رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه ریسک بروز سرطان ثانویه در پرتودرمانی معمولی و تطبیقی به روش مونته کارلو و با استفاده از فانتوم های مجازی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101613
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۵۴‬
شماره راهنما : ‭QZ،۲۶۹،ع۶۶۹م،۱۳۹۱‬
سرشناسه : عطارد، مریم
عنوان : مقایسه ریسک بروز سرطان ثانویه در پرتودرمانی معمولی و تطبیقی به روش مونته کارلو و با استفاده از فانتوم های مجازی [پایان‌نامه]
نویسنده : /مریم عطارد
استاد راهنما : ؛ پروانه شکرانی
استاد مشاور : ؛ علیرضا عموحیدری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیک و مهندسی پزشکی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۸۱‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۲۴۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : افزایش بقای بیماران سرطانی، جوانتر شدن جمعیت بیماران و ظهور روش های جدید پرتو درمانی، ضرورت تخمین ریسک سرطان ثانویه ناشی از پرتودرمانی را ایجاب می کند. هدف این تحقیق توسعه و به کار گیری یک ساختار محاسبه ای وابسته به اطلاعات اناتومی و درمانی بیمار به روش شبیه سازی مونته کارلو جهت مقایسه ی ریسک سرطان ثانویه متعاقب پرتو درمانی به روش های معمولی و تطبیقی بود. سر شتاب دهنده ‭oncor‬ توسط کد شبیه سازی و اعتبار سنجی شد. فانتوم های توموگرافیک با استفاده از تصاویر سی تی بیماران در برنامه ‭ctcreate‬ ساخته شد. اعتبار سنجی ساختار محاسباتی، با اندازه گیری دز در فانتوم غیر هموژن توسط فیلم های رادیو کرومیک بررسی شد. کاربرد این ساختار برای پرتو درمانی پستان و نازوفارنکس به سه روش درمان معمولی، ‭3d-crt‬ و ‭imrt‬ مورد بررسی قرار گرفت. تخمین ریسک سرطان ثانویه با استفاده از مدل و دز محاسبه شده در ارگان های غیر هدف انجام شد. اعتبار سنجی مدل شبیه سازی شده مبین توافق قابل قبولی بین محاسبات و مقادیر اندازه گیری شده می باشد. در بیماران بررسی شده، مقایسه ریسک بروز سرطان در ارگان های خارج میدان متعاقب پرتو درمانی پستان و نازوفارنکس به روش های معمولی و انطباقی نشان می دهد که در هر دو ناحیه دز دریافتی ارگان های غیر هدف در ‭3d-crt‬ از درمان معمولی کم تر است. دز ساختارهای غیر هدف در درمان ‭imrt‬ پستان در مقایسه با روش ‭3d-crt‬ افزایش داشته در صورتی که در ‭imrt‬ نازوفارنکس کم تر از ‭3d-crt‬ است. کاربرد ساختار محاسبه ای طراحی و اعتبار سنجی شده در این مطالعه برای مقایسه ریسک در روش های رایج پرتودرمانی نشان داد که دز ارگان های خارج از میدان در ‭imrt‬ همیشه بیش تر از ‭3d-crt‬ نیست و بستگی به پارامترهای طرح درمان مانند ابعاد میدان، تعداد زوایای تابش و تعداد سگمنت ها دارد. با این ساختار محاسباتی انتخاب روش درمان ایمن از نظر ریسک بروز سرطان ثانویه با توجه به پارامترهای طرح درمان و در اناتومی هر بیمار قابل انجام می باشد
توصیفگر : ۱. پرتو درمانی.- کلیدواژه‌ها: پرتو درمانی
: نورویش ها- درمان
: دوز تابش
: Radiotherapy
: Neoplasms- therapy
: Radiation Dosage
: Phantoms, Imaging
: Monte Carlo Method
شناسه افزوده : شکرانی، پروانه، استاد راهنما
: عموحیدری، علیرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۷۵۹موجود‭‬
نظرسنجی