت اندازه‌گیری جریان خون کلیه ‭( RBF )‬، کلیه چپ ایزوله شد و در ‭Kidney cap‬ قرار گرفت و به وسیله پروب لیزر داپلر جریان خون کلیه اندازه‌گیری شد. برای دست یابی به اهداف یک و دو حیوانات نر و ماده پس از جراحی و کاتتر گذاری و پایداری هر کدام به طور جداگانه با سالین، آنتاگونیست گیرنده ‭( A779 ) Mas‬ و آنتاگونیست گیرنده ‭( PD123319 ) AT2‬ تحت تیمار قرار گرفتند و نهایتا آنژیوتانسین ‭II‬ را با دوزهای‭ ۱۰۰۰ ،۱۰۰ ،۳۰ ‬نانوگرم به ازای هر کلیوگرم وزن بدن در دقیقه دریافت نمودند. برای دست یابی به هدف سوم در فاز سوم مطالعه حیوانات ماده در سه گروه دست کاری نشده، تخمدان برداری شده دریافت کننده پلاسبو ‭( OVX )‬ و تخمدان برداری شده دریافت کننده استروژن ‭( OVE )‬ دسته بندی شدند که پس از اتمام جراحی و پایداری حیوانات هر گروه به طور جداگانه با سالین و ‭PD12319‬ تحت تیمار قرار گرفتند و سپس آنژیوتانسین ‭II‬ را با دوزهای یاد شده دریافت نمودند. برای دستیابی به هدف چهارم، حیوانات نر و ماده پس از اتمام جراحی و پایداری، هر کدام به طور جداگانه‌ای با سالین و آنتاگونیست گیرنده ‭( A779 ) Mas‬ تحت تیمار قرار گرفته و سپس آنژیوتانسین‭ ۱ -۷ ‬با دوزهای‭ ۱۰۰۰ ،۳۰۰ ،۱۰۰ ‬نانوگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه دریافت نمودند. فشار متوسط شریانی ‭( MAP )‬، فشار پرفیوژن کلیوی ‭( RPP )‬و ‭RBF‬ به طور مستقیم در طول مطالعه اندازه‌گیری و ثبت شد. همچنین سطح سرمی نیتریت به عنوان متابولیت نیتریک اکساید ‭( NO )‬ در قبل و پایان هر آزمایش معین گردید. این مطالعه نشان داد که گیرنده ‭Mas‬ وضعیت همودینامیک کلیه را در دو جنس به صورت متفاوتی تنظیم می‌کند. در واقع اثرات آن در جنس ماده از جنس نر بیشتر است. عملکرد همزمان دو گیرنده ‭Mas‬ و ‭AT2‬ اثرات متضادی را بر وضعیت همودینامیک کلیه اعمال می‌کند که احتمالا ناشی از تداخل پیچیده بین اجزای ‭RAS‬ و اثر هورمون های جنسی بر این دو گیرنده می‌باشد. گیرنده ‭Mas‬ و استروژن اثرات وازودیلاتوری خود را توسط ‭NO‬ اعمال می‌کنند و احتمالا بخشی از اثرات استروژن توسط این گیرنده اعمال می‌شود. بنابراین تحریک گیرنده ‭Mas‬ می‌تواند بخشی از اهداف درمانی در بیماری های قلبی- عروقی و کلیوی باشد
توصیفگر : سیستم رنین- آنژیوتانسین
: پرفشاری خون کلیوی
: آنژیوتانسین ها
: هورمون های جنسی
: استروژن ها
: Renin-Angiotensin System
: Hypertension, Renal
: Angiotensins
: Sex Hormones
: Estrogens
شناسه افزوده : نعمت بخش، مهدی، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۷۶۹موجود‭‬
نظرسنجی