رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی الگوی مقاومت به اتامبوتول مرتبط با ژن ‭emb‬ ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم‌های شهر اصفهان با استفاده از روش های ‭PCR- SSCP، PCR- RFLP‬ و ‭DIRECT SEQUENCING‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101605
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۶۸‬
شماره راهنما : ‭QW،۱۲۵/۵،.M9،ر۴۴۲ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : ردایی، طوبی
عنوان : بررسی الگوی مقاومت به اتامبوتول مرتبط با ژن ‭emb‬ ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم‌های شهر اصفهان با استفاده از روش های ‭PCR- SSCP, PCR- RFLP‬ و ‭DIRECT SEQUENCING‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /طوبی ردایی
استاد راهنما : ؛ بهرام نصراصفهانی، حاجیه قاسمیان صفایی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته میکروب شناسی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮‭۵۵‬، ‭10‬‬: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۳۲۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : با بیش از دو میلیون نفر مرگ و میر سالانه در دنیا سل همچنان به عنوان معظل جهانی سلامت عمومی را تهدید می‌کند. از سویی دیگر عفونت های مرتبط با مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزیس ‭( NTM )‬ به دلیل افزایش بیماری های ناشی از ضعف سیستم ایمنی خصوصا ایدز و همچنین پیشرفت تکنیک های شناسایی آن ها در حال افزایش است. اتامبوتول جز داروهایی است که هم در درمان سل و هم عفونت های ناشی از ‭NTM‬ بهکار می‌رود. در دهه اخیر افزایش مقاومت نسبت به داروهای خط اول منجمله اتامبوتول به مسئله بسیار نگران کننده‌ای مبدل شده است. شناسایی مقاومت به داروهای خط اول بسیار مهم بوده و به طراحی رژیم درمانی مناسب کمک می‌کند و از گسترش سویه‌های مقاوم به دارو جلوگیری می‌کند. عمده‌ترین دلیل مقاومت به این دارو با موتاسیون در ژن ‭embB‬ همراه است. پروفایل مقاومت در برابر داروی اتامبوتول در ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم های جهان در بسیاری موارد تعیین گردیده است و این در حالی است که لازم است این پروفایل در ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم هیا ایران نیز تعیین گردد.‭ ۴۱ ‬ایزوله بالینی و محیطی مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزیس با استفاده از روش های فنوتیپی و مولکولار تعیین گونه شدند. در ادامه تست حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها نسبت به آنتی بیوتیک اتامبوتول با روش آگار دایلوشن با استفاده از محیط های ‭7H10‬ به همراه ‭OADC‬ برای مایکوباکتریوم های تند رشد و محیط لوون اشتاین جانسون برای مایکوباکتریوم های کند رشد انجام شد. همچنین مقاومت دارویی‭ ۳۲ ‬ایزوله مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از روش پروپورشن نسبت به اتامبوتول مورد بررسی قرار گرفت. و در ادامه این ایزوله‌ها از نظر وجود موتاسیون با روش های ‭PCR-SSCP, PCR- RFLP‬ مورد بررسی قرار گرفتند و ایزوله‌هایی که در این تکنیک ها از نظر وجود موتاسیون مثبت بودند برای بررسی وجود موتاسیون در ژن ‭embB‬ نمونه‌های مقاوم به اتامبوتول، همچنین چند مورد از ایزوله‌های حساس برای سکوانسینگ ارسال شد. در مطالعه حاضر تمامی ایزوله‌های بالینی و محیطی ( به جزم، کانسپشننز) به اتامبوتول مقاوم بودند. بنابراین باید در شناسایی گونه و تجویز دارو برای عفونت های مرتبط با این باکتری ها دقت نظر بیشتری به کار رود. میزان مقاومت در ایزوله‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس‭ ۶/۲۵ ‬درصد بوده است. مقاومت در دیگر نقاط ایران مانند تبریز (‭ ۳/۳۳ ‬درصد) و مشهد (‭ ۰/۹ ‬درصد) بوده است. به همین دلیل در تکنیک ‭PCR- RFLP‬ با آنزیم ‭BsuRI ( HaeIII )‬ همه ایزوله‌ها ( حساس و مقاوم) باندهایی مشابه هم و مشابه سوش استاندارد ‭27294 M. tuberculosis H37Rv ATCC‬ داشتند. اما نتایج حاصل از این تکنیک با آنزیم ‭HinIII ( N1aIII )‬ هم نتوانست بین ایزوله‌های مقاوم و حساس افتراق قائل شود. زیرا موتاسیون در جایگاه‌هایی غیر از جایگاه برش آنزیم بوده است. بنابراین این روش از حساسیت کافی برای بررسی وجود مقاومت برخوردار نیست. حساسیت و اختصاصیت تکنیک ‭PCR-SSCP‬ در این مطالعه برای بررسی مقاومت‭ ۱۰۰ ‬درصد بوده است. بنابراین تکنیک ‭PCR-SSCP‬ بر خلاف ‭PCR-RFLP‬ می‌تواند، تکنیک خوبی برای شناسایی موتاسیون باشد. در هیچ کدام از موارد، در کدون‭ ۳۰۶ ‬موتاسیون دیده نشد. نتایج حاصل از این بررسی این ایده که موتاسیون در کدون‭ ۳۰۶ ‬می‌تواند تنها مارکر برای تعیین مقاومت دارویی باشد را تایید نمی‌کند
توصیفگر : ۱. مقاومت باکتری به دارو.- کلیدواژه‌ها: اتامبوتول
: مایکوباکتری غیر معمول
: مایکوباکتری عامل سل
: مقاومت دارویی
: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
: Ethambutol
: Mycobacterium, Atypical
: Mycobacterium, Atypical
: Mycobacterium Tuberculosis
: Drug Resistance
: Polymerase Chain Reaction
: Antibiotics
: Drug Resistance, Bacterial
شناسه افزوده : نصر اصفهانی، بهرام، استاد راهنما
: قاسمیان صفایی، حاجیه، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۷۷۳موجود‭‬
نظرسنجی